Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Översyn av VA-taxa nuläge. Nuläge Förslag till nya anläggningsavgifter Förslag till nya brukningsavgifter Förslag till verksamhetsområde för dagvatten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Översyn av VA-taxa nuläge. Nuläge Förslag till nya anläggningsavgifter Förslag till nya brukningsavgifter Förslag till verksamhetsområde för dagvatten."— Presentationens avskrift:

1 Översyn av VA-taxa nuläge

2 Nuläge Förslag till nya anläggningsavgifter Förslag till nya brukningsavgifter Förslag till verksamhetsområde för dagvatten Författningstext finns och är anpassad till basförslaget i Svenskt Vattens publikation

3 Förslag till anläggningsavgifter Förslag på höjning 2014 ca 30 % Ytterligare höjning 2015 V,S,Dg,DfV,SSV Typhus A 31% 22%-9% Nackavilla 32% 22%-12% Typhus B 29% 16%-26% Nacka, flerfamiljshus 54% 38%-16% Annan fastighet 1 20%28%9%-19% Annan fastighet 2 36% 22%-16% Annan fastighet 3 48%47%32%-14%

4 Förslag till anläggningsavgifter 2014 exkl moms inkl moms Del av avg som ska erläggas beroende av antalet ledningar: 1 ledn2 ledn 3 ledn Avgift för framdragen servisledning (kr) 42 00052 50070%85%100% Avgifter i övrigt: Del av avg som ska erläggas för resp ändamål/ vattentjänst: BOSTADSFASTIGHET VSDfDg FP-avgift (kr/fastighet) 32 00040 00030%50%20%0% Lägenhetsavgift (kr/lgh) 38 00047 50030%50%0%20% Tomtyteavgift (kr/m 2 ) 40,0050,0030%50%0%20% ANNAN FASTIGHET FP-avgift (kr/fastighet) 32 00040 00030%50%20%0% Tomtyteavgift (kr/m 2 ) 78,0097,5030%50%0%20%

5 Förslag till brukningsavgifter Fördelning av fasta och rörliga avgifter Nuvarande taxaFörslag Fasta intäkter20%50 % Rörliga intäkter80 %50 % Fördelning av ändamål/vattentjänst Nuvarande taxaFörslag Intäkter Vatten (V) 44 %36 % Intäkter Spill (S) 56 %48 % Intäkter Dagvatten (Df och Dg) -16 %

6 Förslag till brukningsavgifter 2014 exkl momsinkl moms Del av avg som ska erläggas för resp ändamål/vattentjänst: Rörliga avgifter VSDfDg Vatten 5,566,95 Spillvatten 8,3410,43 Vatten & spillvatten 13,9017,3840 %60 % Fasta avgifter Fast avgift 1 850,002 313,0040% 10% Lägenhetsavgift 1 570,001962,5025%30%35%10% Tomtyta för annan fastighet 1,852,3225%30%35%10% Dagvattenavgift för allmän platsmarkhållare - Dg (APH) 2,813,50

7 Förslag till verksamhetsområde för dagvatten


Ladda ner ppt "Översyn av VA-taxa nuläge. Nuläge Förslag till nya anläggningsavgifter Förslag till nya brukningsavgifter Förslag till verksamhetsområde för dagvatten."

Liknande presentationer


Google-annonser