Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Eksjö Hemtjänst.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Eksjö Hemtjänst."— Presentationens avskrift:

1 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Eksjö Hemtjänst

2 - Resultatet visas i staplar som anger andel positiva svar i procent, det vill säga: Ju högre stapel, ju bättre resultat. - Totalt besvarade ungefär 100 000 brukare enkäten. - Svarsfrekvensen i Eksjö kommun var mellan 60-80%. Detta gör att svaren ska ses som en kvalitetsindikator men ingen sanning. - Frågorna berörde sex olika områden: Kontakt med kommunen, inflytande, hjälpens utförande, bemötande, trygghet, tillgänglighet och slutligen en fråga om hemtjänsten i sin helhet. Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? (Socialstyrelsen) Inledningsvis

3 Resultatöversikt

4 De fem frågor där andelen positiva svar är högst Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? (Socialstyrelsen)

5 De fem frågor där andelen positiva svar är lägst Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? (Socialstyrelsen)

6 Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har? Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? (Socialstyrelsen) Rikets resultat 89%

7 Andel positiva svar för samtliga frågor med referensvärden

8 Andel positiva svar inom området kontakt med kommunen Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? (Socialstyrelsen)

9 Andel positiva svar inom området inflytande Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? (Socialstyrelsen)

10 Andel positiva svar inom området hjälpens utförande Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? (Socialstyrelsen) Hur tycker du personalen utför sina arbetsuppgifter?

11 Andel positiva svar inom området bemötande Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? (Socialstyrelsen)

12 Andel positiva svar inom området trygghet Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? (Socialstyrelsen) Händer det att du besväras av ensamhet? Känner du förtroende för personalen som kommer hem till dig? Hur tryggt eller otryggt känns det att bo hemma med stöd från hemtjänsten?

13 Andel positiva svar inom området tillgänglighet Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? (Socialstyrelsen) Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med hemtjänstpersonalen vid behov? Hur lätt eller svårt är det att få träffa läkare vid behov? Hur lätt eller svårt är det att få träffa sjuksköterska vid behov? Observera att det är de brukare som svarat mycket lätt eller ganska lätt som redovisas som positiva svar på dessa frågor

14 Andel positiva svar inom området hjälpen i sin helhet Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? (Socialstyrelsen) Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har? Observera att det är de brukare som svarat mycket nöjd eller ganska nöjd som redovisas som positiva svar på denna fråga

15 - Sammanställning av resultatet finns på enhetsnivå, om någon önskar detta. Att fundera över: - Vad vill vi uppnå för resultat inför kommande år? Frågor? Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? (Socialstyrelsen) Slutligen

16 Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) har genomfört datainsamlingen på uppdrag av Socialstyrelsen. Socialstyrelsen ansvarar för all data och de analyser som finns i rapporter och presentationsmaterial. Projektledare på Socialstyrelsen har varit Ulrika Ingelsson ulrika.ingelsson@socialstyrelsen.se Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? (Socialstyrelsen)

17 Mer information finns på: www.socialstyrelsen.se


Ladda ner ppt "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Eksjö Hemtjänst."

Liknande presentationer


Google-annonser