Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SKOP Rapport till Vara kommun om Undersökning om skolbarnomsorgen 2011 SKOP:s arkivnummer: S13MAR11 Nästegårds fritidshem.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SKOP Rapport till Vara kommun om Undersökning om skolbarnomsorgen 2011 SKOP:s arkivnummer: S13MAR11 Nästegårds fritidshem."— Presentationens avskrift:

1 SKOP Rapport till Vara kommun om Undersökning om skolbarnomsorgen 2011 SKOP:s arkivnummer: S13MAR11 Nästegårds fritidshem

2 SKOP Nästegårds fritidshem 2 SKOP har beräknat ett Nöjd Barnomsorgs-Index (NBI) som kan variera mellan som lägst 0 och som högst 100. NBI är en sammanvägning av svaren på tre frågor: • Hur nöjd eller missnöjd är Du på det hela taget med Ditt barns fritidshem? • Hur väl motsvarar Ditt barns fritidshem Dina förväntningar? • Om Du tänker på ett fritidshem som är helt perfekt. Hur nära eller långt ifrån anser Du att Ditt barns fritidshem motsvarar ett sådant? Nöjd Barnomsorgs-Index (NBI)

3 SKOP Nästegårds fritidshem 3 Nöjd Barnomsorgs-index? Skala mellan 0=lägsta betyg och 100=högsta betyg Hur nöjd eller missnöjd är Du på det hela taget med Ditt barns fritidshem? Skala mellan 0=mycket missnöjd och 100=mycket nöjd Hur väl motsvarar Ditt barns fritidshem Dina förväntningar? Skala mellan 0=inte alls och 100=helt och hållet Om Du tänker på en fritidshem som är helt perfekt. Hur nära eller långt ifrån anser Du att Ditt barns fritidshem motsvarar ett sådant? Skala mellan 0=mycket långt ifrån och 100=mycket nära Medelbetyg skala mellan 0 och 100 Medelbetyg Skala mellan 0 och 100 Nöjd Barnomsorgs-Index (NBI) Nästegårds fritidshem 2011 All skolbarnomsorg 2011 Nästegårds fritidshem 2011

4 SKOP Nästegårds fritidshem 4 SKOP har ställt en fråga som mäter förtroende. • Hur stort förtroende har Du för Ditt barns fritidshem? Förtroende

5 SKOP Nästegårds fritidshem 5 Hur stort förtroende har Du för Ditt barns fritidshem? Skala mellan 0=mycket litet och 100=mycket stort Medelbetyg skala mellan 0 och 100 Medelbetyg Skala mellan 0 och 100 Förtroende Nästegårds fritidshem 2011 All skolbarnomsorg 2011 Nästegårds fritidshem 2011

6 SKOP Nästegårds fritidshem 6 Totalt fick föräldrarna ta ställning till 38 frågor om skolbarnomsorgen. Frågorna täcker sju övergripande områden: • Verksamheten där Ditt barn vistas • Kontakten med personalen och informationen • Möjligheterna till inflytande • Kontakter med fritidshem • Miljön där Ditt barn vistas • Trivseln i Ditt barns fritidshem • Sammanfattande betyg Faktorer i barnomsorgen

7 SKOP Nästegårds fritidshem 7 Medelvärde Skala mellan 1 och 4 Hur är öppettiderna på fritidshemmet? Hur upplever Du att verksamheten påverkar Ditt barns utveckling? Hur upplever Du att verksamheten främjar lusten att Lära? Hur upplever Du möjligheterna till fri lek? Hur upplever Du möjligheterna till utevistelse? Hur upplever Du utflykter, teaterbesök o dyl? % 1 Mycket dåligt 2 Ganska dåligt 3 Ganska bra 4 Mycket bra Verksamheten (i) Nästegårds fritidshem 2011 All skolbarnomsorg 2011 Nästegårds fritidshem 2011

8 SKOP Nästegårds fritidshem 8 Medelvärde Skala mellan 1 och 4 Hur upplever Du personalens kunnande och kompetens? Hur upplever Du personalens engagemang? Hur bra eller dåligt uppmärksammar personalen Ditt barn? Hur bra eller dåligt pedagogiskt stöd får Ditt barn? Hur väl känner Du till läroplanens mål för fritidshemmen? Hur upplever Du verksamhetens kvalitet? Vad tycker Du om verksamheten på Ditt barns fritidshem, allt sammantaget? % 1 Mycket dåligt 2 Ganska dåligt 3 Ganska bra 4 Mycket bra Verksamheten (ii) Nästegårds fritidshem 2011 All skolbarnomsorg 2011 Nästegårds fritidshem 2011

