Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© Acando AB 02/07/2014Passion for improvements 1 Eva Vitell Consultant Acando föreläsning Uppsala caseakademi Niclas Karlsson HR-chef.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© Acando AB 02/07/2014Passion for improvements 1 Eva Vitell Consultant Acando föreläsning Uppsala caseakademi Niclas Karlsson HR-chef."— Presentationens avskrift:

1 © Acando AB 02/07/2014Passion for improvements 1 Eva Vitell Consultant eva.vitell@acando.com Acando föreläsning Uppsala caseakademi Niclas Karlsson HR-chef niclas.karlsson@acando.com

2 © Acando AB... ta världen och stoppa in den i ett laboratorium. Bara för att kunna öva lite. Innan du skall ge dig ut i den på riktigt. Har du någonsin känt för att... Det är det vi kallar case.

3 © Acando AB Varför är det bra att lära sig casemetodik?  Träna problemlösning och analys  Träna på att hitta problemet när det inte är serverat  Öva på att se frågor och företeelser ur flera olika perspektiv  Träna argumentation  Lära sig hantera gruppdynamik – lyssna, anpassa, fråga, förstå  Öka förståelsen för ”riktiga problem som riktiga människor står inför på riktiga företag”  Använda metoden själv i framtiden:  Gruppövningar och workshops  Använda case/scenarion för att beskriva ett förslag, lösning, projekt, förändring... ...

4 © Acando AB Hur löser man ett case?  Identifiera både problem och möjligheter  Det absolut viktigaste momentet! Ett fel-identifierat problem leder per definition till fel lösning  Informationsinsamling – hitta rätt ”datapunkter”  Hitta orsak, inte symptom  Exempel på metod:  ”5 varför”  Vänd på perspektiven  SWOT-analys  Läsa mellan raderna... 1 Identifiera problemet

5 © Acando AB Hur löser man ett case? 2 Identifiera alternativa lösningar  Lista alla möjliga handlingsalternativ - att låta bli att göra något är också ett alternativ  Använd alla relevanta metoder, teorier och erfarenheter för att se problemet utifrån flera synvinklar. Fantasi!  Exempel på metoder för att identifiera lösningar:  Strategi/marknad: Porter’s: ”Five forces”, komparativa fördelar, värdekedjan, 4 P i marknadsföring...  Effektivitet/produktion: Six sigma, JIT, LEAN, Kaizen, Deminghjulet  Organisationsstruktur, förändringshantering, kultur 1 Identifiera problemet

6 © Acando AB Hur löser man ett case? 3 Analysera alternativa lösningar  En enkel uppställning av fördelar och nackdelar per alternativ är en bra bas  Både kvalitativ och kvantitativ analys – när data står mot data måste det valideras (använd omdöme, vilken källa är trovärdig)  Redogör för alla antaganden och slutledningar  Använd alla relevanta metoder, teorier och erfarenheter för att se problemet utifrån flera synvinklar  Exempel på metoder:  Ekonomisk analys (NPV, EVA etc.)  Balanserat styrkort ... 2 Identifiera alternativa lösningar 1 Identifiera problemet

7 © Acando AB Hur löser man ett case? 4 Fatta beslut om lösning  Ur lärandesynpunkt den viktigaste aktiviteten – det här är svårast att lära sig  En lösning måste rekommenderas även om det saknas information  Föreslå/rekommendera en lösning är också ett beslut  Varje affärsmässigt beslut innehåller både omdöme och analys av fakta  Lösning måste vara konsekvent med analysen – och svara på frågan! 3 Analysera alternativa lösningar 2 Identifiera alternativa lösningar 1 Identifiera problemet

8 © Acando AB Hur löser man ett case? 5 Kommunicera lösning  Argumentera för ditt förslag till lösning  Lyssna på andra argument med respekt  Fråga tills du förstår andras argument!  Anpassa dina egna argument efter dialogen  Medverka aktivt till andras lärande  Hantera både fakta och känslor med varsamhet 4 Fatta beslut om lösning 3 Analysera alternativa lösningar 2 Identifiera alternativa lösningar 1 Identifiera problemet

9 © Acando AB I vilken riktning kör bussen? Svar: Åt vänster, eftersom dörren inte är på denna sida.

10 © Acando AB Vad är lika när vi löser case i verkligheten? 1 Identifiera problemet 2 Identifiera alternativa lösningar 3 Analysera alternativa lösningar 4 Fatta beslut om lösning 5 Kommunicera lösning  Formulera problemet är nyckeln till framgång  Det finns ALLTID för lite information  Lösningen blir bättre om man tänker stort tidigt, använd den kunskap, erfarenhet och fantasi du har  Det finns inget facit  Utan förberedelse går det inte  Steg 6 är INFÖRANDE...

11 © Acando AB Fråga 1: Vi är Honda. Skall vi köpa Volvo Personvagnar? Här jobbar en ”vad-ska-hända”- konsult!

12 © Acando AB Fråga 2: Vi är Honda. Vi har köpt Volvo Personvagnar. Vad gör vi nu? Här jobbar en ”få-det-att-hända”- konsult!

13 © Acando AB Vad krävs av en ”få-det-att-hända”-konsult? Specialistkompetens som ständigt utvecklas Ödmjukhet Alltid utgå från kundens situation Exceptionell samarbetsförmåga! Ärlighet och integritet Genuin vilja att hjälpa andra att lyckas Se möjligheter och söka lösning Självständighet Fokus på det som skapar verkligt värde och förbättring

14 © Acando AB På Acando jobbar ca 1200 ”få-det-att-hända”-konsulter.

15 © Acando AB TACK! Kontakta oss gärna!  HR Niclas Karlsson  niclas.karlsson@acando.com niclas.karlsson@acando.com  +46.8.6997173  Konsult Eva Vitell  eva.vitell@acando.com eva.vitell@acando.com  +46.8.6997296


Ladda ner ppt "© Acando AB 02/07/2014Passion for improvements 1 Eva Vitell Consultant Acando föreläsning Uppsala caseakademi Niclas Karlsson HR-chef."

Liknande presentationer


Google-annonser