Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kapitel 4 Liv & hälsa i Örebro län år 2008 November 2008/Leif Carlsson Om Dina levnadsvanor Liv & hälsa 2008 - en undersökning om hälsa, levnadsvanor och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kapitel 4 Liv & hälsa i Örebro län år 2008 November 2008/Leif Carlsson Om Dina levnadsvanor Liv & hälsa 2008 - en undersökning om hälsa, levnadsvanor och."— Presentationens avskrift:

1 Kapitel 4 Liv & hälsa i Örebro län år 2008 November 2008/Leif Carlsson Om Dina levnadsvanor Liv & hälsa 2008 - en undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor

2 Fråga 33, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 33 Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som varit med i någon aktivitet för att förbätttra sin hälsa eller levnadsvanor de senaste 12 månaderna

3 Fråga 33, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 33 Oktober 2008/Leif Carlsson ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som varit med i någon aktivitet för att förbätttra sin hälsa eller levnadsvanor de senaste 12 månaderna

4 Fråga 33, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 33 Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som varit med i någon aktivitet för att förbätttra sin hälsa eller levnadsvanor de senaste 12 månaderna

5 Fråga 34, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 34 Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som vill delta i någon aktivitet för att förbättra sin hälsa eller sina levnadsvanor

6 Fråga 34, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 34 Oktober 2008/Leif Carlsson ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som vill delta i någon aktivitet för att förbättra sin hälsa eller sina levnadsvanor

7 Fråga 34, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 34 Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som vill delta i någon aktivitet för att förbättra sin hälsa eller sina levnadsvanor

8 Fråga 35, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 35 Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som är fysiskt inaktiva på fritiden

9 Fråga 35, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 35 Oktober 2008/Leif Carlsson ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som är fysiskt inaktiva på fritiden

10 Fråga 35, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 35 Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som är fysiskt inaktiva på fritiden

11 Fråga 35 och 136, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 35 och 136 Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som är fysiskt inaktiva på fritiden och som samtidigt har ett stillasittande arbete

12 Fråga 35 och 136, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 35 och 136 Oktober 2008/Leif Carlsson ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som är fysiskt inaktiva på fritiden och som samtidigt har ett stillasittande arbete

13 Fråga 35 och 136, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 35 och 136 Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som är fysiskt inaktiva på fritiden och som samtidigt har ett stillasittande arbete

14 Fråga 36, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 36 Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som ägnar minst tre timmar per vecka åt måttligt ansträngande aktiviteter

15 Fråga 36, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 36 Oktober 2008/Leif Carlsson ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som ägnar minst tre timmar per vecka åt måttligt ansträngande aktiviteter

16 Fråga 36, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 36 Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som ägnar minst tre timmar per vecka åt måttligt ansträngande aktiviteter

17 Fråga 37, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 37 Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som röker dagligen

18 Fråga 37, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 37 Oktober 2008/Leif Carlsson ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som röker dagligen

19 Fråga 37, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 37 Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som röker dagligen

20 Fråga 38, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 38 Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som snusar dagligen

21 Fråga 38, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 38 Oktober 2008/Leif Carlsson ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som snusar dagligen

22 Fråga 38, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 38 Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som snusar dagligen

23 Fråga 39A, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 39A Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som varje dag vistas i lokaler där andra personer röker eller nyss rökt: I hemmet

24 Fråga 39A, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 39A Oktober 2008/Leif Carlsson ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som varje dag vistas i lokaler där andra personer röker eller nyss rökt: I hemmet

25 Fråga 39A, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 39A Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som varje dag vistas i lokaler där andra personer röker eller nyss rökt: I hemmet

26 Fråga 39B, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 39B Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som varje dag vistas i lokaler där andra personer röker eller nyss rökt: På arbetet

27 Fråga 39B, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 39B Oktober 2008/Leif Carlsson ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som varje dag vistas i lokaler där andra personer röker eller nyss rökt: På arbetet

28 Fråga 39B, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 39B Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som varje dag vistas i lokaler där andra personer röker eller nyss rökt: På arbetet

29 Fråga 39C, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 39C Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som varje dag vistas i lokaler där andra personer röker eller nyss rökt: På annan plats inomhus, t.ex. hos vänner eller i bilen

30 Fråga 39C, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 39C Oktober 2008/Leif Carlsson ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som varje dag vistas i lokaler där andra personer röker eller nyss rökt: På annan plats inomhus, t.ex. hos vänner eller i bilen

31 Fråga 39C, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 39C Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som varje dag vistas i lokaler där andra personer röker eller nyss rökt: På annan plats inomhus, t.ex. hos vänner eller i bilen

32 Fråga 40-42, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 40-42 (Index) Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som kategoriseras som "riskkonsument" avseende konsumtion av alkohol

33 Fråga 40-42, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 40-42 (Index) Oktober 2008/Leif Carlsson ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som kategoriseras som "riskkonsument" avseende konsumtion av alkohol

34 Fråga 40-42, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 40-42 (Index) Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som kategoriseras som "riskkonsument" avseende konsumtion av alkohol

35 Fråga 43, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 43 Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som minst två gånger per månad under de senaste 12 månaderna druckit så mycket alkohol att de blivit berusade

36 Fråga 43, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 43 Oktober 2008/Leif Carlsson ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som minst två gånger per månad under de senaste 12 månaderna druckit så mycket alkohol att de blivit berusade

37 Fråga 43, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 43 Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som minst två gånger per månad under de senaste 12 månaderna druckit så mycket alkohol att de blivit berusade

38 Fråga 44, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 44 Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som ”Dagligen eller i stort sett dagligen” äter frukost, lunch, middag eller kvällsmål

39 Fråga 44, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 44 Oktober 2008/Leif Carlsson ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som ”Dagligen eller i stort sett dagligen” äter frukost, lunch, middag eller kvällsmål

40 Fråga 44, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 44 Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som ”Dagligen eller i stort sett dagligen” äter frukost, lunch, middag eller kvällsmål

41 Fråga 45, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 45 Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som är "Ganska mån" eller "Mycket mån" att undvika fet mat

42 Fråga 45, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 45 Oktober 2008/Leif Carlsson ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som är "Ganska mån" eller "Mycket mån" att undvika fet mat

43 Fråga 45, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 45 Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel som är "Ganska mån" eller "Mycket mån" att undvika fet mat

44 Fråga 46 och 47, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 46 och 47 (Index) Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel med "Goda kostvanor” (beräknat på hur ofta man äter grönsaker, rotfrukter, frukt och bär)

45 Fråga 46 och 47, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 46 och 47 (Index) Oktober 2008/Leif Carlsson ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel med "Goda kostvanor” (beräknat på hur ofta man äter grönsaker, rotfrukter, frukt och bär)

46 Fråga 46 och 47, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 46 och 47 (Index) Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data ProcentKvinnor 18-84 årMän 18-84 år Andel med "Goda kostvanor” (beräknat på hur ofta man äter grönsaker, rotfrukter, frukt och bär)


Ladda ner ppt "Kapitel 4 Liv & hälsa i Örebro län år 2008 November 2008/Leif Carlsson Om Dina levnadsvanor Liv & hälsa 2008 - en undersökning om hälsa, levnadsvanor och."

Liknande presentationer


Google-annonser