Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presentation till personal En enkätundersökning om hälsa, skol- och familjeförhållanden samt levnadsvanor i skolår 7, 9 och år 2 på gymnasiet i Örebro.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presentation till personal En enkätundersökning om hälsa, skol- och familjeförhållanden samt levnadsvanor i skolår 7, 9 och år 2 på gymnasiet i Örebro."— Presentationens avskrift:

1 Presentation till personal En enkätundersökning om hälsa, skol- och familjeförhållanden samt levnadsvanor i skolår 7, 9 och år 2 på gymnasiet i Örebro län Genomförd av Samhällsmedicinska enheten, Örebro läns landsting.

2 Vilka faktorer faktorer är det som påverkar hur lätt man har att lära sig nya saker? Vad är det som gör att man mår bra och har en bra hälsa? Vad är det som gör att man mår bra och har en bra hälsa?

3 Vad är det som påverkar?

4  Syftet med undersökning är att ta reda på hur ungdomar i hela Örebro län mår.  Ca 10 000 enkäter har lämnats ut till alla elever i skolår 7, 9 och år 2 på gymnasiet åren 2005, 2007, 2009, 2011 och 2014.  Vi har fått tillbaka nästan 8 000 svar varje gång, vilket innebär att åtta av tio elever har svarat. Visste du att?

5 Vad är det som påverkar? Livsvillkor Levnadsvanor Hälsa/ohälsa

6 Olika typer av hälsa! Social hälsa Fysisk hälsa Psykisk hälsa

7 LIVSVILLKOR etnicitet skola boende trygghet och sociala relationer föräldrarnas sysselsättning delaktighet och inflytande födelseland ålder kön

8 8 av 10 elever trivs i skolan. Elever i skolår 2 på gymnasiet är de som säger att de trivs allra bäst Skola 7 procent av eleverna skolkar minst en gång i månaden. Det är vanligast att skolka på gymnasiet men det har blivit mycket mindre. 7 procent av eleverna skolkar minst en gång i månaden. Det är vanligast att skolka på gymnasiet men det har blivit mycket mindre.

9 Skola 5 av 10 elever känner att de får vara med och påverka hur de ska arbeta på skolan Elever i skolår 9 är de som minst känner att de kan vara med och påverka Cirka 5 % upplever att de utsatts för upprepad diskriminering, kränkningar eller trakasserier av skolkamrater eller vuxna i skolan det senaste läsåret. Cirka 5 % upplever att de utsatts för upprepad diskriminering, kränkningar eller trakasserier av skolkamrater eller vuxna i skolan det senaste läsåret.

10  60 % av eleverna svarar att ingen på deras skola behöver känna sig rädd eller hotad, det är en ökning sedan 2005.  Drygt 8 av 10 känner sig trygga i klassrummet.  Endast 5 av 10 tycker att lärarna är bra på att skapa arbetsro under lektionerna.  Mer än 80 % av eleverna tycker att lärarna bemöter dem på ett bra sätt och har förväntningar på att de ska nå målen.  Flickor känner i mindre grad än pojkarna att lärarna uppmärksammar dem när de gör något bra. Om skolan och relationen till sina lärare

11 Diskutera utifrån livsvillkor Vad har du som arbetar inom skolan för betydelse för att eleverna skall trivas och känna sig trygga i skolan? Hur kan eleverna vara med och påverka det som sker i skolan? Vad har du som arbetar inom skolan för betydelse för att eleverna skall trivas och känna sig trygga i skolan? Hur kan eleverna vara med och påverka det som sker i skolan?

12 LEVNADSVANOR kost fritidsvanor sex & samlevnad tobak narkotika alkohol fysisk aktivitet

13 Matvanor 7 av 10 elever i 7:an och 6 av 10 elever i 9:an och gymnasiet äter frukost varje dag Pojkar i 7:an är de som oftast äter frukost varje dag De allra flesta har en normal vikt i förhållande till längden

14 Fysisk aktivitet 7 av 10 elever tränar minst två gånger i veckan på sin fritid Pojkar i skolår 7 är de som rör på sig allra mest Pojkar är mer fysiskt aktiva på sin fritid än flickor

15 Sex Hälften av de som hade haft samlag för första gången uppgav att det var något som de verkligen ville. Hälften av de som hade haft samlag för första gången uppgav att det var något som de verkligen ville. Cirka 4 % gjorde det fast de inte ville eller blev tvingade Var 5:e svarade att ”det bara blev så”

