Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till förskolan Akvarellen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till förskolan Akvarellen"— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till förskolan Akvarellen
Akvarellen är en förskola som bygger den pedagogiska verksamheten utifrån Lpfö 98 och Trollhättans stads mål Vårt verktyg för detta har vi hämtat från filosofin Reggio Emilia som kommer från Italien.

2 Akvarellen är en förskola där vi från första början varit med och påverkat hur vi vill skapa miljöerna inne och ute.

3 Reggio Emilia filosofin startade i Italien på mitten av 1940 talet av en man som hette Loris Malaguzzi. Själva grundidén bygger på en genuin demokratisk fostran där man tillvaratar barnens intressen och förmågor i lärandet.

4 Loris Malaguzzis kända utryck var att: ”Ett barn har 100 språk men berövas 99.” Han tog avstånd ifrån att alla skulle lära på ett och samma sätt och menade att man måste ta tillvara allas olika sätt att lära, så att allas förmågor kommer till sin rätt.

5 Så här tänker vi omsätta denna filosofin på Akvarellen:
Vi skapar miljöer inne och ute för lärandet. Vi bygger, konstruerar, skapar och leker matematik. Vi skapar miljöer för lek och samspel, där språket och problemlösning får stort utrymme.

6 Vi har en ateljé där barnen använder sin kreativa förmåga – genom att måla, skapa med lera och andra olika sorters material. Vi har ett upplevelserum där barnen kan undersöka hur olika ting fungerar och ser ut beroende ifrån vilket håll man tittar .

7 Vi skapar miljöer för sång, musik, rytmik och rörelse.
Alla miljöer finns tillgängliga för barnen under dagen, de vuxna är medforskare och har ett förhållningssätt som leder barnen framåt i sitt lärande – utmanar, stöttar och visar på.

8 Vi använder mycket ofärdigt material, där barnen själva får skapa.
Teknik i form av smartboard, iPads och fotoramar är andra verktyg vi använder för att främja lärandet. Vi har ett förhållningssätt som är respektfullt och utmanar barnens lärande. Vi tänker att allt man kan lära inomhus kan man också lära utomhus.

9 Barns inflytande och samspel arbetar vi mycket med, vilket gör att de praktiskt lär sig hur demokrati skapas. Vi lär av varandra hela tiden. Pedagogernas förhållningsätt och medvetenhet är A och O, det avgör verksamhetens kvalitet. Förhållningssättet bygger på att lyssna och ha barnets utveckling i fokus.

10 Vi vuxna är förebilderna! Barnen gör som vi gör!


Ladda ner ppt "Välkomna till förskolan Akvarellen"

Liknande presentationer


Google-annonser