Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Örebro län och kommunerna År 2 gymnasiet. Liv & hälsa ung  Enkätundersökningen har sitt ursprung i den drogvaneundersökning som genomfördes för första.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Örebro län och kommunerna År 2 gymnasiet. Liv & hälsa ung  Enkätundersökningen har sitt ursprung i den drogvaneundersökning som genomfördes för första."— Presentationens avskrift:

1 Örebro län och kommunerna År 2 gymnasiet

2 Liv & hälsa ung  Enkätundersökningen har sitt ursprung i den drogvaneundersökning som genomfördes för första gången år 1996 bland länets ungdomar i skolår 9.  År 2005 utökades frågebatteriet och undersökningen ändrade namn till Liv & hälsa ung och omfattade även elever i skolår 7 och år 2 på gymnasiet.  Syftet är att beskriva ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa samt att följa drogvaneutvecklingen bland ungdomar.  Undersökningen genomförs av Samhällsmedicinska enheten vid Örebro läns landsting i samverkan med det lokala folkhälsoarbetet.  Resultaten ger vuxenvärlden en inblick i ungdomars liv och hälsa.  Resultaten kan även användas till forskning och analyser eller som del av underlag vid beslut och styrning i landsting och kommun. Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2

3 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Svarsfrekvens Svarsfrekvens och antal svarande elever -- betyder att data saknas

4 lyckaorostress besvär värk längd sjukdomar sömn funktionsnedsättning HÄLSA kropp ha kontroll vikt Hälsa Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2

5 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Fråga 6a Andel som instämmer i påståendet att de kan lita på någon av sina föräldrar när det verkligen gäller TjejerKillar Procent

6 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Fråga 6c Andel som instämmer i påståendet att deras föräldrar frågar innan de tar beslut om saker som påverkar dem TjejerKillar Procent

7 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Fråga 6d Andel som instämmer i påståendet att deras föräldrar lägger märke till om de gjort något bra och ger beröm TjejerKillar Procent

8 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Fråga 7 Andel som mår mycket bra/bra TjejerKillar Procent OBS! För ett antal frågor gäller att redovisningen för Laxå ej sker uppdelat på tjejer och killar. Detta grund av för få elever. Laxå Tjejer och killar totalt: 89 procent

9 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Fråga 12a Andel som ofta/alltid haft huvudvärk (ej migrän) under de senaste 3 månaderna TjejerKillar Procent

10 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Fråga 12d Andel som ofta/alltid haft värk i axlar/skuldror/nacke under de senaste 3 månaderna TjejerKillar Procent

11 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Fråga 12i Andel som ofta/alltid haft orolig sömn under de senaste 3 månaderna TjejerKillar Procent

12 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Fråga 17 Andel som sover 6 timmar eller mindre på vardagar TjejerKillar Procent

13 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Fråga 19 Andel som ofta/alltid haft tankar kring sin kropp, vikt och sitt ätande under de senaste 12 månaderna TjejerKillar Procent

14 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Fråga 13a Andel som ofta/alltid känt sig stressade under de senaste 3 månaderna TjejerKillar Procent

15 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Fråga 13c Andel som ofta/alltid känt sig nedstämda under de senaste 3 månaderna TjejerKillar Procent

16 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Fråga 13f Andel som ofta/alltid känt sig ha kontroll under de senaste 3 månaderna TjejerKillar Procent

17 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Fråga 13g Andel som ofta/alltid känt sig irriterade under de senaste 3 månaderna TjejerKillar Procent

18 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Fråga 8, 9 Andel med övervikt eller fetma TjejerKillar Procent BMI-klasser beräknade på självskattad längd och vikt.

