Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till temadag Geodatasamverkan Pylonen 23 november 2012 LänsMBK Dalarna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till temadag Geodatasamverkan Pylonen 23 november 2012 LänsMBK Dalarna."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till temadag Geodatasamverkan Pylonen 23 november 2012 LänsMBK Dalarna

2 09.00 – 09.30Fika med morgonsmörgås 09.30 -09.40Välkommen, dagens program och praktiska frågor 09.40 – 10.10Senaste nytt om Geodatasamverkan Om parters i Geodatasamverkan i länet, remissen om reviderad affärsmodell, vidareutveckling av Geodataportalen, mer om nyttjanderättsfrågor mm. Katrin Falk, Geodatasekretariatet 10.10 – 10.40 Geodata och samverkan för Trafikverket Presentation av Trafikverkets befintliga Geodata och e-tjänster för väg- och järnvägsdata NVDB på webb 2012- Specialanpassat webbaserat verktyg för rapportering av vägdataförändringar och avvikelse Dragana Hrstic Väg-och järnvägsdata, Trafikverket 10.45 – 11.15 Geodata och samverkan för Länsstyrelsen Länsstyrelsens informationsroller, som part i Geodatasamverkan. Länsstyrelsens nya webbGIS. IT- enhetens uppgifter. Henrik Hedberg och Erik Bruhn, Länsstyrelsernas IT-enhet 11.15 – 11.45 Geodata och samverkan för Lantmäteriet Ansvar, behov som användare av andras data Datatillhandahållande, marknadsfokus Effekter inom leveransfunktionen Torsten Allvar, Lantmäteriet 11.45 - 13.00Lunch

3 13.00 – 13.30Hur en kommun kan arbeta med externa data som part i Geodatasamverkan Praktiska tips med stöd av gratisprogramvara och data via Geodatasamverkan Lennart Moberg, Karlstads kommun 13.30 -13.50 Kommun som part i Geodatasamverkan? Förberedda inlägg från några av länets kommuner om varför vi är med/ inte är med i Geodatasamverkan - om ekonomin - om datatillgången - om samverkansmodellen 13.50 – 14.20 Gruppdiskussioner - Hur är våra erfarenheter jämfört med de presenterade? - Att vara part eller stå ”utanför”? - Hur skulle vi vilja påverka Geodatasamverkan? - Regional information och påverkan ? 14.20 – 15.00 Redovisning av gruppdiskussioner och frågor till Geodatasekretariatet 15.00 – 15.30 Gemensamma grunddata enligt Svensk GEO-Process Pellas-Mats Andersson, Lantmäteriet. 15.30 – 15.45 Samverkansformer i länet Hur skall vi träffas framöver, behov av support, erfarenhetsutbyten osv. Avslutningsfika före hemresa

4 13.50 – 14.20 Gruppdiskussioner - Hur är våra erfarenheter jämfört med de presenterade? - Att vara part eller stå ”utanför”? - Hur skulle vi vilja påverka Geodatasamverkan? - Regional information och påverkan ?

5 Grupper och lokal Grupp 1Hörsalen 2Hackan 3Väghyveln 4Spaden 5Välten 6Hallen 7Hallen 8Hallen 1e uppropade får frågelapp 2e för anteckningar 5-6 per grupp

6 Frågor att fundera över Era erfarenheter? -Om ekonomin -Om datatillgången -Om samverkansmodellen

7 Tankar om användarstöd Användarstödet idag? bra - bör bli bättre – saknas Användarstöd nästa år och framåt -- från vem? Geodatasekretariatet Regional Geodatasamordnare Lantmäteriet Länsstyrelsens GIS-samordnare Respektive Informationsansvarig myndighet Läns-MBK Grannkommun GIS-Samverkan Dalarna Konsult

8 Tankar om användarstöd – Hur? ”Hembesök” Manualer, guider Telefonsupport Hemsidor geodata.se och resp. infoansvarig myndighet Webbseminarier Regionala temadagar/workshop Nationella temadagar/workshop Kurser/utbildning t.ex. Högskolan Dalarna, GIS- Samverkan Dalarna

9 Kommunal Geodatasamordnare Skall vi mynta en nygammal roll? vara kontaktperson mot Geodatasamverkan hålla i kommunens geodatalicenser ha koll på nyttjanderegler och stötta förvaltningarna utforma kommunens planering för hur man tar hem data (ta hem leverans, e-tjänst etc) Ha koll på metadata, datakvalitet och uppdateringar Leda och samordna kommunens egen databasproduktion ha en samordnande roll kring kommunens samverkansavtal med Informationsansvariga myndigheter (DRK. ABT, NVDB m.fl.) Hålla ihop kommunens val av programvaror Intern support i geodataanvändning osv


Ladda ner ppt "Välkommen till temadag Geodatasamverkan Pylonen 23 november 2012 LänsMBK Dalarna."

Liknande presentationer


Google-annonser