Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kundundersökning mars 2010 Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Buss Sträcka: Härnösand - Långsele.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kundundersökning mars 2010 Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Buss Sträcka: Härnösand - Långsele."— Presentationens avskrift:

1 Kundundersökning mars 2010 Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Buss Sträcka: Härnösand - Långsele

2 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Buss Härnösand - Långsele 2 Rikstrafiken genomför årligen kundundersökningar för att följa upp och utvärdera upphandlad trafik, ge operatörerna ett verktyg i deras arbete att höja den kundupplevda kvaliteten samt för att sprida information om kollektivtrafiken och Rikstrafiken. Huvudsyftet med kundundersökningarna är att få kunskap om hur nöjda kunderna är som reser med den av Rikstrafiken upphandlade trafiken. 2010 års kundundersökning har genomförts på totalt 39 linjer, vilka fördelade sig enligt följande: 10 buss-, 7 flyg-, 18 tåg-, 2 nattåg- och 2 färjelinjer. Bakgrund och syfte

3 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Buss Härnösand - Långsele 3 Fältarbetet för Rikstrafikens kundundersökning 2010 genomfördes i mars. Denna sträcka mättes på helger samt vardagar, fördelat i båda riktningarna, Härnösand - Långsele samt Långsele - Härnösand. Antal mätta turer på sträckan: 10 st. Antal utdelade enkäter: 254 st. Antal insamlade enkäter: 232 st. Svarsfrekvens: 91,3%. Bortfall: 8,7%. Resultaten har viktats mot statistik om antal resenärer på vardag och helg, under mätveckorna. Metodbeskrivning

4 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Buss Härnösand - Långsele 4 På betygsfrågorna får användarna ge betyg mellan 1 – 7, där 1 = lägsta betyget och 7 = högsta betyget. Samtliga betygsfrågor får ett indextal mellan 0 och 100 där 100 står för ’total nöjdhet’ - högsta betyg på frågan och 0 för motsatsen, betyget 1 på frågan. Indextalen beräknas på följande sätt: Index = (Medelvärde – 1) x (100/6) Indexnivåerna klassificeras enligt följande indelning: Index 0 – 50 = helt oacceptabelt 51 – 54 = mycket dålig 55 – 60 = dålig 61 – 69 = medelbetyg / genomsnitt 70 – 74 = bra 75 – 79 = mycket bra 80 – = utomordentligt bra Klassificering av indexnivåer

5 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Buss Härnösand - Långsele 5 Helhetsintrycket av resan får ett index på 69, vilket motsvarar ett medelbetyg. Detta är en nedgång sedan förra årets mätning. Att stiga ombord på bussen upplevs som mycket enkelt, fast vi kan se en nedgång från 2009. Resenärerna anser att det är mycket enkelt att resa med bagage. Värdena för hur bekväma sittplatserna är ombord får ett medelbetyg, vilket är en nedgång från förra årets mätning. Informationen på skyltningen ombord anses vara tydlig. Resenärerna känner sig mycket trygga och säkra när de reser med buss på denna linje, fast vi kan se en nedgång från förra året. Värdena för städning ligger på ett medelbetyg och är en nedgång från 2009. Hur serviceinriktad personalen är ombord samt hur tydlig informationen från personalen är ligger på ett medelbetyg och är en nedgång från 2009, vilket kan bero att frågorna är något omformulerade. Tidhållningen på bussarna ligger på en bra nivå. För att öka nöjdheten hos resenärerna på denna linje är de vanligaste spontana önskemålen från resenärerna fler avgångar (39%) och lägre priser (19%). Sammanfattning

6 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Buss Härnösand - Långsele 6 Jag är nöjd med tidhållningen på den här resan. Det är bekväma sittplatser ombord. Det är behaglig temperatur ombord. Det är välstädat ombord. Personalen ombord är serviceinriktad. Det finns tydlig information på stationen för att jag ska få den information jag behöver om min resa. (Frågan ställs ej för denna linje) Informationen från personalen ombord är tydlig. Informationen på skyltningen ombord är tydlig. Det känns tryggt och säkert att resa med detta fordon. Det är enkelt att resa med bagage. Det var enkelt att stiga ombord.

7 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Buss Härnösand - Långsele 7 Vilka förväntningar hade du på denna resa? Det var enkelt att boka biljetter till den här resan. (Frågan ställs ej för denna linje) Det var enkelt att hämta ut biljetter till den här resan. (Frågan ställs ej för denna linje) Biljetterna till denna resa är prisvärda. Vad anser du om utbudet av mat ombord? (Frågan ställs ej för denna linje) Vad anser du om kvaliteten på maten ombord? (Frågan ställs ej för denna linje) Vilket är ditt totala helhetsintryck av denna resa? Hur troligt är det att du rekommenderar andra att resa med denna linje?

8 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Buss Härnösand - Långsele 8 Härnösand-Långsele

9 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Buss Härnösand - Långsele 9 Härnösand-Långsele

10 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Buss Härnösand - Långsele 10 Härnösand-Långsele

11 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Buss Härnösand - Långsele 11 Härnösand-Långsele

12 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Buss Härnösand - Långsele 12 Härnösand-Långsele

13 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Buss Härnösand - Långsele 13 Härnösand-Långsele

14 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Buss Härnösand - Långsele 14 Härnösand-Långsele

15 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Buss Härnösand - Långsele 15 Härnösand-Långsele

16 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Buss Härnösand - Långsele 16 Härnösand-Långsele

17 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Buss Härnösand - Långsele 17 Härnösand-Långsele

18 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Buss Härnösand - Långsele 18 Härnösand-Långsele

19 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Buss Härnösand - Långsele 19 Härnösand-Långsele

20 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Buss Härnösand - Långsele 20 Härnösand-Långsele

21 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Buss Härnösand - Långsele 21 Härnösand-Långsele

22 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Buss Härnösand - Långsele 22 Härnösand-Långsele

23 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Buss Härnösand - Långsele 23 Härnösand-Långsele

24 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Buss Härnösand - Långsele 24 ”Billigare biljetter.” ”Att det går mer turer på lördagar och söndagar mot Härnösand och Kramfors.” ”Ha bättre ventilation i bussen. Gärna att man stänger av elementen vid fönsterplatserna när det inte är kallt ute.” ”Städa bussarna.” ”Skönare säten och att mugghållaren sitter lite hårdare, lite större mellanrum mellan sätena.” ”Gladare busschaufförer!” ”Att 8:00 bussen ska komma 8 och inte 10 eller kvart över 8.” Finns det något vi skulle kunna göra för att du ska bli mer nöjd som kund?

25 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Buss Härnösand - Långsele 25 Härnösand-Långsele

26 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Buss Härnösand - Långsele 26 Härnösand-Långsele

27 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Buss Härnösand - Långsele 27 Härnösand-Långsele

28 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Buss Härnösand - Långsele 28 Härnösand-Långsele

29 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Buss Härnösand - Långsele 29 Härnösand-Långsele

30 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Buss Härnösand - Långsele 30 Härnösand-Långsele

31 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Buss Härnösand - Långsele 31 Härnösand-Långsele

32 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Veolia Buss Härnösand - Långsele 32 Härnösand-Långsele


Ladda ner ppt "Kundundersökning mars 2010 Operatör: Veolia Transport Sverige AB Trafikslag: Buss Sträcka: Härnösand - Långsele."

Liknande presentationer


Google-annonser