Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Eksjö Särskilt boende.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Eksjö Särskilt boende."— Presentationens avskrift:

1 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Eksjö Särskilt boende

2 Inledningsvis - Resultatet anges i anges i andel positiva svar i procent, det vill säga ju högre stapel, ju bättre resultat. - Totalt besvarade ungefär 40 000 personer enkäten. - Svarsfrekvensen i Eksjö kommun var mellan 40-60 procent. Detta gör att svaren ska ses som en kvalitetsindikator, men inte en sanning. - Frågorna berörde områdena boendemiljö, mat och måltidsmiljö, hjälpens utförande, bemötande, trygghet, sociala aktiviteter, tillgänglighet, information om klagomål och synpunkter samt en fråga om nöjdhet med boendet i sin helhet. Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? (Socialstyrelsen)

3 Resultatöversikt

4 De fem frågor där andelen positiva svar är högst Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? (Socialstyrelsen)

5 De fem frågor där andelen positiva svar är lägst Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? (Socialstyrelsen)

6 Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende? Riket 83%

7 Andel positiva svar för samtliga frågor med referensvärden

8 Andel positiva svar inom området boendemiljö Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? (Socialstyrelsen)

9 Andel positiva svar inom området mat och måltidsmiljö Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? (Socialstyrelsen) Hur brukar maten smaka? Upplever du att måltiderna på ditt äldreboende är en trevlig stund på dagen?

10 Andel positiva svar inom området hjälpens utförande Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? (Socialstyrelsen) Brukar personalen ha tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete hos dig? Brukar personalen meddela dig i förväg om tillfälliga förändringar? T.ex. byte av personal, ändringar av olika aktiviteter etc. Brukar du kunna påverka vid vilka tider du får hjälp? T.ex. tid för att duscha/bada, gå och lägga dig etc.

11 Andel positiva svar inom området bemötande Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? (Socialstyrelsen) Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt? Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen skall utföras?

12 Andel positiva svar inom området trygghet Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? (Socialstyrelsen) Hur tryggt eller otryggt känns det att bo på ditt äldreboende? Känner du förtroende för personalen på ditt äldreboende?

13 Andel positiva svar inom området sociala aktiviteter Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? (Socialstyrelsen) Hur nöjd eller missnöjd är du med de aktiviteter som erbjuds på ditt äldreboende? Är möjligheterna att komma utomhus bra eller dåliga? Händer det att du besväras av ensamhet?

14 Andel positiva svar inom området tillgänglighet Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? (Socialstyrelsen) Hur lätt eller svårt är det att få träffa sjuksköterska vid behov? Hur lätt eller svårt är det att få träffa läkare vid behov? Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med personalen på ditt äldreboende, vid behov?

15 Andel positiva svar inom området avslutande frågor Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? (Socialstyrelsen) Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende? Vet du vart du ska vända dig om du vill framföra synpunkter eller klagomål på äldreboendet?

16 - Sammanställning på enhetsnivå finns om någon önskar - Vad vill ni uppnå för resultat inför kommande år? - Frågor? Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? (Socialstyrelsen) Slutligen

17 Mer information finns på: www.socialstyrelsen.se


Ladda ner ppt "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Eksjö Särskilt boende."

Liknande presentationer


Google-annonser