Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energiförlust 0.10m Rådasjön till Stensjön Nedströms randvillkor Nivå 48.05m 58m Q = 10 m3/s, luckor fullt öppna Rådasjön +49.84m +59.79m Stensjön +49.74m.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energiförlust 0.10m Rådasjön till Stensjön Nedströms randvillkor Nivå 48.05m 58m Q = 10 m3/s, luckor fullt öppna Rådasjön +49.84m +59.79m Stensjön +49.74m."— Presentationens avskrift:

1 Energiförlust 0.10m Rådasjön till Stensjön Nedströms randvillkor Nivå 48.05m 58m Q = 10 m3/s, luckor fullt öppna Rådasjön +49.84m +59.79m Stensjön +49.74m +59.69m M=13M=15M=22 Kalibrering – Dagens kapacitet – något under DG Observera att sjöns djup ej är uppmätt Bilaga 1 Avser GH88 RH2000 minska med 9,95 m

2 Stensjön +50.74m +60.69m Energiförlust 0.07m Stensjön till Dämmet Nedströms randvillkor Nivå 48.55m 58.5m Q = 23.5 m3/s, luckor öppna till 1.11m Rådasjön +50.85 +60.80m M=13M=15M=22 Kalibrering – Översvämningen 2006 Observera att sjöns djup ej är uppmätt Bilaga 2 Avser GH88 RH2000 minska med 9,95 m

3 Kalibrering - Uppmätt och modellerat QH för Stensjö dämme DG SG Nivå Stensjön (m) Flöde Stensjö dämme (m3/s) Bilaga 3

4 Stensjön +49.78m +59.73m (DG +0.06m) Q = 20 m3/s, luckor helt öppna. Bredd 10m Rådasjön +49.88m +59.83m Observera att sjöns djup ej är uppmätt Ny föreslagen utformning (Alternativ 1): Vattendraget breddat, muddrat och Stensjö dämme ombyggt (bredd 10 m, tröskel sänkt 0,5 m) för att klara 20 m3/s vid DG och en förlust på 0.1 m mellan sjöarna Bilaga 4 M=19M=20M=22 Avser GH88 RH2000 minska med 9,95 m

5 Bilaga 5 Ny föreslagen utformning (Alternativ 1): Vattendraget breddat, muddrat och Stensjö dämme ombyggt (bredd10 m, tröskel sänkt 0,5 m) för att klara 20 m3/s vid DG och en förlust på 0.1 m mellan sjöarna Stensjön +49.78m +59.73m (DG +0.06m) Q = 20 m3/s, luckor helt öppna. Avser GH88 RH2000 minska med 9,95 m

6 Bilaga 6 Ny föreslagen utformning (Alternativ 1): Detalj från Rådasjön till Stensjön Stensjön +49.78m +59.73m (DG +0.06m) Rådasjön +49.88 +59.83m Q = 20 m3/s Avser GH88 RH2000 minska med 9,95 m

7 Ny föreslagen utformning (Alternativ 1): Vattendraget breddat, muddrat och Stensjö dämme ombyggt (bredd 10 m, tröskel sänkt 0,5 m) Nära SG (+49.14m) har den nya utformningen en kapacitet på 8,5 m3/s. Förlusterna mellan sjöarna är 0.05m Bilaga 7 Stensjön +49.20 +59.15m (SG +0.06m) Rådasjön +49.25m +59.20m Q = 8,5 m3/s Avser GH88 RH2000 minska med 9,95 m

8 Ny föreslagen utformning (Alternativ 1): Vattendraget breddat, muddrat och Stensjö dämme ombyggt (bredd 10 m, tröskel sänkt 0,5 m) Vid ett flöde på 25 m3/s blir nivå i Stensjön +49.97m. Förlusterna mellan sjöarna är 0.13m Stensjön +49.97 +59.92m (DG +0.25m) Rådasjön +50.10 +60.05m Q = 25 m3/s Bilaga 8 Avser GH88 RH2000 minska med 9,95 m

9 Ny föreslagen utformning (Alternativ 1): Vattendraget breddat, muddrat och Stensjö dämme ombyggt (Bredd 10 meter) Vid ett 100-årsflöde på 32 m3/s blir nivån i Stensjön +50.36m. Förlusterna mellan sjöarna är 0.12m Stensjön +50.36m +60.31m (DG +0.64m) Rådasjön +50.48 +60.43m Q = 32 m3/s Bilaga 9 Avser GH88 RH2000 minska med 9,95 m

10 Ytterligare breddning av Ståloppet (Alternativ 2): Vattennivåprofil i Ståloppet vid flödet 25 m3/s vid ytterligare muddring av Stålloppet. Detta för att endast få en förlust mellan sjöarna på 0,1m. Antaget är att kapaciteten vid Stensjö dämme är 25 m3/s vid DG Stensjön +49.78m +59.73m (DG +0.06m) Rådasjön +49.88m +59.83m Q = 25 m3/s Bilaga 10 Avser GH88 RH2000 minska med 9,95 m

11 Ytterligare breddning av Ståloppet (Alternativ 2): Vattennivåprofiler i Ståloppet vid flödena 10, 12 och 15 m3/s vid SG i Stensjön. Fallförlusterna i Ståloppet blir 0.04m, 0.06m och 0.09m. För ett icke muddrat Stålopp blir motsvarande fallförlust 0.34m, 0.44m och 0.57m. Bilaga 11

12 Observerad nivå +49.05m +59m Q tot = 23,5 m3/s, 11,3 m3/s via södra kanalen Konfluens M=15 M=20M=13 Kalibrering – Södra kanalen Bilaga 12 Bro uppströms Gångbro (uk +46.49m +56.44 m) svämmade inte över, men Pga. dess strypande sektion svämmade bankarna uppströms över Konfluens Vattendragets bankar Avser GH88 RH2000 minska med 9,95 m

13 Kalibrering Norra kanalen, dimensionerande flöde 13 m3/s Bilaga 13 Avser GH88 RH2000 minska med 9,95 m

14 Norra kanalen, dimensionerande flöde, rensning av stenar mellan längdkoordinater 50 m och 80 m Bilaga 14 Avser GH88 RH2000 minska med 9,95 m


Ladda ner ppt "Energiförlust 0.10m Rådasjön till Stensjön Nedströms randvillkor Nivå 48.05m 58m Q = 10 m3/s, luckor fullt öppna Rådasjön +49.84m +59.79m Stensjön +49.74m."

Liknande presentationer


Google-annonser