Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Folkbildningspolitikers attityder till studieförbunden 2013 2013-04-02 Johan Orbe Caroline Theorell.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Folkbildningspolitikers attityder till studieförbunden 2013 2013-04-02 Johan Orbe Caroline Theorell."— Presentationens avskrift:

1 Folkbildningspolitikers attityder till studieförbunden 2013 2013-04-02 Johan Orbe Caroline Theorell

2 2 © TNS SIFO 2013 Om undersökningen Bakgrund och syfte: Sifo har på uppdrag av Folkbildningsförbundet (FBF) genomfört en kvantitativ undersökning bland kommunpolitiker som hanterar frågor kring folkbildning i kommunen. Undersökningen syftar till att mäta kommunpolitikernas inställning till studieförbund och folkbildning. FBF genomför regelbundet kvantitativa undersökningar gällande inställningen till studieförbund och folkbildning och har tidigare gjort mätningar under åren 2007, 2009 och 2011. Politiker är en nyckelgrupp, bl a för att de, ofta i samråd med studieförbund och folkhögskolor, sätter ramarna för vilken typ av folkbildning som får stöd. Målgrupp: Ordförande i den kommunala nämnd eller det beslutsfattande organ som hanterar folkbildningen på kommunnivå. Metod: Telefonintervjuer Fältperiod: 5 – 28 februari 2013 Antal intervjuer: 157

3 Folkbildningspolitikers attityder till studieförbunden 2013 Sammanfattning

4 4 © TNS SIFO 2013 Sammanfattning (1/2) Association till begreppet folkbildning: Drygt varannan politiker som hanterar frågor om folkbildning på kommunal nivå associerar spontant ordet folkbildning till studieförbund (54%). 2011 var siffran 65%, det är dock ingen signifikant skillnad mellan åren. Det man får komma ihåg vid jämförelse av resultaten här är att det i årets mätning (2013) har gjorts en sammanvägning av ”först nämnt” och ”övrigt nämnt” vilket inte har gjorts tidigare år. Det är en större andel bland de Rödgröna politikerna som associerar folkbildning med studieförbund (66%) i årets mätning jämfört med politiker inom Alliansen (43%). 1 av 3 bland samtliga politiker associerar ordet folkbildning med utbildning (34%). Folkbildning: Nästa samtliga politiker är mycket eller ganska positiva till folkbildning (97%) detta är en signifikant ökning från 2011 (92%). De rödgröna politikerna har under samtliga mätår haft en mycket positiv inställning vilket visas även i årets mätning, då 98 procent är positiva. Allianspolitiker har blivit mer positivt inställda till folkbildning med tiden, i årets mätning är 94 procent mycket eller ganska positivt inställda, 2007 var 8 av 10 det (78%). Betydelse i samhället: Totalt sätt tycker 9 av 10 politiker att folkbildningens verksamhet är viktig (89%). Nästan samtliga av de rödgröna tycker det (95%) medan drygt 8 av 10 i Alliansen (84%) tycker det är viktigt eller mycket viktigt. 3 av 5 av samtliga politiker anser att studieförbunden bidrar till lokal utveckling i hög eller mycket hög grad (64%). De Rödgröna (75%) anser i högre grad än alliansen (52%) att studieförbunden gör det.

5 5 © TNS SIFO 2013 Sammanfattning (2/2) 8 av 10 politiker kopplar i hög eller mycket hög utsträckning ihop folkbildningen med värdegrunden allas lika värde (80%). Det är fler Rödgröna politiker (93%) som gör det jämfört med politiker inom Alliansen (68%). När det gäller kommunens plan på att öka, minska eller låta anlagen till studieförbunden vara oförändrade de närmaste åren svarar 7 av 10 att anslagen kommer att vara oförändrade. 4 procent svarar att anslagen kommer att ökas, 7 procent att det kommer minskas och 15 procent vet inte.

6 6 Resultat Folkbildningspolitikers attityder till studieförbunden 2013

7 7 © TNS SIFO 2013 Om deltagarna 2013 Bas: Samtliga 2013 (157)

8 8 © TNS SIFO 2013 % Om deltagarna 2013 forts. Bas: Samtliga 2013 (157) %

9 9 © TNS SIFO 2013 Andel som associerar ordet ”folkbildning” till studieförbund eller utbildning Fler svar möjliga Bas: Samtliga 2007 (99), 2009 (99), 2011 (105), 2013 (157) % * 2013 nettovärde av fråga 1a (först nämnt) och 1b (övrigt nämnt)

10 10 © TNS SIFO 2013 Andel som associerar ordet ”folkbildning” till studieförbund eller utbildning Fler svar möjliga Bas: Rödgröna 2007 (49), 2009 (47), 2011 (55), 2013 (75) % *2013 nettovärde av fråga 1a (först nämnt) och 1b (övrigt nämnt)

