Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ledarskap och organisation HT14-VT15 Mia Jönsson 2015-01-20.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ledarskap och organisation HT14-VT15 Mia Jönsson 2015-01-20."— Presentationens avskrift:

1 Ledarskap och organisation HT14-VT15 Mia Jönsson 2015-01-20

2   Social identitet  Spegel-jag  Grupptryck  Haloeffekten  Gemensam fiende skapar samhörighet  Roller  Rosenthal  Likriktning Förkunskaper

3   Sociologins indelning  Primärgrupp, t.ex. familj  Sekundärgrupp, t.ex. skola  Tertiärgrupp, t.ex. media  Formella och informella grupper  Formella grupper: formats genom beslut  Informella grupper: uppstår spontant Vad är en grupp?

4   ”En grupp existerar när två eller fler definierar sig som medlemmar av den och när dess existens erkänns av åtminstone någon annan” (Brown, 1990)  ”En grupp består av två eller fler ömsesidigt beroende individer som påverkar varandra i ett socialt samspel” (Forsyth, 2006) Definitioner

5   Syftar på två saker:  Naturliga/spontana roller som utvecklas i gruppen  Formell rollfördelning  Persona (Carl Gustaf Jung)  Avståndet mellan ”mitt sanna jag” och rollen har stor betydelse Roller i grupper

6   Några vanliga informella roller som ofta uppträder spontant i grupper:  Den som dominerar  Den tyste tänkaren  Ordningsmannen  Den bufflige  Syndabocken  Skämtaren Rollfördelning – informella roller

7   Några vanliga formella roller som ger en bra gruppsammansättning:  Verkställare  Informationssamlare  Relationsskapare  Eldsjäl  Initiativtagare  Idégivare  Organisatör  Analytiker Rollfördelning – formella roller

8   Tre huvudtyper av grupper  Beskriva grupp utifrån teori om gränser, d.v.s. avstånd och närhet/kvaliteten på relationer mellan individerna i en grupp  Tjocka gränser = revir  Tunna gränser = alltför mycket närhet  Teori om tre slags grupper:  Den uniforma gruppen  Den splittrade gruppen  Den välfungerade gruppen Grupper och gränser – en systemteoretisk analys

9   En grupp förändras hela tiden!  Förändringar i gruppens omgivning  Ökade krav  Gruppmedlemmar förändras  Inre, naturlig logik för gruppers utveckling  TEORIER FÖR GRUPPUTVECKLING!  FIRO-modellen (Schutz)  Teorin om grundantaganden (Bion) Gruppen i utveckling

10  Fundamental Interpersonal Relations Orientation  William Schutz  Tillhörafasen  Rollsökningsfasen  Samspelsfasen Ledarskapet måste anpassas till den fas gruppen befinner sig i för att gruppen ska nå sitt mål! Föreläsning med Jörgen Fältsjö, Högskolan i Dalarna https://www.youtube.com/watch?v=rh2Brtmmryo FIRO-modellen

11

12   Wilfred Bion  Beroende  Parbildningsgrundantagandet  Kamp- och flykt-grundantagandet  Den arbetande gruppen Teorin om grundantaganden

13   Libido är en den energi som driver alla instinkter i kroppen som kan sammanfattas under begreppet ”kärlek”  Libidinös koppling till ledaren  Identifikation – introjektioner – idealjag  En grupp = en mängd individer som har tillfört en och samma person, eller objekt, sitt idealjag och därmed identifierar sig med varandra och bildar en grupp. Gruppen är emotionellt länkade till varandra genom libidinösa band till ledaren och till varandra. Freud om grupper

14   Våldtäkt, misshandel, mord på Kitty Genovese 1964  ”Jag vill inte bli involverad”  Många människor är närvarande och vet om det men ingen agerar för att alla tror att någon annan ska göra det. Ingen tar ansvar när många skulle kunna!  Även kallat ”Bystander effect” eller ”The Genovese effect” Ansvarsdiffusion

15   ”Ett team är en liten grupp människor med kompletterande färdigheter som är engagerade för ett gemensamt syfte, gemensamma resultatmål och strategier för vilka de håller varandra gemensamt ansvariga” Katzenbach & Smith Definition team

16   Den högpresterande arbetsgruppen  Utmaningar skapar team  Basala förutsättningar måste vara på plats  Team-tänkande är möjligt att applicera överallt i organisationen  Grupper ”högst upp” har svårast att utveckla team- funktioner Katzenbach &Smith Teamet

17   Nödvändiga ingredienser i ett team:  Teknisk eller funktionell expertis  Problemlösande och beslutsfattande färdigheter  Interpersonella färdigheter Sammansättning av ett team

18   För att utveckla teamet i rätt riktning  Diskutera och kom överens om några gemensamma mål  Diskutera regelbundet gemensamma och individuella mål i arbetet  Arbeta fram grundregler för samarbetet som accepteras av alla och som alla har varit med att ta fram  Bygg upp en öppen och respektfull samtalskultur  Avsätt regelbundet tid för arbete med gruppens utveckling  Identifiera gemensamma intressen utanför jobbet och avsätt eventuellt tid för sociala aktiviteter  Skapa ett stödsystem för hantering av individuella problem  Lär nytt tillsammans Teamutveckling

19   ”Abileneparadoxen”  Socialpsykologiskt fenomen  En grupprocess där en grupp fattar ett beslut som är ogynnsamt för alla parter Group think

20   Vad är en grupp?  Rollfördelning  Grupper och gränser  Grupper i utveckling  FIRO  Teorin om grundantaganden  Freud om grupper  Ansvarsdiffusion  Team och teamutveckling  Group think Sammanfattning


Ladda ner ppt "Ledarskap och organisation HT14-VT15 Mia Jönsson 2015-01-20."

Liknande presentationer


Google-annonser