Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medarbetarskap är sättet som medarbetare hanterar relationen till eget arbete, organisationen, kolleger och avnämare Ömsesidig respekt Att som medarbetare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medarbetarskap är sättet som medarbetare hanterar relationen till eget arbete, organisationen, kolleger och avnämare Ömsesidig respekt Att som medarbetare."— Presentationens avskrift:

1

2 Medarbetarskap är sättet som medarbetare hanterar relationen till eget arbete, organisationen, kolleger och avnämare Ömsesidig respekt Att som medarbetare kunna påverka den egna utvecklingen och sin arbetssituation, vara delaktig och engagerad. Ledarskapet handlar i hög grad om att stödja genom att länka samman arbetsgruppens arbete med den övriga organisationen. En Högskola! Medarbetarskap, definition och användning 2

3 Gränsöverskridande medarbetarskap Helhetssyn och påverkansförmåga Initiativrikt medarbetarskap Ansvarstagande & god yrkeskompetens Specialiserat medarbetarskap Samarbetsförmåga & lyhördhet Följsamt medarbetarskap Anpassnings- och lärförmåga Medarbetarskap som individuell utvecklingsnivå 3

4 1.Teamwork med delegerat ansvar 2.Behov av utbildning undersöks regelbundet, ges regelbundet och under betald arbetstid 3.hög andel kvalificerade arbetare. Både formell utbildning och hög kompetensnivå 4.Kollektiva belöningssystem som är kopplade till resultat Känna sig nöjd, våga fråga, våga misslyckas, få börja om, känna stöd Att organisera för hög prestation 4

5 1.Ansvarstagandet mellan chefer och medarbetare skall vara ömsesidigt! 2.Organisationer finns till för att tillgodose externa behov! 3.Behov av kontinuerlig utveckling! 4.Alla bör delta i utvecklingsarbetet! 5.Ge utlopp för medarbetares arbetsglädje! Fem grundläggande principer! 5

6 Medarbetarskapshjulet 6 Ansvarstagande & Initiativförmåga Gemenskap & Samarbete Förtroende & Öppenhet Engagemang & Meningsfullhet

7 Prioritera ledaruppgifter och samspel med medarbetarna. Inse att det är medarbetarnas arbete som är grunden för framgång Fånga upp tankar och ambitioner hos medarbetare och uppmuntra goda initiativ Vara en del av verksamheten men vara duktig på att delegera Ha en god social förmåga och ägna tid åt att lyssna och småprata. Våga ställa krav på prestationer och arbetsinsatser. Vara trygg som person och vara lagom inställsam uppåt. Företräd din enhet! Chefer och medarbetarskap 7

8 Att medarbetare är involverade i beslutsfattande som rör arbetsplatsen Att ledaren har en coachade ledarstil Att medarbetare ses om ansvariga för måluppfyllelse och arbetsklimat Organisationsledningen ska ägna tid åt att lyssna, inte vara en för toppstyrd organisation. Vägar till framgång med medarbetarskap 8

9 Hur kan en organisation (chef) ge de bästa förutsättningarna för att medarbetare skall kunna att göra så goda arbetsprestationer som möjligt? Har vi ett tillräckligt tydligt uppdrag, går det att förtydliga detta på vår nivå? Red ut vårt gemensamma uppdrag! Behöver vi skapa bättre uppföljning kring vårt uppdrag (våra mål)? Den grundläggande frågan: 9

10 Vi vill få en så bra arbetsplats som möjlig. Vår genomgång av arbetsprocesser! Delegerat ansvar och beslut. Vi litar på varandra. Bra medarbetarskap kräver dialog - hur får vi en bra dialog? Vi här på biblioteket 10

11 För att ta och kräva ansvar måste det finnas en gemensam bild i organisationen Behoven kan vara oändliga men inte resurserna – vi måste prioritera. Vilka är förväntningarna på vår arbetsinsats? Vad är målet med vårt arbete? Hur underlättar vi prioriteringar och gränssättningar o Är målen tydliga? o Finns rutiner för prioritering av uppgifter? Målnivå och måltydlighet 11


Ladda ner ppt "Medarbetarskap är sättet som medarbetare hanterar relationen till eget arbete, organisationen, kolleger och avnämare Ömsesidig respekt Att som medarbetare."

Liknande presentationer


Google-annonser