Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa"— Presentationens avskrift:

1 Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa
Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Med hjälp av dialogkorten kan en god dialog stimuleras och viktiga frågor lyftas fram. Dialogkorten syftar till att hitta de resurser som bidrar till att skapa hållbart och långsiktigt hälsofrämjande arbetsplatser Frågorna baserar sig bland annat på medarbetarenkäten och checklista arbetsmiljörond. De ger något konkret att utgå ifrån och reflektera över. Välj ut ett område och de frågor som ni vill börja med. Friskvård och hälsoenheten, 2013

2 1. Värdegrund och förhållningssätt
Hur förväntas vi vara mot varandra? Hur tycker du att vi är mot varandra på arbetsplatsen? Vilka informella regler har vi? Friskvård och hälsoenheten, 2013

3 2. Värdegrund och förhållningssätt
Vad betyder ordet ”humor” för dig? Vad betyder ordet ”förlöjligande” för dig? Finns det saker som det är okej att skvallra om? Vad skvallrar vi om på vår arbetsplats? Friskvård och hälsoenheten, 2013

4 3. Inflytande och delaktighet
Hur fungerar våra APT? Är de förberedda, meningsfulla och följer landstingets struktur? Kommer alla till tals? Känner alla delaktighet i beslut som tas? Om inte, hur kan vi förbättra? Friskvård och hälsoenheten, 2013

5 4. Inflytande och delaktighet
Har alla lika stort inflytande på vår arbetsplats? Ska alla ha lika stort inflytande? Hur fungerar samarbetet? Friskvård och hälsoenheten, 2013

6 5. Kommunikation och information
Hur sprider vi information i vår arbetsgrupp? Hur skaffar du själv den information du behöver? Friskvård och hälsoenheten, 2013

7 6. Kommunikation och information
Hur kommunicerar vi när arbetsbelastningen är hög? Hur stöttar vi varandra vid hög arbetsbelastning? Friskvård och hälsoenheten, 2013

8 7. Kommunikation och information
På vilka olika sätt kommunicerar vi på vår arbetsplats? Styrkor och svagheter? Behöver vi förändra något? Vad behöver vi förändra? Friskvård och hälsoenheten, 2013

9 8. Medarbetarskap och ledarskap
Hur skulle du beskriva ett bra medarbetarskap? Hur skulle du beskriva ett bra ledarskap? Hur kan vi bidra till att vår chef utövar ett gott ledarskap? HUR kan vi stötta och uppmuntra varandra till ett bra medarbetarskap? Friskvård och hälsoenheten, 2013

10 9. Medarbetarskap och ledarskap
Varför är det viktigt för dig och din arbetsgrupp att ta ansvar för arbetsmiljön? Hur kan din chef göra det lättare för dig att ta ansvar och utöva ett gott medarbetarskap? Friskvård och hälsoenheten, 2013

11 10. Medarbetarskap och ledarskap
Hur ger vi varandra feedback? Får vi regelbunden feedback från chefen? Ger vi chefen feedback? Friskvård och hälsoenheten, 2013

12 11. Medarbetarskap och ledarskap
På vilket sätt vill vi ha feedback? Hur uppfattas råd och kritik? När tycker du att man ska hålla inne med negativ kritik? Friskvård och hälsoenheten, 2013

13 12. Medarbetarskap och ledarskap
Varför är det viktigt att vi som medarbetare uttrycker vår åsikt i medarbetarenkäten? Hur används resultatet och hur arbetar vi vidare? Friskvård och hälsoenheten, 2013

14 13. Medarbetares hälsa och arbetsglädje
Finns det tid för reflektion och återhämtning? Hur får vi tid för reflektion och återhämtning? Om inte, hur kan vi göra? Hur känner jag mig oftast efter en arbetsdag? Friskvård och hälsoenheten, 2013

15 14. Medarbetares hälsa och arbetsglädje
Vad betyder hälsa för dig? Vad kan du göra för att förbättra din hälsa? Vad kan vi tillsammans göra för att behålla eller förbättra hälsan på vår arbetsplats Friskvård och hälsoenheten, 2013

16 15. Medarbetares hälsa och arbetsglädje
Vad är en hälsofrämjande arbetsplats? Hur arbetar vi hälsofrämjande hos oss? Vad ger trivsel, glädje och energi på vår arbetsplats? Friskvård och hälsoenheten, 2013

17 16. Lärande och utveckling
Hur tar vi tillvara och kompletterar varandras kunskaper och kompetens? På vilket sätt uppmuntras idéer och förbättringsförslag? Hur ser våra möjligheter ut för lärande i arbetet? Friskvård och hälsoenheten, 2013

18 17. Lärande och utveckling
Är arbetsplatsens mål kända för alla medarbetare? Hur arbetar vi fram våra mål och aktiviteter på vår arbetsplats? Vilket ansvar har vi för att utveckla och förbättra vår arbetsplats? Friskvård och hälsoenheten, 2013


Ladda ner ppt "Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa"

Liknande presentationer


Google-annonser