9 SKOP Nästegårds fritidshem 9 Medelvärde Skala mellan 1 och 4 Hur är det att komma i kontakt med personalen? Hur bra eller dålig information får Du om hur dagen har varit för Ditt barn? Hur bra eller dålig information får Du om Ditt barns utveckling? Hur bra eller dålig information får Du om hur Ditt barn trivs om dagarna? Hur fungerar utvecklingssamtalen? Vad tycker Du om informationen och kontakten med Ditt barns fritidshem, allt sammantaget? % 1 Mycket dåligt 2 Ganska dåligt 3 Ganska bra 4 Mycket bra Kontakter och informationen Nästegårds fritidshem 2011 All skolbarnomsorg 2011 Nästegårds fritidshem 2011

10 SKOP Nästegårds fritidshem 10 Medelvärde Skala mellan 1 och 4 Hur lyssnar personalen på föräldrarnas synpunkter? Hur tar personalen till sig synpunkter som föräldrarna kommer med? Hur upplever Du Dina möjligheter att påverka och engagera Dig i ditt barns skolbarnomsorg? Vad tycker Du om Dina möjligheter till inflytande och påverkan på skolbarnomsorgen för Ditt barn, allt sammantaget % 1 Mycket dåligt 2 Ganska dåligt 3 Ganska bra 4 Mycket bra Inflytandet Nästegårds fritidshem 2011 All skolbarnomsorg 2011 Nästegårds fritidshem 2011

11 SKOP Nästegårds fritidshem 11 Medelvärde Skala mellan 1 och 4 Hur aktiv tycker Du själv att Du är i kontakten med Ditt barns fritidshem? % 1 Mycket lite aktiv 2 Ganska lite aktiv 3 Ganska aktiv 4 Mycket aktiv Kontakter med fritidshem Nästegårds fritidshem 2011 All skolbarnomsorg 2011 Nästegårds fritidshem 2011

12 SKOP Nästegårds fritidshem 12 Medelvärde Skala mellan 1 och 4 Vilket intryck har Du av lokalerna som Ditt barn vistas i? Vilket intryck har Du av utemiljön? Vilket intryck har Du av Ditt barns möjlighet till lugn och ro? Vilket intryck har Du av maten som serveras? % 1 Mycket dålig 2 Ganska dålig 3 Ganska bra 4 Mycket bra Miljön (i) Nästegårds fritidshem 2011 All skolbarnomsorg 2011 Nästegårds fritidshem 2011

13 SKOP Nästegårds fritidshem 13 Medelvärde Skala mellan 1 och 4 Vilket intryck har Du av säkerheten inomhus? Vilket intryck har Du av säkerheten utomhus? Vilket intryck har Du av städningen? Vilket intryck har Du av miljön på Ditt barns fritidshem, allt sammantaget? % 1 Mycket dåligt 2 Ganska dåligt 3 Ganska bra 4 Mycket bra Miljön (ii) Nästegårds fritidshem 2011 All skolbarnomsorg 2011 Nästegårds fritidshem 2011

14 SKOP Nästegårds fritidshem 14 Medelvärde Skala mellan 1 och 4 Hur uppfattar Du Ditt barns trygghet med de andra barnen? Hur uppfattar Du att Ditt barn trivs med de andra barnen? Hur uppfattar Du Ditt barns trygghet med personalen? Hur uppfattar Du att Ditt barn trivs med personalen? Hur tycker Du att trivseln verkar vara på Ditt barns fritidshem, allt sammantaget? % 1 Mycket dåligt 2 Ganska dåligt 3 Ganska bra 4 Mycket bra Trivseln Nästegårds fritidshem 2011 All skolbarnomsorg 2011 Nästegårds fritidshem 2011

15 SKOP Nästegårds fritidshem 15 Medelvärde Skala mellan 1 och 4 Vilket betyg ger Du Ditt barns fritidshem allt sammantaget? % 1 Mycket dåligt 2 Ganska dåligt 3 Ganska bra 4 Mycket bra Sammanfattande betyg Nästegårds fritidshem 2011 All skolbarnomsorg 2011 Nästegårds fritidshem 2011


Ladda ner ppt "SKOP Rapport till Vara kommun om Undersökning om skolbarnomsorgen 2011 SKOP:s arkivnummer: S13MAR11 Nästegårds fritidshem."

Liknande presentationer


Google-annonser