Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna!. Vård- och omsorgscollege 17 Regionala college 70 Lokala college 145 Kommuner 19 regionala college representerade idag.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna!. Vård- och omsorgscollege 17 Regionala college 70 Lokala college 145 Kommuner 19 regionala college representerade idag."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna!

2 Vård- och omsorgscollege 17 Regionala college 70 Lokala college 145 Kommuner 19 regionala college representerade idag

3 Program 10:00 - 10:30Välkommen och presentation 10:30 - 12:15Roller och uppdrag regionalt 12:15 - 13:15Lunch 13:15 - 14:15Information från kansliet - Riktlinjer för validering - Handledarutbildning - Yrkesintroduktionsavtal BUI och BAL - Statistik och uppföljning 14:15 - 14:45Kaffe och kaka 14:45 - 15:45Erfarenhetsutbyte 15:45 - 16:00Summering av dagen

4 Regionala styrgruppens roll och samordnarens roll 10.30 - 11.00 Intervju av regional ordförande och samordnare 11.00 - 11.40 Gruppdiskussion om rollerna 11.40 - 12.15 Redovisning av gruppdiskussion

5 Diskussion i grupperna • Hur skulle ni vilja beskriva regionala styrgruppens och ordförandens roll? Skriv några punkter på blädderblock. • Hur skulle ni vilja beskriva samordnarens roll? Skriv några punkter på blädderblock. • Lyfta frågor i storgrupp 30 min

6 Frågor till Regionala ordförande Hur länge har du varit regional ordförande? Hur kom det sig att du blev regional ordförande? Hur tycker du att det är? Följdfrågor. Ex. Vad är det som är spännande? Kan du beskriva hur er regionala styrgrupp fungerar? (Styrkor o svagheter) följdfråga Beskriv vilka uppgifter som är viktiga att jobba med i regionala styrgruppen? Lägga in ev. följdfrågor På vilket sätt har den regionala styrgruppen för Vård- och omsorgscollege ansvar för utvecklingen i er region? Hur ser du på din roll som ordförande för styrgruppen? Vilken roll tänker du att samordnaren har? (Nu går vi vidare till en samordnaren.)

7 Frågor till samordnare • Hur länge har du varit samordnare? • Hur kom det sig att du blev samordnare? • Kan du beskriva ditt arbete? • Hur tycker du att det är att vara samordnare? Följdfrågor. Vad är det som är roligt, spännande. Vad är det som är svårt? • Hur ser du på din roll som samordnare? • På vilket sätt får du stöd och feedback för ditt arbete som samordnare? • På vilket sätt fördelas uppgifter och ansvar mellan regionala styrgruppens ledamöter och dig som samordnare?

8 Föreningen VO-College Övergripande mål VO-College är etablerat i alla kommuner och landsting/regioner och är en effektiv samverkansform som bidrar till en god personal- och kompetensförsörjning inom vård och omsorg.

9 Föreningen VO-College Mål och aktiviteter -Förutsättningar för samverkan mellan arbetsgivare, utbildningsanordnare och fackliga organisationer är skapade. -Arbetsgivare är insatta i vad yrkesintroduktionsavtalen BUI och BAL innebär. -Nationella riktlinjer för handledarutbildning är framtagna och förankrade. -De nationella riktlinjerna för validering är implementerade.

10 Föreningen VO-College Mål och aktiviteter -Utbildare som verkar nationellt kan få en nationell förcertifiering. -Gymnasieskolans Barn- och fritidsprogram ingår i lokala och regionala college. -En samlad bild finns över elever och utbildningar inom VO-College. -Kommunikationen med föreningens målgrupper är utvecklad. -Beslut är taget om föreningen ska arrangera yrkestävlingar i vård och omsorg.

11 Föreningen VO-College Mål och aktiviteter -Utrett möjligheten att bilda en yrkesnämnd inom vård och omsorg. -Medverkat till att ta fram föreskrifter för Yrkeshögskoleutbildningar som har ett nationellt likvärdigt innehåll. -Fler av arbetsmarknadens parter inom vård och omsorg ingår i föreningen.


Ladda ner ppt "Välkomna!. Vård- och omsorgscollege 17 Regionala college 70 Lokala college 145 Kommuner 19 regionala college representerade idag."

Liknande presentationer


Google-annonser