Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PROJEKT TRAPPSTEGET 2010-06-21 1 Bilaga 1. Innehållsförteckning 2 Utvärderingsenkät3 Genomförande av enkät4 Förändring Projektstart – Nuläge5 Sammanställning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PROJEKT TRAPPSTEGET 2010-06-21 1 Bilaga 1. Innehållsförteckning 2 Utvärderingsenkät3 Genomförande av enkät4 Förändring Projektstart – Nuläge5 Sammanställning."— Presentationens avskrift:

1 PROJEKT TRAPPSTEGET 2010-06-21 1 Bilaga 1

2 Innehållsförteckning 2 Utvärderingsenkät3 Genomförande av enkät4 Förändring Projektstart – Nuläge5 Sammanställning Vaggeryd & Jönköping6 Sammanställning totalt7 Hälsa - Vaggeryd & Jönköping8 Relationer - Vaggeryd & Jönköping9 Självbild - Vaggeryd & Jönköping 10 Arbete - Vaggeryd & Jönköping 11 Sammanställning Vaggeryd12 Hälsa - Vaggeryd13 Relationer - Vaggeryd14 Självbild - Vaggeryd15 Arbete - Vaggeryd16 Jämförelse projektstart och nuläge 17 Sammanställning Socionompraktikanter 118 Sammanställning Socionompraktikanter 219 Total sammanställning ” Trappsteget”20

3 Utvärderingsenkät På uppdrag av Arbetsmarknadsenheten i Vaggeryd har Codeq AB tagit fram en enkät för utvärdering och uppföljning i projektet Trappsteget. Syfte Enkäten syftar till uppföljning och utvärdering av de upplevda effekterna hos deltagarna i projektet, samt som utgångsmaterial för fortsatt planering/verksamhet. Innehåll Enkäten tar upp nedanstående områden: -Hälsa -Relationer -Självbild -Kunskaper om arbetsliv. Genomförande Enkäten besvaras av deltagarna genom personliga möten, alt. genom telefonsamtal. Mätfrekvens Enkäten bör besvaras i samband med att deltagarna påbörjar sitt deltagande i projektet. Mätningar bör sedan göras efter halva projekttiden alt var 6:e månad samt efter att deltagaren avslutat sin tid i projektet. 3

4 Genomförande av enkät juni 2010 •Totalt 87%27 av 31 pers •Vaggeryd 100%24 av 24 pers •Jönköping 43 %3 av 7 pers Genomförande och redovisningen av enkäten gäller tre mätpunkter från projektstart 2008 till juni 2010. 4

5 Förändring Projektstart - Nuläge Projektstart Juni-10 Juni-09 Förändring 5 1 Jag har en bra fysisk hälsa 5,36,76,91,6 2 Jag sover bra 4,86,46,21,4 3 Jag har bra matvanor 5,16,46,21,1 4 Jag använder inte alkohol 6,67,06,80,2 5 Jag vet vad jag ska göra för att må bra 6,27,77,51,3 6 Jag är bra på att hantera stress 4,65,56,21,6 7 Jag har vänner som är bra för mig 7,17,47,60,5 8 Jag har bra kontakt med mina syskon och föräldrar 7,57,98,10,6 9 Jag har lätt för at komma överens med andra människor 7,07,87,90,9 10 Det jag börjar på slutför jag 5,66,57,11,5 11 Jag vet vad jag är bra på 6,27,3 1,1 12 Jag klarar de krav som en arbetsgivare ställer 5,46,47,92,5 13 Jag har ett klart mål vad jag vill arbeta med 4,15,36,62,5 14 Jag ser positivt på min framtid 5,37,17,82,5 15 Jag klarar av eget boende 6,28,28,72,5 16 Jag kan hushålla med mina pengar 5,57,06,91,4 17 Jag är intresserad av att höja min utbildningsnivå 6,27,26,40,2 18 Jag är motiverad till att få ett jobb 6,87,89,12,3 19 Trappsteget är en hjälp till att komma närmare ett nytt jobb 6,46,97,91,5 20 Jag vet vilka krav som en arbetsgivare ställer 5,97,36,91,0 21 Jag vet hur man söker arbete 6,37,87,31,0 22 Jag kan presentera mig själv på en anställningsintervju 6,17,37,11,0

6 Sammanställning Vaggeryd & Jönköping 6

7 7

8 Hälsa Vaggeryd & Jönköping 8

9 Relationer Vaggeryd & Jönköping 9

10 Självbild Vaggeryd & Jönköping 10

11 Arbete Vaggeryd & Jönköping 11

12 Sammanställning Vaggeryd 12

13 Hälsa Vaggeryd 13

14 Relationer Vaggeryd 14

15 Självbild Vaggeryd 15

16 Arbete Vaggeryd 16

17 Jämförelse projektstart och nuläge - Personer som deltagit i projektet från start 17

18 Sammanställning 1 - Socionompraktikanter dec 2009 18

19 Sammanställning 2 - Socionompraktikanter dec 2009 19

20 Total sammanställning ”Trappsteget” Projektstart - 2009 juni - 2009 december – 2010 juni 20


Ladda ner ppt "PROJEKT TRAPPSTEGET 2010-06-21 1 Bilaga 1. Innehållsförteckning 2 Utvärderingsenkät3 Genomförande av enkät4 Förändring Projektstart – Nuläge5 Sammanställning."

Liknande presentationer


Google-annonser