11 11 © TNS SIFO 2013 Andel som associerar ordet ”folkbildning” till studieförbund eller utbildning Fler svar möjliga Bas: Alliansen 2007 (50), 2009 (52), 2011 (50), 2013 (73) % *2013 nettovärde av fråga 1a (först nämnt) och 1b (övrigt nämnt)

12 12 © TNS SIFO 2013 Fr2. Vad är din inställning till folkbildning? Bas: Samtliga 2007 (99), 2009 (99), 2011 (105), 2013 (157) Positiva andelar 87 94 92 97

13 13 © TNS SIFO 2013 Fr2. Vad är din inställning till folkbildning? Bas: Rödgröna 2007 (49), 2009 (47), 2011 (55), 2013 (75) Positiva andelar 96 98

14 14 © TNS SIFO 2013 Fr2. Vad är din inställning till folkbildning? Bas: Alliansen 2007 (50), 2009 (52), 2011 (50), 2013 (73) Positiva andelar 78 90 86 94

15 15 © TNS SIFO 2013 Fr3. Hur viktig tycker du att studieförbundens verksamhet är? Bas: Samtliga 2007 (99), 2009 (99), 2011 (105), 2013 (157) Positiva andelar 85 76 84 89

16 16 © TNS SIFO 2013 Fr3. Hur viktig tycker du att studieförbundens verksamhet är? Bas: Rödgröna 2007 (49), 2009 (47), 2011 (55), 2013 (75) Positiva andelar 96 87 89 95

17 17 © TNS SIFO 2013 Fr3. Hur viktig tycker du att studieförbundens verksamhet är? Bas: Alliansen 2007 (50), 2009 (52), 2011 (50), 2013 (73) Positiva andelar 74 66 78 84

18 18 © TNS SIFO 2013 Fr4. I vilken utsträckning tycker du att studieförbunden bidrar till lokal utveckling?* Bas: Samtliga 2011 (105), 2013 (157) Positiva andelar 60 64 * Ny fråga from 2011

19 19 © TNS SIFO 2013 Fr4. I vilken utsträckning tycker du att studieförbunden bidrar till lokal utveckling? Bas: Rödgröna 2007 (49), 2009 (47), 2011 (55), 2013 (75) Positiva andelar 69 74 * Ny fråga from 2011

20 20 © TNS SIFO 2013 Fr4. I vilken utsträckning tycker du att studieförbunden bidrar till lokal utveckling? Bas: Alliansen 2007 (50), 2009 (52), 2011 (50), 2013 (73) Positiva andelar 50 52 * Ny fråga from 2011

21 21 © TNS SIFO 2013 Fr5. I vilken utsträckning kopplar du samman folkbildningen med värdegrunden allas lika värde? Bas: Samtliga 2011 (105), 2013 (157) Positiva andelar 79 80 * Ny fråga from 2011

22 22 © TNS SIFO 2013 Fr5. I vilken utsträckning kopplar du samman folkbildningen med värdegrunden allas lika värde? Bas: Rödgröna 2007 (49), 2009 (47), 2011 (55), 2013 (75) Positiva andelar 90 93 * Ny fråga from 2011

23 23 © TNS SIFO 2013 Fr5. I vilken utsträckning kopplar du samman folkbildningen med värdegrunden allas lika värde? Bas: Alliansen 2007 (50), 2009 (52), 2011 (50), 2013 (73) Positiva andelar 66 68 * Ny fråga from 2011

24 24 © TNS SIFO 2013 Fr11. Planerar din kommun att öka eller minska anslagen till studieförbunden de närmaste två åren? Bas: Samtliga 2013 (157), Rödgröna (75), Alliansen (73) Ny fråga 2013 %

25 25 © TNS SIFO 2013 Bortfallsredovisning Totalt Bruttourval498 Ej använda nummer112 Ej målgruppsaktuella39 IP okänd på numret12 IP talar inte svenska1 Annat26 Netto urval347 Bortfall190 Vägran22 Ej nått trots 6 kontaktförsök168 Genomförda intervjuer157 Svarsfrekvens45,2 % Svarsfrekvensen ligger på 45,2 %

26 26 © TNS SIFO 2013 Kontaktuppgifter Johan Orbe, johan.orbe@tns-sifo.se, Tel: 08-507 420 48 Caroline Theorell, caroline.theorell@tns-sifo.se@tns-sifo.se Tel: 08-507 421 92 www.tns-sifo.se


Ladda ner ppt "Folkbildningspolitikers attityder till studieförbunden 2013 2013-04-02 Johan Orbe Caroline Theorell."

Liknande presentationer


Google-annonser