Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Som man frågar får man svar. Vad är intressant? Varför?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Som man frågar får man svar. Vad är intressant? Varför?"— Presentationens avskrift:

1 Som man frågar får man svar. Vad är intressant? Varför?

2 Hänger allt ihop? Allt hänger ihop. Helhet eller delar? Delarna gör helheten!

3 Problematisera Att se något som något. Att något betyder något- det kan förklaras. …ofta på olika sätt

4 Vem formulerar problemet? ”Kan datoriseringen öka vår effektivitet? ”Kan datoriseringen förbättra arbetsmiljön?” Har den fulla restaurangen för få bord, eller för många gäster?

5 Problemformulering Problemet formuleras beroende på vår föreställningsram. Hur vi ser på verkligheten. Kallas ibland paradigm. Antaganden som påverkar metoder, uppläggning och resultat. Påverkar ofta språket, avgränsar det vi säger.

6 Perspektiv Det synsätt och de utgångspunkter jag väljer för min undersökning. Kan låsa mig vid felaktiga eller begränsade lösningar.

7 Objektivitet: ett val mellan perspektiv Obj är möjlig och eftersträvansvärd. Obj är ej möjlig men det är saklighet om jag redovisar antaganden och perspektiv. Det är bra att vara medvetet subjektiv.

8

9 Kvantitativ forskning, ”att mäta” Beskriva: ”Hur högt är skattetrycket?” Förklara: ”Finns det något samband mellan höga skatter, och det Svenska IT-undret?”

10 Hypotes Ska vara en möjlig lösning på problemet. Ska kunna testas. Vara rimlig

11 Kvalitativa studier Att tolka. Att förstå hur människor upplever något.


Ladda ner ppt "Som man frågar får man svar. Vad är intressant? Varför?"

Liknande presentationer


Google-annonser