Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2014-08-20 Ingrid Svensson, Eva Horneij Inquiry-based learning ( IBL) - En pedagogisk metod som stimulerar till nyfikenhet och gränsöverskridande lärande”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2014-08-20 Ingrid Svensson, Eva Horneij Inquiry-based learning ( IBL) - En pedagogisk metod som stimulerar till nyfikenhet och gränsöverskridande lärande”"— Presentationens avskrift:

1 2014-08-20 Ingrid Svensson, Eva Horneij Inquiry-based learning ( IBL) - En pedagogisk metod som stimulerar till nyfikenhet och gränsöverskridande lärande” !

2 2014-08-20Ingrid Svensson, Eva Horneij Mål med den biomekaniska undervisningen i termin 5 ”Att studenten fördjupar sina analytiska kunskaper avseende funktionsbedömning av rörelseorganen”

3 2014-08-20Ingrid Svensson, Eva Horneij Inquiry-based learning (IBL) 1.Bilda grupper och enas kring en specifik biomekanisk frågeställning, som ska presenteras på seminarium 2.Samarbete med LTH

4 2014-08-20Ingrid Svensson, Eva Horneij Loggbok Vilken frågeställing har ni valt? Varför? Hur resonerar ni kring problemet? Referenser? Hur vill ni presentera? Feedback till annan grupps loggbok

5 2014-08-20Ingrid Svensson, Eva Horneij Seminarium Presentation i 20 min Diskussion i ca 10 min Motivera era förslag! Vad blir de praktiska konsekvenserna av era förslag??

6 2014-08-20Ingrid Svensson, Eva Horneij Utvärdering Hur tycker du att utformningen av uppgiften har bidragit till ditt lärande i bomekanik och funktionell anatomi?

7 2014-08-20Ingrid Svensson, Eva Horneij Några kommentarer (fråga 1) Det har varit utvecklande att lära sig nya sätt att se på mekaniken och biomekaniken. Det i sig bidrog till att man kunnat vidareutveckla sina kunskaper i funktionell anatomi Fått mer förståelse av uträkningarna bakom. Hur andra ser på saken som inte ser anatomin Det har bidragit på ett bra sätt. Man ser tankegång utifrån olika synsätt och det har varit lärorikt. Mycket diskussioner. Nivå och diskussionerna har varit på en ”lagom” nivå. Alltid bättre förståelse när teori blir praktik! Anatomikunskaperna har befästs mycket bättre när man tvingas se hur de samarbetar i en specifik uppgift….Bra att vi kunde dra nyta av proffs i uträkningarna. Se att det finns biomekaniska uträkningar som är så långt utanför min förståelse. Intressant att få resonera med en annan yrkesgrupp och se att det finns gemensamma utgångspunkter. Olika saker att bidra med.

8 2014-08-20Ingrid Svensson, Eva Horneij Kommentarer (forts, fråga 1) Jag tycker inte direkt att jag lärt mig något mer i biomekanik än vad jag kunde innan. Biomekanik och uträkningar låg på en lite för hög nivå för min del. Tyckte att uträkningarna var svårtolkade, men slutsatserna begripliga. Jag har inte lärt mig så mycket mer om biomekaniska beräkningar. För det fixade teknologerna. Men intressant att få hjälp med uträkningar så uppgiften gick att genomföra. Mycket diskussioner då uppgiften var fri, dock lite för fria tyglar. Kanske riktlinjer för uppgiften skulle vara mer utvecklande? Annars har jag verkligen fått tänka till. Jag tycker inte att mina biomekaniska kunskaper har ökat då vårt arbete i gruppen har varit i stort sett separat. Jag hade önskat mer schemalagd tid för uppgiften. Kul att vi sjg fick hitta på en uppgift vi är intresserade av! Teknologerna visade på en massa parametrar vi inte hade tagit hänsyn till i vår hypotes innan. Har fått utbyte gällande tillvägagångssätt och vad som är viktigt för att kunna räkna på det

9 2014-08-20Ingrid Svensson, Eva Horneij Vad har varit särskilt bra med den biomekaniska uppgiften? Samarbetet. Nya kontakter. Nya perspektiv Att man fick välja själv och att ingenting var ”fel” (resultat) ingen press, endast inlärning Diskussionen och att man fick förklara vad man faktiskt menade för någon som inte tyckte det var självklart. Seminariet blev mycket bättre och intressantare än jag trodde! För en gångs skull höll vi inte föredrag för bara varandra utan även för några ”oinvigda”. Se hur biomekaniken kan enkelt förklara funktionella problem

10 2014-08-20Ingrid Svensson, Eva Horneij Hur kan uppgiften förbättras och utvecklas? Låt det vara uppdelat mellan yrkeskategorierna, men samarbeta som nu, det är bra! Sen får man lära av varandra på seminariet. Tryck mer på att sjukgymnasterna ska vara mer involverade i de biomekaniska uträkningarna. Längre tid, tillrättalagda uppgifter. Mer schemalagd tid De var fria tyglar: både bra och dåligt (LTH) Gör uppgiften till en tradition (LTH)


Ladda ner ppt "2014-08-20 Ingrid Svensson, Eva Horneij Inquiry-based learning ( IBL) - En pedagogisk metod som stimulerar till nyfikenhet och gränsöverskridande lärande”"

Liknande presentationer


Google-annonser