Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kundundersökning mars 2010

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kundundersökning mars 2010"— Presentationens avskrift:

1 Kundundersökning mars 2010
Operatör: Västtrafik Trafikslag: Buss Sträcka: Göteborg - Ulricehamn

2 Bakgrund och syfte Rikstrafiken genomför årligen kundundersökningar för att följa upp och utvärdera upphandlad trafik, ge operatörerna ett verktyg i deras arbete att höja den kundupplevda kvaliteten samt för att sprida information om kollektivtrafiken och Rikstrafiken. Huvudsyftet med kundundersökningarna är att få kunskap om hur nöjda kunderna är som reser med den av Rikstrafiken upphandlade trafiken. 2010 års kundundersökning har genomförts på totalt 39 linjer, vilka fördelade sig enligt följande: 10 buss-, 7 flyg-, 18 tåg-, 2 nattåg- och 2 färjelinjer.

3 Metodbeskrivning Fältarbetet för Rikstrafikens kundundersökning 2010 genomfördes i mars. Denna sträcka mättes på helger samt vardagar, fördelat i båda riktningarna, Göteborg - Ulricehamn samt Ulricehamn - Göteborg. Antal mätta turer på sträckan: 6 st. Antal utdelade enkäter: 283 st. Antal insamlade enkäter: 258 st. Svarsfrekvens: 91,2%. Bortfall: 8,8%. Resultaten har viktats mot statistik om antal resenärer på vardag och helg, under mätveckorna.

4 Klassificering av indexnivåer
På betygsfrågorna får användarna ge betyg mellan 1 – 7, där 1 = lägsta betyget och 7 = högsta betyget. Samtliga betygsfrågor får ett indextal mellan 0 och 100 där 100 står för ’total nöjdhet’ - högsta betyg på frågan och 0 för motsatsen, betyget 1 på frågan. Indextalen beräknas på följande sätt: Index = (Medelvärde – 1) x (100/6) Indexnivåerna klassificeras enligt följande indelning: Index 0 – 50 = helt oacceptabelt 51 – 54 = mycket dålig 55 – 60 = dålig 61 – 69 = medelbetyg / genomsnitt 70 – 74 = bra 75 – 79 = mycket bra 80 – = utomordentligt bra

5 Sammanfattning Helhetsintrycket av resan får ett index på 75, vilket motsvarar betyget mycket bra. En stor andel av resenärerna skulle rekommendera andra att resa med denna busslinje. Att stiga ombord på bussen upplevs som utomordentligt enkelt, vilket även äldre resenärer anser. Detta är en ökning sedan 2008 års mätning. Resenärerna anser att det är mycket enkelt att resa med bagage och vi kan se en uppgång sedan 2008. Sittplatserna ombord anses vara mycket bekväma och har fått bättre värden än 2008. Bussarna anses vara utomordentligt välstädade. Personalen ombord på bussarna anses vara mycket serviceinriktade. Temperaturen anses vara mycket behaglig ombord på bussarna och vi kan se en uppgång sedan 2008. Informationen på skyltningen ombord anses vara mycket tydlig. Resenärerna känner sig mycket trygga och säkra när de reser med buss på denna linje. Tidhållningen på bussarna ligger på en mycket bra nivå. För att öka nöjdheten hos resenärerna på denna linje är de vanligaste spontana önskemålen från resenärerna fler avgångar (43%), lägre priser (20%), trevligare personal (12%) och bättre tidhållning (11%).

6 Jag är nöjd med tidhållningen på den här resan.
Det är bekväma sittplatser ombord. Det är behaglig temperatur ombord. Det är välstädat ombord. Personalen ombord är serviceinriktad. Det finns tydlig information på stationen för att jag ska få den information jag behöver om min resa. (Frågan ställs ej för denna linje) Informationen från personalen ombord är tydlig. Informationen på skyltningen ombord är tydlig. Det känns tryggt och säkert att resa med detta fordon. Det är enkelt att resa med bagage. Det var enkelt att stiga ombord.

7 Det var enkelt att boka biljetter till den här resan
Det var enkelt att boka biljetter till den här resan. (Frågan ställs ej för denna linje) Det var enkelt att hämta ut biljetter till den här resan. (Frågan ställs ej för denna linje) Biljetterna till denna resa är prisvärda. Vad anser du om utbudet av mat ombord? (Frågan ställs ej för denna linje) Vad anser du om kvaliteten på maten ombord? (Frågan ställs ej för denna linje) Vilka förväntningar hade du på denna resa? Vilket är ditt totala helhetsintryck av denna resa ? Hur troligt är det att du rekommenderar andra att resa med denna linje?

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 Finns det något vi skulle kunna göra för att du ska bli mer nöjd som kund?
”Sänka priserna för studenter en aning. Möjligen sänka priset på "regionen runt" för studenter och unga resenärer.” ”Hålla normala temperaturer på bussen. Ibland är det sjukt kallt.” ”Mer busstider! Ni vill att man ska lämna bilen hemma och åka mer buss, men hur lätt är det när det knappt går några, speciellt på mornar och kvällar.” ”Ta mer hänsyn till mängden passagerare.” ”Trevligare, mer serviceinriktade busschaufförer!” ”Avgångstiden blir alltför ofta försenad på grund av de passagerare som betalar med kreditkort (denna linje kräver ofta extrabussar). Alternativt fixa biljettautomater där man kan betala resan före påstigning.” ”Fothållare skulle göra resan bekvämare.” ”Informationstavla för station/ hållplatsernas namn.” ”Toalettpapper + fräschare toalett.”

24

25

26

27

28

29

30

31


Ladda ner ppt "Kundundersökning mars 2010"

Liknande presentationer


Google-annonser