19 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Fråga 22 Andel som tycker att de har ganska bra/mycket bra tandhälsa TjejerKillar Procent

20 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Fråga 24 Andel som skadats eller varit med om en olycka som lett till vård på vårdcental, sjukhus eller tandläkarmottagning under de senaste 12 månaderna TjejerKillar Procent

21 dopning alkoholattityder tobakmatvanor fritid narkotika LEVNADSVANOR idrottkultur Levnadsvanor Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2

22 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Fråga 27 Andel som rör sig i snitt minst 30 minuter per dag TjejerKillar Procent

23 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Fråga 28 Andel som mindre än en gång i månaden brukar träna på sin fritid så att de blir andfådda/svettas TjejerKillar Procent

24 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Fråga 29 Andel som kan simma 200 meter TjejerKillar Procent

25 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Fråga 30, 31 Andel föreningsaktiva TjejerKillar Procent Index av två frågor om man varit med i någon organiserad fysisk aktivitet/sport eller i någon annan förening, klubb, sällskap eller organisation under de senaste 12 månaderna.

26 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Fråga 33a Andel som äter grönsaker mer än en gång per dag TjejerKillar Procent

27 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Fråga 33b Andel som äter frukt eller bär mer än en gång per dag TjejerKillar Procent

28 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Fråga 34a Andel som äter frukost varje dag TjejerKillar Procent

29 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Fråga 34a, 34b, 34c Andel som har regelbundna måltidsvanor TjejerKillar Procent Index av tre frågor. Regelbundna matvanor har de som äter frukost, lagad lunch och lagad mat på kvällen varje dag.

30 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Fråga 35 Andel som äter lunch i skolan 4-5 dagar i veckan TjejerKillar Procent Laxå Tjejer och killar totalt: 88 procent

31 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Fråga 36 Andel som trivs mycket bra/ganska bra i skolans matsal/restaurang TjejerKillar Procent Laxå Tjejer och killar totalt: 81 procent

32 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Fråga 37 Andel som aldrig druckit alkohol TjejerKillar Procent Laxå Tjejer och killar totalt: 30 procent

33 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Fråga 37 Andel som inte har druckit alkohol under de senaste 3 månaderna TjejerKillar Procent Laxå Tjejer och killar totalt: 48 procent

34 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Fråga 37 Andel som har druckit alkohol under de senaste 3 månaderna TjejerKillar Procent Laxå Tjejer och killar totalt: 52 procent

35 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Fråga 39, 40, 41 Andel som är riskkonsumenter av alkohol TjejerKillar Procent AUDIT-C index. Gräns för riskkonsumtion. För tjejer 5-12 och för killar 6-12.

36 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Fråga 42 Andel som dricker så mycket alkohol så att de blir berusade minst två gånger i månaden TjejerKillar Procent

37 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Fråga 39/46 Andel som aldrig har rökt TjejerKillar Procent

38 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Fråga 39/46 Andel som röker dagligen TjejerKillar Procent

39 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Fråga 40/47 Andel som aldrig har snusat TjejerKillar Procent Laxå Tjejer och killar totalt: 73 procent

40 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Fråga 40/47 Andel som snusar dagligen TjejerKillar Procent Laxå Tjejer och killar totalt: 12 procent

41 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Fråga 41/48 Andel som rökt vattenpipa minst en gång TjejerKillar Procent

42 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Fråga 51 Andel som någon gång använt narkotika TjejerKillar Procent

43 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Fråga 55 Andel som någon gång har använt anabola steroider utan läkares ordination TjejerKillar Procent

44 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Fråga 56 Andel som har sniffat/boffat minst en gång TjejerKillar Procent

45 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Fråga 42b/57b Andel som instämmer helt eller delvis i påståendet att det är bra att användandet av narkotika är olagligt TjejerKillar Procent

46 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Fråga 42c/57c Andel som instämmer helt eller delvis i påståendet att det är okey att använda hasch/marijuana TjejerKillar Procent

47 lektioner betyg skolk ämnen delaktighet lärare skolarbetekamrater kränkande behandling SKOLA arbetsro Skola Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2

48 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Fråga 44c/59c Andel som tycker att det stämmer precis/ganska bra att de vet vad de ska göra för att nå målen i alla ämnen TjejerKillar Procent

49 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Fråga 44d/59d Andel som tycker att det stämmer precis/ganska bra att de har kamrater i skolan som vill vara med dem TjejerKillar Procent

