Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 1 1 1 1 1 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 1 1 1 1 1 1."— Presentationens avskrift:

1 1 1 1 1 1 1 1

2 Ung Röst För att få kunskap om barns villkor på lokal och regional nivå har Rädda Barnens distrikt och lokalföreningar genomfört enkätundersökningen Ung Röst.

3 FN:s kommitté för barnets rättigheter
Vart femte år får de länder som ratificerat FN:s konvention om barnets rättigheter kritik och rekommendationer av FN:s kommitté för barnets rättigheter. Frågorna i Ung Röst utgår från denna kritik.

4 Antal respondenter barn/unga svarade på enkäten, 60 blev intervjuade De bor i nästan 100 olika kommuner, 15 län och går på hundratals olika skolor Respondenterna går i årskurs 6, 8 och första året på gymnasiet

5 Resultatet: Vad säger barnen själva?
5 5 5 5 5 5 5

6 ”De som bestämmer i kommunen borde göra mer för att barns och ungdomars önskningar ska bli verklighet.”

7 Barn känner inte till Barnkonventionen
7 7 7 7 7 7 7

8 62 % har inte hört talas som Barnkonventionen
61 % svarar att varken läraren eller någon annan vuxen har pratat med dem om barnets rättigheter det senaste året

9 Barn är rädda 9 9 9 9 9 9 9

10 23 % känner sig sällan eller aldrig trygga i kollektivtrafiken på kvällen
10 % känner sig sällan eller aldrig trygga i bostadsområdet på kvällen Flickor är betydligt mycket mer otrygga

11 ”Min syster satt på bussen och bredvid satt en man i 40-års-åldern
”Min syster satt på bussen och bredvid satt en man i 40-års-åldern. Han skrev ”du är söt” på sin iphone och visade den för henne. Sedan frågade han efter hennes nummer. Min syster tittade bort och sa nej men då la han sin hand på hennes ben...”

12 15 % är rädda för att bli utsatta för våld från vuxna
16 % oroar sig för att utsättas för våld från jämnåriga 8 % oroar sig för att bli utslängda hemifrån

13 ”Jag är orolig för att någon av mina kompisar ska bli mobbad eller våldtagen.”
”Jag hoppas att ingen av mina kompisar blir slagen hemma.” ”Jag vet inte var jag ska bo nu när min mamma slängt ut mig.”

14 Barn mår psykiskt dåligt
14 14 14 14 14 14 14

15 20 % oroar sig för att bli deprimerade
13 % oroar sig för att skada sig själva 11 % tänker på självmord

16 ”Jag har en kompis som mår psykiskt dåligt och har försökt ta livet av sig.”

17 Barn vill minska missbruket
17 17 17 17 17 17 17

18 • 80 % tycker att det är mycket viktigt eller viktigt att Sverige gör mer för att minska användandet av alkohol och droger bland barn/unga • 77 % tycker att det är mycket viktigt eller viktigt att Sverige gör mer för att minska användandet av alkohol och droger bland vuxna

19 ”Jag är orolig för en kompis. Hennes mamma dricker för mycket.”
”De som dricker ställer till mer problem. Sedan kommer de hem och är arga och tar ut sina aggressioner på barnen. Jag hatar sådana föräldrar.” ”Jag brukar dricka ibland. Kanske var tredje helg. Men sist var det inte så trevligt, jag kommer inte ihåg någonting.”  

20 Barn oroar sig över skolan
20 20 20 20 20 20 20

21 53 % oroar sig för att misslyckas i skolan
59 % upplever skolan som stressande 19 % får inte alltid den hjälp som behövs för att klara uppgifterna

22 ”Ungdomar i skolan har inget liv
”Ungdomar i skolan har inget liv. Skolarbetet konkurrerar ut alla möjligheter till viktig fritid.” ”Jag är orolig för att inte få bra betyg.”

23 Barn utsätts för mobbning
23 23 23 23 23 23 23

24 • 7 % har blivit mobbade • 10 % har blivit utfrysta • 30 % av dem som svarat att de oroar sig för sina kompisar anger risken för att kompisarna ska utsättas för mobbning som orsak

25 ”Många barn blir mobbade på ett sätt som inte märks. HJÄLP DOM!”
”Jag har en killkompis som blir slagen och mobbad av de andra i sin klass.” ”Det sker massor av kränkningar via facebook. Det var några som bildade en grupp om en kille i min klass. Den hette alla vi som tycker att Mickes jacka är smutsig.”

26 Barn oroar sig för familjens ekonomi
26 26 26 26 26 26 26

27 18 % oroar sig för att familjens pengar inte ska räcka till det som behövs
Men skillnaderna är stora mellan kommunerna. Störst andel är oroliga i Strömsund där det är 27 % som är oroliga och minst andel oroar sig i Danderyd där det är 9 %.

28 ”Jag känner varje dag att jag vill göra saker som andra gör men som jag inte har råd med. Jag är tyst om det. Jag säger alltid att jag inte vill följa med när kompisarna gör saker som kostar.” ”Mamma brukar fråga mig om jag vill ha någonting men jag säger alltid nej. Jag vet hur hennes ekonomi är, att hon har det svårt, så varför ska jag göra det svårare? Så länge jag får mat så är det lugnt.”

29 Barn vill ha inflytande
29 29 29 29 29 29 29

30 71 % anser att deras möjlighet att föra fram sina åsikter till dem som bestämmer i kommunen är små, ganska små eller helt saknas Men viljan finns..

31 77 % tycker att är viktigt eller mycket viktigt att politiker och ungdomar möts och diskuterar
93 % ser positivt eller mycket positivt på sin egen framtid

32 ”De som bestämmer i kommunen borde engagera sig mer i barnen och berätta för dem att de kan påverka och förklara hur.”

33 Om barn i Sverige fick bestämma så skulle det göras mer för att:
Stoppa mobbning Hjälpa barn som lever i fattigdom i Sverige Hjälpa barn/unga som skadar sig själva Minska användandet av alkohol och droger bland både barn och vuxna Stoppa rasism

34 Vad tänker du göra åt det?
34 34 34 34 34 34 34

35 35 35 35 35 35 35 35


Ladda ner ppt "1 1 1 1 1 1 1."

Liknande presentationer


Google-annonser