Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kapitel 4 Liv & hälsa i Örebro län år 2008 November 2008/Leif Carlsson Om Dina levnadsvanor Liv & hälsa 2008 - en undersökning om hälsa, levnadsvanor och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kapitel 4 Liv & hälsa i Örebro län år 2008 November 2008/Leif Carlsson Om Dina levnadsvanor Liv & hälsa 2008 - en undersökning om hälsa, levnadsvanor och."— Presentationens avskrift:

1 Kapitel 4 Liv & hälsa i Örebro län år 2008 November 2008/Leif Carlsson Om Dina levnadsvanor Liv & hälsa en undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor

2 Fråga 33, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 33 Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som varit med i någon aktivitet för att förbätttra sin hälsa eller levnadsvanor de senaste 12 månaderna

3 Fråga 33, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 33 Oktober 2008/Leif Carlsson ProcentKvinnor årMän år Andel som varit med i någon aktivitet för att förbätttra sin hälsa eller levnadsvanor de senaste 12 månaderna

4 Fråga 33, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 33 Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data ProcentKvinnor årMän år Andel som varit med i någon aktivitet för att förbätttra sin hälsa eller levnadsvanor de senaste 12 månaderna

5 Fråga 34, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 34 Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som vill delta i någon aktivitet för att förbättra sin hälsa eller sina levnadsvanor

6 Fråga 34, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 34 Oktober 2008/Leif Carlsson ProcentKvinnor årMän år Andel som vill delta i någon aktivitet för att förbättra sin hälsa eller sina levnadsvanor

7 Fråga 34, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 34 Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data ProcentKvinnor årMän år Andel som vill delta i någon aktivitet för att förbättra sin hälsa eller sina levnadsvanor

8 Fråga 35, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 35 Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som är fysiskt inaktiva på fritiden

9 Fråga 35, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 35 Oktober 2008/Leif Carlsson ProcentKvinnor årMän år Andel som är fysiskt inaktiva på fritiden

10 Fråga 35, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 35 Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data ProcentKvinnor årMän år Andel som är fysiskt inaktiva på fritiden

11 Fråga 35 och 136, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 35 och 136 Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som är fysiskt inaktiva på fritiden och som samtidigt har ett stillasittande arbete

12 Fråga 35 och 136, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 35 och 136 Oktober 2008/Leif Carlsson ProcentKvinnor årMän år Andel som är fysiskt inaktiva på fritiden och som samtidigt har ett stillasittande arbete

13 Fråga 35 och 136, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 35 och 136 Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data ProcentKvinnor årMän år Andel som är fysiskt inaktiva på fritiden och som samtidigt har ett stillasittande arbete

14 Fråga 36, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 36 Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som ägnar minst tre timmar per vecka åt måttligt ansträngande aktiviteter

15 Fråga 36, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 36 Oktober 2008/Leif Carlsson ProcentKvinnor årMän år Andel som ägnar minst tre timmar per vecka åt måttligt ansträngande aktiviteter

16 Fråga 36, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 36 Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data ProcentKvinnor årMän år Andel som ägnar minst tre timmar per vecka åt måttligt ansträngande aktiviteter

17 Fråga 37, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 37 Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som röker dagligen

18 Fråga 37, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 37 Oktober 2008/Leif Carlsson ProcentKvinnor årMän år Andel som röker dagligen

19 Fråga 37, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 37 Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data ProcentKvinnor årMän år Andel som röker dagligen

20 Fråga 38, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 38 Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som snusar dagligen

21 Fråga 38, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 38 Oktober 2008/Leif Carlsson ProcentKvinnor årMän år Andel som snusar dagligen

22 Fråga 38, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 38 Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data ProcentKvinnor årMän år Andel som snusar dagligen

23 Fråga 39A, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 39A Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som varje dag vistas i lokaler där andra personer röker eller nyss rökt: I hemmet

24 Fråga 39A, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 39A Oktober 2008/Leif Carlsson ProcentKvinnor årMän år Andel som varje dag vistas i lokaler där andra personer röker eller nyss rökt: I hemmet

25 Fråga 39A, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 39A Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data ProcentKvinnor årMän år Andel som varje dag vistas i lokaler där andra personer röker eller nyss rökt: I hemmet

26 Fråga 39B, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 39B Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som varje dag vistas i lokaler där andra personer röker eller nyss rökt: På arbetet

