Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Restauranger och service Våren 2005 T - 111047 SHR: Leif Holmström Temo: Arne Modig, David Ahlin Datum:2005 05 18.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Restauranger och service Våren 2005 T - 111047 SHR: Leif Holmström Temo: Arne Modig, David Ahlin Datum:2005 05 18."— Presentationens avskrift:

1 Restauranger och service Våren 2005 T - 111047 SHR: Leif Holmström Temo: Arne Modig, David Ahlin Datum:2005 05 18

2 Sida 2 T-111047© Temo AB 2004 Undersökningens genomförande u SHR har gett Temo i uppdrag att genomföra en undersökning om allmänhetens syn på restauranger och service. u Målgrupp för undersökningen är den svenska allmänheten 16 år och äldre. Undersökningen har genomförts inom ramen för Temos telefonomnibuss Temo Direkt. u För undersökningen genomfördes 1.019 intervjuer under perioden 13 – 16 december 2004 u Undersökningens resultat redovisas i denna rapport. Detaljerade resultat redovisas i en separat tabellbilaga.

3 Sida 3 T-111047© Temo AB 2004 Allmänhetens krav på restauranger

4 Sida 4 T-111047© Temo AB 2004 Viktigast av allt att maten är god Kvinnor ställer högre krav än män Bas: Samtliga Om du äter lunch på en bra lunchrestaurang, hur viktigt tycker du då det är med följande? ”Mycket viktigt” MänKvinnor 59 %74 % 30 %45 % 29 %38 % 19 % 34 % 16 %18 %

5 Sida 5 T-111047© Temo AB 2004 Service och miljö ökar i betydelse på restaurang Bas: Samtliga Om du äter middag på en bra restaurang, t ex för att fira en födelsedag eller bjuda en god vän, hur viktigt tycker du då det är med följande? ”Mycket viktigt” MänKvinnor 69 %84 % 49 %67 % 43 %60 % 31 % 39 % 13 %14 %

6 Sida 6 T-111047© Temo AB 2004 Ovana restauranggäster ställer högst krav? Andel som säger 10 av 10 dvs. mycket viktigt Bas: Samtliga Om du äter lunch på en bra lunchrestaurang, hur viktigt tycker du då det är med följande?

7 Sida 7 T-111047© Temo AB 2004 Kommentarer kring kraven på restauranger Att maten är god är viktigare än något annat när man äter lunch på lunchrestaurang. Kvinnor ställer genomgående högre krav än män. 74 procent av kvinnorna tycker att det är mycket viktigt (nivå 10 av 10) att maten är god. Vid middag på restaurang ökar betydelsen av personalens servicenivå och att det är en trevlig miljö. Att maten är god är dock fortfarande viktigast. Gruppen 60 år och äldre tycker oftare än andra grupper att det är mycket viktigt att det är prisvärt. Personer med låg utbildning samt boende i glesbygd uppger oftare att det är mycket viktigt att maten är god, att personalen ger god service et cetera. Gruppen högutbildade och storstadsbor svarar mer sällan att dessa saker är mycket viktiga. Är det så att ovana restaurangbesökare är mer kräsna och ställer högre krav medan vana besökare är mer toleranta?

8 Sida 8 T-111047© Temo AB 2004 Nöjdhet

9 Sida 9 T-111047© Temo AB 2004 Var fjärde mycket nöjd med service på lunchen Kvinnor oftare mycket nöjda jämfört med män Bas: Samtliga Om du tänker på senaste gången du åt lunch på en lunchrestaurang, hur nöjd blev du då med följande? ”Mycket nöjd” MänKvinnor 22 %34 % 18 %31 % 13 %20 % 17 % 27 % 27 %34 %

10 Sida 10 T-111047© Temo AB 2004 Fler nöjda efter restaurangbesök jämfört med lunch Kvinnor är oftare mycket nöjda Bas: Samtliga Om du tänker på senaste gången du åt middag på restaurang, hur nöjd blev du då med följande? ”Mycket nöjd” MänKvinnor 30 %47 % 23 %38 % 23 %39 % 14 % 30 % 13 %20 %

11 Sida 11 T-111047© Temo AB 2004 Låg utbildning och bor i glesbygd - oftare mycket nöjda Andel som säger 10 av 10 dvs. mycket nöjd Bas: Samtliga Om du tänker på senaste gången du åt lunch på en lunchrestaurang, hur nöjd blev du då med följande?

12 Sida 12 T-111047© Temo AB 2004 Kommentarer kring nöjdhet Drygt 2 av 10 är mycket nöjd med servicen på lunchen. 3 av 10 är mycket nöjd med maten på lunchrestaurang. Kvinnor och äldre (60 år +) är oftare mycket nöjda. Fler är nöjda efter restaurangbesök jämfört med efter lunch. 4 av 10 ger maten toppbetyget ”mycket nöjd”. 3 av 10 ger toppbetyg till servicen. Kvinnor och äldre (60 år +) är oftare mycket nöjda med sina restaurangbesök. Som vi såg på en tidigare bild uppger boende i glesbygd och personer med låg utbildning oftare än andra att servicen, miljön och god mat är ”mycket viktigt”. Samtidigt visar undersökningen att just den gruppen oftast är mest nöjd med sina restaurangbesök. Utbildningsnivå är en faktor som påverkar hur nöjd man är med sina restaurangbesök. Personer med låg utbildning uppger oftare att man är mycket nöjd med maten, servicen och miljön vid sitt senaste restaurangbesök. Boende i hushåll med hög årsinkomst uppger mer sällan att man är mycket nöjd med maten, servicen och miljön. En mer svårflörtad målgrupp med andra ord.

13 Sida 13 T-111047© Temo AB 2004 Allmänhetens restaurangvanor

14 Sida 14 T-111047© Temo AB 2004 3 av 10 äter lunch ute minst 1 gång i veckan Bas: Samtliga Hur ofta äter du… ? Lunch på lunchrestaurang Middag på restaurang

15 Sida 15 T-111047© Temo AB 2004 2 av 10 betalar lunchen med kort Bas: Samtliga När du äter lunch på lunchrestaurang brukar du då oftast betala… ? När du äter middag på restaurang brukar du då oftast betala… ? Unga (16 – 29 år) betalar oftare än andra med kort både på lunchrestaurang och på restaurang. Detsamma gäller för personer från hushåll med hög inkomst.

16 Sida 16 T-111047© Temo AB 2004 8 av 10 har bankkort med Visa eller Mastercard Bas: Samtliga Har du något eller några av följande kort… ? Gruppen hög- utbildade och personer från hushåll med hög inkomst har oftare än andra bankkort eller Eurocard.

17 Sida 17 T-111047© Temo AB 2004 Restaurangvanor - kommentarer 3 av 10 äter lunch ute minst 1 gång i veckan. 4 procent äter middag ute minst en gång i veckan. Män äter oftare på restaurang än kvinnor. 2 av 10 betalar lunchen med kort. Drygt 4 av 10 betalar med kort när man äter middag på restaurang. Unga (16 – 29 år) betalar oftare än andra med kort både på lunchrestaurang och på restaurang. Detsamma gäller för personer från hushåll med hög inkomst. 8 av 10 har bankkort med Visa eller Mastercard. Gruppen högutbildade och personer från hushåll med hög inkomst har oftare än andra bankkort eller Eurocard.


Ladda ner ppt "Restauranger och service Våren 2005 T - 111047 SHR: Leif Holmström Temo: Arne Modig, David Ahlin Datum:2005 05 18."

Liknande presentationer


Google-annonser