Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hålltider för dagen -9.00 Kaffe -9.30 Inledning, start -10.00 Grupparbete 1 20 min -10.30 Grupparbete 2 20 min -11.00 Grupparbete 3 20 min -11.45 Lunch.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hålltider för dagen -9.00 Kaffe -9.30 Inledning, start -10.00 Grupparbete 1 20 min -10.30 Grupparbete 2 20 min -11.00 Grupparbete 3 20 min -11.45 Lunch."— Presentationens avskrift:

1 Hålltider för dagen -9.00 Kaffe -9.30 Inledning, start -10.00 Grupparbete 1 20 min -10.30 Grupparbete 2 20 min -11.00 Grupparbete 3 20 min -11.45 Lunch -12.45, Uppstart grupparbete 4 20 min -13.15 Grupparbete 5, 45 min -14.15 Uppsamling -14.30 Kaffe -14.50 Dialog och sammanfattning -16.00 ca, Avslutning

2 Vad är det vi ska göra idag? -Kartlägga begreppet ”attraktiv arbetsgivare” – vad betyder det för oss? -Ta fram ett gemensamt förslag på utvecklingsprogram för att jobba med de befintliga medarbetarna. -Hitta en metod för detta.

3 Vad är en attraktiv arbetsgivare? -En arbetsgivare som både attraherar nya medarbetare och behåller de befintliga. -Ett klimat som tar tillvara medarbetarnas potential. -Goda utvecklingsmöjligheter. -Ledarskap OCH medarbetarskap.

4 Ledarskap och medarbetarskap – två sidor av samma mynt. -Bra medarbetarskap och ledarskap utövas av människor som kan och vill påverka sin verksamhets resultat och utveckling. -I ledarskapet ingår alltid ett medarbetarskap. Ledarskapet är ett tilläggsuppdrag.

5 Resultat och resurser •Ledarskap •Förstå, påverka och kommunicera mål och resultat. •Göra uppdrag tydliga och motiverande. •Initiera och driva verksamhet. •Medarbetarskap •Ta ett aktivt ansvar för resultatet och för utveckling av arbetsuppgifter. •Fånga upp behov av förbättringar.

6 Lärande och kompetensutveckling •Ledarskap •Förstärka engagemang, lusten att göra ett bra jobb och utveckla sin kompetens. •Skapa vilja och tillfälle för lärande. •Skapa trygghet i förändring. •Medarbetarskap •Ta ansvar för att skapa egen vilja och tillfälle för lärande och kompetensutveckling. •Bjuda på sin kompetens.

7 Flexibla arbetsformer •Ledarskap •Skapa förutsättningar för flexibla och självständiga arbetsformer. •Skapa balans mellan uppdrag, resultat, ansvar och befogenheter. •Medarbetarskap •Vara flexibel i val mellan arbetssätt och lösningar. •Bidra med synpunkter och förslag till förbättringar och utveckling.

8 Samverkan och samspel •Ledarskap •Skapa samhörighet, lust och vilja att samarbeta med kollegor och andra verksamheter. •Medarbetarskap •Medverka till att skapa samhörighet och samverkan med kollegor och andra verksamheter. •Visa omsorg, respekt och lojalitet. •Bidra till egna och andras arbetsglädje.

9 Varför är det här så viktigt? -Det är viktigt för ett företag eller en kommun att både betraktas och vara en attraktiv arbetsgivare. -En förutsättning är att ha kunskap om vad som attraherar både dagens och morgondagens medarbetare.

10 Framtiden -Fram till 2015 måste kommuner och Landsting rekrytera 25 000 nya chefer. -40-talisternas uttåg.

11

12 Vårt fokus – våra befintliga medarbetare. -Vad tycker ni?

13 Upplägg -Grupparbete, 5 grupper -Redovisning gruppvis -Sammanfattning av Jan

14 Gruppindelning •Grupp 1•Grupp 2

15 Gruppindelning •Grupp 3•Grupp 4

16 Gruppindelning •Grupp 5

17 Grupparbete 1: attraktiv arbetsgivare – vad betyder det? -Tänk igenom detta själv under någon minut. -Gå laget runt och låt var och en berätta sina synpunkter. -Resonera i gruppen. Utse en rapportör som ska presentera. -Lista de 5 viktigaste – ”det här betyder en attraktiv arbetsgivare för vår grupp” på ett blädderblock. -Redovisning

18 Attraktiv arbetsgivare: det här betyder det för oss. -Jan: sammanfattar samtliga gruppers åsikter. -En lista på max 5 st kriterier tas gemensamt fram. -Jan dokumenterar.

19 Grupparbete 2: hur ser det ut idag? -Tänk igenom detta själv under någon minut. -Gå laget runt och låt var och en berätta sina synpunkter. -Resonera i gruppen. Utse en rapportör som ska presentera. -Lista de 5 viktigaste – ”så här ser det ut idag” på ett blädderblock. -Redovisning.

20 Nuläget: så här ser det ut idag. -Jan: sammanfattar samtliga gruppers åsikter. -En lista på max 5 st kriterier tas gemensamt fram. -Jan dokumenterar.

21 Grupparbete 3: hur skulle vi vilja att det såg ut? -Tänk igenom detta själv under någon minut. -Gå laget runt och låt var och en berätta sina synpunkter. -Resonera i gruppen. Utse en rapportör som ska presentera. -Lista de 5 viktigaste – ”så här skulle vi vilja att det såg ut” på ett blädderblock. -Redovisning.

22 Önskat läge: så här skulle vi vilja att det såg ut. -Jan: sammanfattar samtliga gruppers åsikter. -En lista på max 5 st kriterier tas gemensamt fram. -Jan sammanfattar: attraktiv arbetsgivare, nuläge och önskat läge. -Jan dokumenterar.

23 Grupparbete 4: vilka hinder ser vi? Vilka resurser ser vi? -Tänk igenom detta själv under någon minut. -Gå laget runt och låt var och en berätta sina synpunkter. -Resonera i gruppen. Utse en rapportör som ska presentera. -Lista de 5 viktigaste – ”de här hindren ser vi” på ett blädderblock. Gör samma sak med ”de här resurserna ser vi”. -Redovisning.

24 De här hindren ser vi. Och de här resurserna kan vi skaffa. -Jan: sammanfattar samtliga gruppers åsikter. -En lista på max 5 st kriterier tas gemensamt fram. -Jan sammanfattar attraktiv arbetsgivare, nuläge, önskat läge, hinder och resurser. -Jan dokumenterar.

25 Grupparbete 5: hur skulle ett utvecklingsprogram se ut? -Tänk igenom detta själv under någon minut. -Gå laget runt och låt var och en berätta sina synpunkter. -Resonera i gruppen. Utse en rapportör som ska presentera. -Lista de 5 viktigaste – ”så här skulle ett utvecklingsprogram se ut som gör att vi går från nuläge till önskat läge” på ett blädderblock. -Redovisning.

26 Vår uppfattning: så här skulle ett utvecklingsprogram kunna se ut. -Jan: sammanfattar samtliga gruppers åsikter. -En lista på max 5 st kriterier tas gemensamt fram. -Jan dokumenterar.

27 Avslutning -Sammanfattning (Jan) -Så här kommer vi att gå vidare (Christina) -Tack! (gemensamt)


Ladda ner ppt "Hålltider för dagen -9.00 Kaffe -9.30 Inledning, start -10.00 Grupparbete 1 20 min -10.30 Grupparbete 2 20 min -11.00 Grupparbete 3 20 min -11.45 Lunch."

Liknande presentationer


Google-annonser