50 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Fråga 45b/60b Andel som tycker att det stämmer precis/ganska bra att eleverna får vara med och påverka arbetsmiljön i skolan TjejerKillar Procent

51 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Fråga 46c/61c Andel som tycker att det stämmer precis/ganska bra att lärarna är bra på att skapa arbetsro under lektionerna TjejerKillar Procent Laxå Tjejer och killar totalt: 58 procent

52 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Fråga 46e/61e Andel som tycker att det stämmer precis/ganska bra att lärarna förväntar sig att de ska nå målen i alla ämnen TjejerKillar Procent Laxå Tjejer och killar totalt: 85 procent

53 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Fråga 46g/61g Andel som tycker att det stämmer precis/ganska bra att lärarna uppmärksammar dem när de gör något bra TjejerKillar Procent Laxå Tjejer och killar totalt: 85 procent

54 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Fråga 47/62 Andel som trivs mycket/ganska bra i skolan TjejerKillar Procent

55 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Fråga 48/63 Andel som brukar skolka minst 2 gånger i månaden TjejerKillar Procent Laxå Tjejer och killar totalt: 4 procent

56 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Fråga 55/67 Andel som under det senaste läsåret blivit utsatt för någon form av kränkande behandling i skolan flera gånger av en eller flera skolkamrater på skolan TjejerKillar Procent Laxå Tjejer och killar totalt: 0 procent

57 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Fråga 56/68 Andel som under det senaste läsåret blivit utsatt för någon form av kränkande behandling i skolan flera gånger av en eller flera vuxna på skolan TjejerKillar Procent

58 utsatthettrygghet framtidstro TILL SIST… Till sist... Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2

59 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Fråga 72 Andel som inte använde något preventivmedel vid det senaste samlaget, bland de elever som haft samlag TjejerKillar Procent Laxå Tjejer och killar totalt: 22 procent Redovisning sker ej uppdelat på tjejer och killar för Laxå, Lekeberg och Ljusnarsberg på grund av för få elever Lekeberg Tjejer och killar totalt: 26 procent Ljusnarsberg Tjejer och killar totalt: 18 procent

60 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Fråga 73 Andel som någon tafsat på eller som blivit tvingade till att ta på andra på ett sexuellt sätt TjejerKillar Procent

61 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Fråga 54a/74a Andel som känner sig trygga utomhus i sitt bostadsområde TjejerKillar Procent

62 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Fråga 54d/74d Andel som känner sig trygga i klassrummet TjejerKillar Procent

63 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Fråga 54h/74h Andel som känner sig trygga ute på stan, på allmän plats TjejerKillar Procent

64 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Fråga 54j/74j Andel som känner sig trygga i hemmet TjejerKillar Procent

65 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Fråga 54k/74k Andel som känner sig trygga vid fritidsaktiviteter (ex. inom föreningar eller andra organisationer) TjejerKillar Procent Laxå Tjejer och killar totalt: 68 procent

66 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Fråga 61b/85b Andel som trivs i det område där de bor TjejerKillar Procent

67 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Fråga 55/75 Andel som blivit utsatt för trakasserier eller kränkning via mobiltelefon och/eller Internet under de senaste 12 månaderna TjejerKillar Procent

68 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Fråga 56/76 Andel som någon gång blivit fysiskt eller psykiskt illa behandlad (till exempel slagen eller kränkt) av någon vuxen i sin närhet utanför skolan TjejerKillar Procent

69 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Fråga 78 Spelar om pengar flera gånger i månaden TjejerKillar Procent

70 Juni 2014 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Fråga 62/86 Andel som ser mycket/ganska ljust på framtiden för sin personliga del TjejerKillar Procent Laxå Tjejer och killar totalt: 89 procent

71 Mer information hittar du på: USB med mer resultat eller på www.orebroll.se/livohalsaung Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2


Ladda ner ppt "Örebro län och kommunerna År 2 gymnasiet. Liv & hälsa ung  Enkätundersökningen har sitt ursprung i den drogvaneundersökning som genomfördes för första."

Liknande presentationer


Google-annonser