27 Fråga 39B, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 39B Oktober 2008/Leif Carlsson ProcentKvinnor årMän år Andel som varje dag vistas i lokaler där andra personer röker eller nyss rökt: På arbetet

28 Fråga 39B, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 39B Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data ProcentKvinnor årMän år Andel som varje dag vistas i lokaler där andra personer röker eller nyss rökt: På arbetet

29 Fråga 39C, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 39C Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som varje dag vistas i lokaler där andra personer röker eller nyss rökt: På annan plats inomhus, t.ex. hos vänner eller i bilen

30 Fråga 39C, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 39C Oktober 2008/Leif Carlsson ProcentKvinnor årMän år Andel som varje dag vistas i lokaler där andra personer röker eller nyss rökt: På annan plats inomhus, t.ex. hos vänner eller i bilen

31 Fråga 39C, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 39C Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data ProcentKvinnor årMän år Andel som varje dag vistas i lokaler där andra personer röker eller nyss rökt: På annan plats inomhus, t.ex. hos vänner eller i bilen

32 Fråga 40-42, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga (Index) Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som kategoriseras som "riskkonsument" avseende konsumtion av alkohol

33 Fråga 40-42, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga (Index) Oktober 2008/Leif Carlsson ProcentKvinnor årMän år Andel som kategoriseras som "riskkonsument" avseende konsumtion av alkohol

34 Fråga 40-42, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga (Index) Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data ProcentKvinnor årMän år Andel som kategoriseras som "riskkonsument" avseende konsumtion av alkohol

35 Fråga 43, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 43 Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som minst två gånger per månad under de senaste 12 månaderna druckit så mycket alkohol att de blivit berusade

36 Fråga 43, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 43 Oktober 2008/Leif Carlsson ProcentKvinnor årMän år Andel som minst två gånger per månad under de senaste 12 månaderna druckit så mycket alkohol att de blivit berusade

37 Fråga 43, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 43 Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data ProcentKvinnor årMän år Andel som minst två gånger per månad under de senaste 12 månaderna druckit så mycket alkohol att de blivit berusade

38 Fråga 44, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 44 Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som ”Dagligen eller i stort sett dagligen” äter frukost, lunch, middag eller kvällsmål

39 Fråga 44, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 44 Oktober 2008/Leif Carlsson ProcentKvinnor årMän år Andel som ”Dagligen eller i stort sett dagligen” äter frukost, lunch, middag eller kvällsmål

40 Fråga 44, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 44 Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data ProcentKvinnor årMän år Andel som ”Dagligen eller i stort sett dagligen” äter frukost, lunch, middag eller kvällsmål

41 Fråga 45, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 45 Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel som är "Ganska mån" eller "Mycket mån" att undvika fet mat

42 Fråga 45, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 45 Oktober 2008/Leif Carlsson ProcentKvinnor årMän år Andel som är "Ganska mån" eller "Mycket mån" att undvika fet mat

43 Fråga 45, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 45 Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data ProcentKvinnor årMän år Andel som är "Ganska mån" eller "Mycket mån" att undvika fet mat

44 Fråga 46 och 47, ålder och kön Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 46 och 47 (Index) Oktober 2008/Leif Carlsson Procent Andel med "Goda kostvanor” (beräknat på hur ofta man äter grönsaker, rotfrukter, frukt och bär)

45 Fråga 46 och 47, kön och område Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 46 och 47 (Index) Oktober 2008/Leif Carlsson ProcentKvinnor årMän år Andel med "Goda kostvanor” (beräknat på hur ofta man äter grönsaker, rotfrukter, frukt och bär)

46 Fråga 46 och 47, kön och område, åldersstandardiserade data Liv & hälsa i Örebro län år 2008 Fråga 46 och 47 (Index) Oktober 2008/Leif Carlsson Åldersstandardiserade data ProcentKvinnor årMän år Andel med "Goda kostvanor” (beräknat på hur ofta man äter grönsaker, rotfrukter, frukt och bär)


Ladda ner ppt "Kapitel 4 Liv & hälsa i Örebro län år 2008 November 2008/Leif Carlsson Om Dina levnadsvanor Liv & hälsa 2008 - en undersökning om hälsa, levnadsvanor och."

Liknande presentationer


Google-annonser