Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föräldramöte 11/10 2011 • Välkomna till Syskonavdelningarnas föräldramöte 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föräldramöte 11/10 2011 • Välkomna till Syskonavdelningarnas föräldramöte 2011."— Presentationens avskrift:

1 Föräldramöte 11/10 2011 • Välkomna till Syskonavdelningarnas föräldramöte 2011

2 Syfte med nya verksamheten • Barnen får större inflytande över verksamheten. • Trygg och inbjudande lärmiljö. • Mer fokus på mattematik, teknik och naturvetenskap (reviderad lpfö 98) • Barnen får fler vägar att utveckla sina intressen. • Fler vägar till fantasi och kreativitet i leken. • Utvecklar tilltro till sin egen förmåga.

3 Mål i läroplanen för förskolan

4 2.1 Normer och värden Riktlinjer Förskollärare ska ansvara för • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde, • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,

5 2.1 Normer och värden Vi vill nå målen genom att: - vara goda vuxna förebilder - stötta och vägleda barnen - uppmuntra barnen att hjälpa varandra - barnen deltar och tar ansvar för dagliga sysslor - Diskutera och arbeta med likabehandlingsplanen och värdegrundstavlan i barngruppen.

6 Värdegrundstavlan Värdegrundstavlan hänger i korridoren mellan Hallon och smultron. Vi väljer ett ord och diskuterar i barngruppen dess innebörd och vilken bild som kan passa in.

7 2.2 Utveckling och lärande Förskolan ska sträva efter att varje barn • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp, • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang, • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar, • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen, • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

8 2.2 Utveckling och lärande Vi vill nå målen genom att: - stimulera och utmana barnets nyfikenhet och fantasi - ta tillvara flödet av tankar och idéer som kommer från barnen. -stimulera och utmana barnens förmåga att upptäcka och använda matematiken i meningsfulla sammanhang - ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att bygga, skapa och - konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap -med hjälp av dator och digitalkamera dokumentera för att stärka barnets identitet

9 2.3 Barns inflytande Förskolan ska sträva efter att varje barn • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation, • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

10 2.3 Barns inflytande Vi vill nå målen genom att: - Ta vara på barnets tankar och ideér. - Verka för att barnet utvecklar en förmåga och vilja att ta ett allt större ansvar för sig själv och samvaron i gruppen. - Genom att verka för att barnet stärker sin självkänsla. - Verka för att alla får lika stort inflytande och utrymme i verksamheten. Vad roligt det blev att ha disco. Tur jag sade att jag ville dansa disco.

11 Verksamhetsbilder

12 Verksamhetsbilder

13 Pedagogisk diskussion om inflytande, grupparbete. • Vad är inflytande för dig? • Vad vill du som förälder att ditt barn skall ha för inflytande i förskolan? • Vad tror du är möjligt att ditt barn har för inflytande? • Vad tycker du är viktigt att ditt barn får med sig från förskolan? • Vilket inflytande vill du som förälder ha på förskolan?

14 Tack för att ni kom ! Niklas, Cizi, Krystyna, Ellen, Hanna och Gabriella.


Ladda ner ppt "Föräldramöte 11/10 2011 • Välkomna till Syskonavdelningarnas föräldramöte 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser