Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Post- och telestyrelsen PTS Bredbandskartläggning Presentation GREAT 25 april.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Post- och telestyrelsen PTS Bredbandskartläggning Presentation GREAT 25 april."— Presentationens avskrift:

1 Post- och telestyrelsen PTS Bredbandskartläggning Presentation GREAT 25 april

2 Om Bredbandskartläggningen •Bredbandskartläggningen är ett årligen återkommande regeringsuppdrag som går ut på att kartlägga tillgången till it-infrastruktur i Sverige •Insamling sker årligen (i okt) och avser situationen per den 1 oktober varje år •Begäran om uppgifter riktar sig till aktörer med allmänt tillgänglig it-infrastruktur. Svarsplikt enl. 8 kap. 1§ p.3 LEK •Urval sker genom: •PTS interna register (anmälningsplikt); och •uppgifter om vilka som erhållit medfinansiering från PTS; samt •aktörer som lämnat in uppgifter om internetabonnemang inom ramen för STM

3 Vad mäts? Och Hur? 1.PTS begär uppgifter om täckning från alla aktörer med allmänt tillgänglig IT-infrastruktur •Svarsplikt enligt 8 kap. 1 § p. 3 LEK och sex års erfarenhet gör att svarsfrekvensen och kvaliteten är hög 2.Uppgifterna om täckning mappas mot SCB:s geografiska rutnät över Sverige (250x250 meter) •Till rutorna kopplas uppgifter om antal fastigheter, typ av fastighet, antal arbetsställen och befolkning samt befolkning per fastighet 3.Tillgången aggregeras upp på kommun- läns- och nationell nivå.

4 Nytt 2013 •Uppföljning av mål EU:s digitala agenda: •100 % ska ha tillgång till 30 Mbit/s år 2020 •50 % av hushållen ska abonnera på minst 100 Mbit/s år 2020 •Insamling av VDSL, LTE i olika frekvensband •Tillgång till VDSL, LTE och även Docsis 3.0 finns med i årets databas och tabellbilaga

5 Resultat nationellt 2007200820092010201120122013 Regeringens bredbandsmål: Hushåll och företag med tillgång till 100 Mbit/s (teoretisk hastighet) ---44%49%53%57% EU:s digitala agenda: Hushåll och företag med tillgång till 30 Mbit/s ------72% Hushåll och företag som finns i, eller inom 354*meter från, en fastighet ansluten till ett fibernät 30%36%40%54%60%65%70% Hushåll och företag med tillgång till bredband med LTE (4G) ---0,1%48%93%99% Abonnemang på bredband via kabel-tv-nät och fibernät 100 Mbit/s –hushåll (s.k take-up) ---19%22%27%36% *354 meter är längden på diagonalen i en kvadrat med sidorna 250 meter som i sin tur är kartläggningens minsta analysenhet. Måttet används för att visa hur stor andel som bor i närheten av en fiberanslutning

6 Resultat GR 2013 Fiber100 Mbit/s 201120122013201120122013 Län Befolkning Göteborg47,70%60,88%67,22%70,74%75,93%77,17% Partille52,54%57,30%59,76%55,30%60,38%60,96% Kungälv38,96%49,12%54,85%52,63%56,24%58,48% Mölndal47,10%48,88%51,87%50,27%52,55%53,75% Västra Götalands län30,50%36,96%43,19%41,61%45,97%49,14% Ale41,68%42,64%47,03%41,68%42,64%47,03% Borås19,21%20,34%33,70%36,62%40,88%44,73% Alingsås17,89%22,48%29,02%17,89%22,48%41,08% Stenungsund28,47%31,73%35,33%28,47%31,73%35,33% Härryda22,12%27,90%30,60%22,12%27,90%30,60% Kungsbacka7,91%10,28%17,62%14,20%17,36%21,96% Lilla Edet16,24%16,90%20,27%16,24%16,90%20,27% Lerum14,34%15,68%17,06%14,34%15,68%17,06% Öckerö0,85%8,25%15,94%0,85%8,25%15,94% Mark0,93%0,91%2,54%10,20%15,06%14,05% Bollebygd2,51%11,81%12,99%2,51%11,81%12,99% Tjörn0,96%5,10%11,40%0,96%5,10%11,40%

7 Göteborgsregionen 30 Mbit/s

8 Göteborgsregionen 100 Mbit/s

9 Presentationer •Rapport med tillhörande tabellbilaga på PTS statistikportal (www.pts.statistik.se)www.pts.statistik.se •Publikation på PTS hemsida, med databas i txt. format •PTS Bredbandskarta (www.bredbandskartan.pts.se)www.bredbandskartan.pts.se

10 Extramaterial 30 Mbit/s100 Mbit/s 2013201120122013 LänBefolkning Göteborg97,04%70,74%75,93%77,17% Partille93,78%55,30%60,38%60,96% Kungälv77,71%52,63%56,24%58,48% Mölndal93,03%50,27%52,55%53,75% Västra Götalands län73,51%41,61%45,97%49,14% Ale66,52%41,68%42,64%47,03% Borås76,31%36,62%40,88%44,73% Alingsås64,64%17,89%22,48%41,08% Stenungsund61,91%28,47%31,73%35,33% Härryda73,65%22,12%27,90%30,60% Kungsbacka50,59%14,20%17,36%21,96% Lilla Edet30,52%16,24%16,90%20,27% Lerum64,53%14,34%15,68%17,06% Öckerö79,78%0,85%8,25%15,94% Mark36,32%10,20%15,06%14,05% Bollebygd30,66%2,51%11,81%12,99% Tjörn46,23%0,96%5,10%11,40%


Ladda ner ppt "Post- och telestyrelsen PTS Bredbandskartläggning Presentation GREAT 25 april."

Liknande presentationer


Google-annonser