Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PROJEKT TRAPPSTEGET 2010-06-21 Bilaga 1 PROJEKT TRAPPSTEGET 2010-06-21.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PROJEKT TRAPPSTEGET 2010-06-21 Bilaga 1 PROJEKT TRAPPSTEGET 2010-06-21."— Presentationens avskrift:

1 PROJEKT TRAPPSTEGET 2010-06-21
Bilaga 1 PROJEKT TRAPPSTEGET

2 Innehållsförteckning
Utvärderingsenkät 3 Genomförande av enkät 4 Förändring Projektstart – Nuläge 5 Sammanställning Vaggeryd & Jönköping 6 Sammanställning totalt 7 Hälsa - Vaggeryd & Jönköping 8 Relationer - Vaggeryd & Jönköping 9 Självbild - Vaggeryd & Jönköping 10 Arbete - Vaggeryd & Jönköping 11 Sammanställning Vaggeryd 12 Hälsa - Vaggeryd Relationer - Vaggeryd 14 Självbild - Vaggeryd Arbete - Vaggeryd Jämförelse projektstart och nuläge 17 Sammanställning Socionompraktikanter 1 18 Sammanställning Socionompraktikanter 2 19 Total sammanställning ” Trappsteget” 20

3 Utvärderingsenkät På uppdrag av Arbetsmarknadsenheten i Vaggeryd har Codeq AB tagit fram en enkät för utvärdering och uppföljning i projektet Trappsteget. Syfte Enkäten syftar till uppföljning och utvärdering av de upplevda effekterna hos deltagarna i projektet, samt som utgångsmaterial för fortsatt planering/verksamhet. Innehåll Enkäten tar upp nedanstående områden: Hälsa Relationer Självbild Kunskaper om arbetsliv. Genomförande Enkäten besvaras av deltagarna genom personliga möten, alt. genom telefonsamtal. Mätfrekvens Enkäten bör besvaras i samband med att deltagarna påbörjar sitt deltagande i projektet. Mätningar bör sedan göras efter halva projekttiden alt var 6:e månad samt efter att deltagaren avslutat sin tid i projektet.

4 Genomförande av enkät juni 2010
Totalt 87% 27 av 31 pers Vaggeryd 100% 24 av 24 pers Jönköping % 3 av 7 pers Genomförande och redovisningen av enkäten gäller tre mätpunkter från projektstart 2008 till juni 2010.

5 Förändring Projektstart - Nuläge
Juni-09 Juni-10 Förändring 1 Jag har en bra fysisk hälsa 5,3 6,7 6,9 1,6 2 Jag sover bra 4,8 6,4 6,2 1,4 3 Jag har bra matvanor 5,1 1,1 4 Jag använder inte alkohol 6,6 7,0 6,8 0,2 5 Jag vet vad jag ska göra för att må bra 7,7 7,5 1,3 6 Jag är bra på att hantera stress 4,6 5,5 7 Jag har vänner som är bra för mig 7,1 7,4 7,6 0,5 8 Jag har bra kontakt med mina syskon och föräldrar 7,9 8,1 0,6 9 Jag har lätt för at komma överens med andra människor 7,8 0,9 10 Det jag börjar på slutför jag 5,6 6,5 1,5 11 Jag vet vad jag är bra på 7,3 12 Jag klarar de krav som en arbetsgivare ställer 5,4 2,5 13 Jag har ett klart mål vad jag vill arbeta med 4,1 14 Jag ser positivt på min framtid 15 Jag klarar av eget boende 8,2 8,7 16 Jag kan hushålla med mina pengar 17 Jag är intresserad av att höja min utbildningsnivå 7,2 18 Jag är motiverad till att få ett jobb 9,1 2,3 19 Trappsteget är en hjälp till att komma närmare ett nytt jobb 20 Jag vet vilka krav som en arbetsgivare ställer 5,9 1,0 21 Jag vet hur man söker arbete 6,3 22 Jag kan presentera mig själv på en anställningsintervju 6,1

6 Sammanställning Vaggeryd & Jönköping

7 Sammanställning Vaggeryd & Jönköping

8 Hälsa Vaggeryd & Jönköping

9 Relationer Vaggeryd & Jönköping

10 Självbild Vaggeryd & Jönköping

11 Arbete Vaggeryd & Jönköping

12 Sammanställning Vaggeryd

13 Hälsa Vaggeryd

14 Relationer Vaggeryd

15 Självbild Vaggeryd

16 Arbete Vaggeryd

17 Jämförelse projektstart och nuläge
- Personer som deltagit i projektet från start

18 Sammanställning 1 - Socionompraktikanter dec 2009

19 Sammanställning 2 - Socionompraktikanter dec 2009

20 Total sammanställning ”Trappsteget” Projektstart - 2009 juni - 2009 december – 2010 juni


Ladda ner ppt "PROJEKT TRAPPSTEGET 2010-06-21 Bilaga 1 PROJEKT TRAPPSTEGET 2010-06-21."

Liknande presentationer


Google-annonser