16 Fritid Yngre elever läser böcker för nöjes skull oftare än äldre elever Det vanligare bland flickor att ha en hobby, som till exempel att spela ett instrument, skriva musik, måla etc. Pojkar går oftare och tittar på idrott medan flickor går på musikarrangemang eller konserter Flickor går oftare på café, restaurang eller liknande än pojkar

17 Rökning och snusning Endast 3 av 100 elever röker i 7:an Det är vanligare att snusa bland pojkar, 14 % av pojkarna på gymnasiet snusar varje dag Det är vanligare att snusa bland pojkar, 14 % av pojkarna på gymnasiet snusar varje dag Det är färre och färre som börjar röka Av de som röker är det vanligast bland flickor i gymnasiet

18 Alkohol och narkotika Fler och fler ungdomar väljer att helt avstå från alkohol. Nästan 6 av 10 elever i skolår 9 som säger nej till att dricka alkohol Det är mycket ovanligt att ha använt narkotika Åtta av tio elever tycker det är bra att narkotika är olagligt.

19 Hur kan du som arbetar inom skolan vara med och påverka dina elevers levnadsvanor kring exempelvis:  fysisk aktivitet  mat  alkohol  sexualitet  fysisk aktivitet  mat  alkohol  sexualitet Diskutera utifrån levnadsvanor

20 Tips till dig som arbetar inom skolan  Låt eleverna få äta t ex. en frukt under lektionen.  Uppmuntra eleverna att gå eller cykla till skolan.  Ta barnen på bar gärning när de gör rätt! Det är då det är viktigast att ge dem uppmärksamhet!  Prata med eleverna kring alkohol, tobak, sexuell hälsa osv.  Kom ihåg att elevernas delaktighet är viktigt för deras hälsa.

21 lycka stress oro sömn vikt funktionsnedsättning HÄLSA kropp värk sjukdomar ha kontroll besvär längd

22 God hälsa Dålig hälsa Besvär Psykisk hälsa Hälsa & livskvalitet Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa hänger ihop. Det skiljer sig exempelvis mellan hur personer med olika livsvillkor upplever sin hälsa.

23 Må bra Sjuk Frisk Må dåligt Verklig hälsa Verklig ohälsa Upplevd hälsa Upplevd ohälsa Hälsokorset

24 Hälsa och livskvalitet De allra flesta, 8 av 10, ser ljust på framtiden och uppger att de mår bra eller ganska bra Det är vanligare att pojkarna känner att de har kontroll. Även om de flesta flickor mår bra, beskriver var 4:e flicka i 9:an och gymnasiets 2:a år att de ofta känner sig nedstämda. Knappt var 10:e pojke i samma ålder känner så

25 Diskussion Vad innebär god hälsa för dig? Vad är viktigast för att du ska må bra? Vad tror du är den största anledningen till att unga, och särskilt tjejer, upplever psykisk ohälsa? Vad kan du göra för att motverka psykisk ohälsa bland unga? Vad innebär god hälsa för dig? Vad är viktigast för att du ska må bra? Vad tror du är den största anledningen till att unga, och särskilt tjejer, upplever psykisk ohälsa? Vad kan du göra för att motverka psykisk ohälsa bland unga?

26 När allt känns bra… Trivs de bra i skolan Har bra kompisar Röker inte Känner de att de får vara med och påverka vad som görs i skolan Har någon att vara med på fritiden Dricker inte alkohol eller använder droger Känner de att de kan lita på vuxna, i skolan och i familjen Ser ljust på framtiden Motionerar på fritiden

27 Vad tycker du som arbetar inom skolan är det viktigaste att arbeta vidare med utifrån resultaten i Liv & Hälsa ung? Fortsatt arbete

28 Slutligen… Stort tack till er skola som möjliggjort undersökningen. Utan skolans hjälp hade vi inte fått denna värdefulla kunskap om hur våra ungdomar i Örebro län mår. Om du är nyfiken på fler resultat från undersökningen kan du gå in på: www.orebroll.se/livohalsaung www.orebroll.se/livohalsaung


Ladda ner ppt "Presentation till personal En enkätundersökning om hälsa, skol- och familjeförhållanden samt levnadsvanor i skolår 7, 9 och år 2 på gymnasiet i Örebro."

Liknande presentationer


Google-annonser