Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Källbystugans kvalitetsarbete Av Anna Stengard och Malin Lundberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Källbystugans kvalitetsarbete Av Anna Stengard och Malin Lundberg."— Presentationens avskrift:

1 Källbystugans kvalitetsarbete Av Anna Stengard och Malin Lundberg

2 Kvalitets redovisning Diskussion och reflektion i arbetslaget Arbetslagets dokumentation Läroplanen Avdelningens verksamhets- plan

3 Dokumentationscirkeln • Förtydligande av dokumentationscirkeln • Genom att göra observationer eller intervjuer får vi syn på det som intresserar barnen och därmed en ledtråd till vad vi ska jobba med. • Alla våra observationer, intervjuer och bilder samlar vi ihop för att göra en dokumentation. • När man sätter ihop texter och bilder har man inte några egna värderingar med utan det är en ren ”redovisning” av vad som har hänt. • Dokumentationen är ett medvetet val av något jag sett och hört i mina observationer, som gjort mig extra intresserad. Jag har valt ut att fördjupa mig kring en fråga som väkts, jag har en ide om vad jag är ute efter. • För att dokumentationen ska bli en pedagogisk dokumentation krävs det att vi går vidare med den och reflekterar över vad vi sett för att kunna utmana barnen på rätt sätt. • Glöm inte att reflektera tillsammans med barnen, över vad de gjort och kommit fram till. • Barnen för projektet vidare med det som intresserar, förundrar och väcker nya frågor hos dem. • För pedagogen gäller det att hänga på barnens intresse och försöka utmana och stimulera dem i deras utforskande. • Så är man tillbaka i gen och måste göra nya observationer för att se hur barnen tar sig an problemet. observation Väcks frågor samla material Pedagogisk sammanställer Dokumentation reflektera och tolka Dokumentation det vi ser

4 Reflektion och diskussion

5 Reflektionsfrågor att använda vid planering och utvärdering • Hur lyfter vi fram olikheten som en tillgång i gruppen? • Hur ger vi barnen möjlighet att vara delaktiga kring val av innehållet i sin egen vardag? • Hur och när ger vi barnen möjlighet att reflektera tillsammans? • Hur synliggör vi barnens förmågor? • Hur ger vi barnen möjlighet att använda sig av varandras olika kompetenser och kunskaper? • Hur gör vi föräldrarna delaktiga i verksamheten? • Hur uppmuntrar miljön lärande möten mellan barnen? • Vad var det som var mest intressant för barnen? • Vad blev vi pedagoger mest nyfikna på? • Vilka lärprocesser är barnen inne i (Vad är det barnen försöker förstå)? • Hur kan vi utmana barnen i det som de tyckte var mest intressant? Med vilka frågor, vilket material, vilka uppgifter? • Hur kan vi använda dokumentationen tillsammans med barnen? • På vilket sätt skall vi fortsätta dokumentera?

6 Avdelningarnas verksamhetsplan

7 Avdelningarnas verksamhetsplaner är uppbyggda efter läroplanens rubriker: • Normer och värden • Utveckling och lärande • Barns inflytande • Förskola och hem • Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet • Uppföljning, utvärdering och utveckling


Ladda ner ppt "Källbystugans kvalitetsarbete Av Anna Stengard och Malin Lundberg."

Liknande presentationer


Google-annonser