Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalitetssäkring 2010/2011 Tullens förskola, avdelning: Kobben

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalitetssäkring 2010/2011 Tullens förskola, avdelning: Kobben"— Presentationens avskrift:

1 Kvalitetssäkring 2010/2011 Tullens förskola, avdelning: Kobben

2 Vårt tema: Matematik i vardagen
Våra mål Vi vill stimulera barnens intresse för och förståelse av matematik. Vi vill därför ge barnen rika möjligheter till matematik i lek och vardag. I läroplanen för förskolan har vi arbetat med följande strävans mål under rubriken utveckling och lärande. ”Ge varje barn rika tillfällen att i samspel med andra barn och vuxna upptäcka och utforska matematik i vardagen” Vi har arbetat utifrån följande frågeställningar: Var finns matematik i vardagen? Hur tänker/använder barn matematik?

3 Arbetssätt/åtgärder för att nå målen
Hur vet vi att vi är på rätt väg? Genom dokumentation, barnens reflektioner, intervjuer och reflektioner i arbetslaget. När vi synliggör lärandet för barnen (genom deras egna dokumentationer och reflektioner) då får vi kunskap om vi är på rätt väg. Ta reda på vad barnen redan kan och vet om matematik omkring oss. Data, litteratur, intervjuer, utökad materialtillgång, olika material, naturen, fruktstunden, måltider, på och av- klädning, skapande, eget experimenterande och eget forskande. Vägledning av pedagoger, närstående och sina kamrater. Ständigt pågående dialoger och diskussioner.

4 Vi har arbetat med matematik inne och ute i vår närmiljö.
Hur gick det? Vi har arbetat med vårt tema i 2 terminer. Barnen har varit delaktiga, valt material och påverkat förändringarna i innemiljön så att den är mer anpassad för eget experimenterande och forskande. Barnens lärande har blivit mer synligt genom dokumentationer, reflektioner i grupp och enskilt. Diskussioner mellan barn-barn, barn-vuxen. Vår gemensamma planering har legat till grund för de olika gruppindelningarna för att barnen ska kunna påverka sitt kunskapssökande så mycket som möjligt efter intresse och ålder. Vi har arbetat med matematik inne och ute i vår närmiljö.

5 Vi har erbjudit barnen olika material att använda sig av för att komma på egna lösningar, tillvägagångssätt för att förstå matematiken i vardagen. Vi har gett barnen möjlighet att efter intresse experimentera med tex. volym, vikt, längd, antal, geometri, mönster och mängd.

6 Vi har erbjudit barnen att delta i planerade aktiviteter
Vi har erbjudit barnen att delta i planerade aktiviteter. Där vi pedagoger innan bestämt hur aktiviteten ska se ut. Vissa aktiviteter har barnen påverkat. I temat har vi aktivt uppmuntrat till att lyssna på varandra, samarbeta och ge uttryck för egna uppfattningar genom att förmedla tankar, erfarenheter och upplevelser i tex. lek, drama, sång, skapande m.m.

7 Vi pedagoger har utvecklat vår syn på barns lärande om hur barn lär sig, vilka olika lärande strategier de använder sig av. Genom temat har vi blivit mer uppmärksamma och medvetna om matematiken i vardagen. Vi benämner och pratar mer om matematik både med barn, kollegor och föräldrar. Utveckling ,hur går vi vidare? Vi kommer fortsättningsvis att jobba mer medvetet med matematiken som finns omkring oss och benämna den. Vi anpassar, förändrar/förbättrar verksamheten och förskolans miljö efter barngruppens sammansättning tex, barnens ålder och intresse. Anpassar vår planeringstid för att på ett effektivt sätt kunna reflektera med olika kollegor, om olika dokumentationer och frågeställningar som rör barnens lärprocesser och verksamhetens arbetsprocesser. Vi söker nya kunskaper för egen utveckling genom litteratur, fortbildningar, diskussioner och reflektioner med kollegor.

8 Likabehandlingsplan Mål: Barnen ska oberoende av kulturell tillhörighet, religion och språk erbjudas samma möjlighet till utveckling. Arbetssätt/Åtgärder för att nå målen: Genom att tillsammans uppmärksamma olikheterna i kulturerna och språken, vid till exempel Sånger Räkna Forumteater Traditioner Hur gick det? Vi har erbjudit barnen olika former att uttrycka sig på bl.a genom skapande, drama, sånger och lek. Vi har uppmärksammat de olika språken och jämfört skriftspråket. Vi har introducerat forumteater som ett sätt att synliggöra och hantera konflikter. Vi har firat våra traditioner och varit öppna för andra länders kulturer. Teaterbesök i närmiljön. Hur går vi vidare? Vi fortsätter att främja varandras olikheter och tar del av olika kulturer vi har på förskolan.


Ladda ner ppt "Kvalitetssäkring 2010/2011 Tullens förskola, avdelning: Kobben"

Liknande presentationer


Google-annonser