Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad tycker NyföretagarCentrums kunder om rådgivningen? Hur många har startat företag efter rådgivningen? Branscher, omsättning, anställda? Jämförelse 2008-2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad tycker NyföretagarCentrums kunder om rådgivningen? Hur många har startat företag efter rådgivningen? Branscher, omsättning, anställda? Jämförelse 2008-2010."— Presentationens avskrift:

1 Vad tycker NyföretagarCentrums kunder om rådgivningen? Hur många har startat företag efter rådgivningen? Branscher, omsättning, anställda? Jämförelse 2008-2010 Kundundersökning 2010

2 Om undersökningen Respondenter:Personer på rådgivning under 2010 (i Jobsdata) Metod:Webbaserad enkät Undersökningsperiod: 110214-110303 Antal inbjudna: 12 556 Respondenter: 3 354 Svarsfrekvens:27%

3 När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum, har du startat företag eller ej? Ja, jag har startat företag efter rådgivningen Jag hade redan startat företaget när jag kom till NyföretagarCentrum Nej, inte än, men jag planerar att starta inom ett år Nej, jag kommer inte att starta företag 2010 20092008 47%43%55% 16%14%* 27%32%31% 11%11%14% * Fanns ej som svarsalternativ

4 Inom vilken bransch har du startat / planerar du att starta företag? Bank/finans Bygg/Anläggning/Fastigheter Detaljhandel Ekonomi/Juridik/Konsult- /Tjänsteföretag Försäkring Hälso/Sjukvård IT/Telekom Konsumentvaror/Drycker Kultur Läkemedel/Medicin/Kemi 2010 0% 7% 10% 0% 11% 6% 2% 4% 1% Frågan ställdes ej 2008 och 2009 Marknadsföring/PR/Information Media/Förlag Restaurang/Hotell/Turism Skogsbruk/Jordbruk Tillverkningsindustri/Övrig industri Transport/Spedition Utbildning/Forskning Annan 2010 4% 3% 5% 1% 3% 1% 3% 28%

5 Vilken bolagsform har ditt företag / kommer ditt företag att ha? Enskild firma Handelsbolag / Kommanditbolag Aktiebolag Annan 2010 69% 5% 25% 1% Frågan ställdes ej 2008 och 2009

6 Vilken omsättning hade företaget / beräknar du att företaget får första året? (urval: samtliga som startat) 0 – 100 000 kr 100 000 – 300 000 kr 300 000 – 500 000 kr 500 000 – 1 000 000 kr 1 000 000 – 1 500 000 kr 1 500 000 – 2 000 000 kr 2 000 000 kr eller mer 42% 24% 12% 4% 2% 4% Frågan ställdes ej 2008 och 2009 2010

7 Hur många anställda har ditt företag? (urval: samtliga som startat) 0 anställda 1-3 anställda 4-9 anställda 10-49 anställda 50-100 anställda 101 eller fler anställda 2010 42% 24% 12% 4% 2% Frågan ställdes ej 2008 och 2009

8 Hur många anställda har ditt företag? (urval: de 47% som startat efter rådgivning) 0 anställda 1-3 anställda 4-9 anställda 10-49 anställda 50-100 anställda 101 eller fler anställda 2010 79% 19% 2% 0% Frågan ställdes ej 2008 och 2009

9 Överlag, hur nöjd eller missnöjd är du med den rådgivning som du fick av NyföretagarCentrum? Mycket nöjd Ganska nöjd Ganska missnöjd Mycket missnöjd 2010 20092008 48%47%46% 42%42%46% 7%9%7% 3%3%2%

10 Hur stor nytta har du haft av rådgivningen du fick av NyföretagarCentrums rådgivare? Stor nytta Viss nytta Inte särskilt stor nytta Ingen nytta 2010 20092008 36%35%35% 47%46%49% 13%14%13% 5%5%4%

11 På vilket sätt har du haft nytta av rådgivningen? (flera svar möjliga) Min affärsidé blev bättre Jag fick större förståelse för / kunskap om ekonomi och budget Jag fick en bättre helhetsbild av vad det innebär att starta och driva företag Bra som allmänt bollplank Annat, vad? (öppna svar) 2010 19% 37% 53% 60% 9% Frågan ställdes ej 2008 och 2009

12 ”Som helt oerfaren i att starta företag har det varit värdefullt att ha NyföretagarCentrums hjälp.” ”Bra boost för självförtroendet.” ”Tack vare er har jag eget företag idag.” ”Uppmuntran och inspiration.” ”Känslan av att någon trodde på mig och min idé, tog mig på allvar, gav styrka och bättre självförtroende som i sin tur hjälpte mig att driva det hela vidare med en större entusiasm och tro på mig själv och min kapacitet än vad jag hade innan kontakten med NyföretagarCentrum.” ”Inspiration, motivation, möta andra i samma sits.” ”Energikick att träffa andra i samma situation. Inblick i olika delar av företagandet.” ”Jag fick energi och blev mer målmedveten.” ”Ovärderligt för att förstå ekonomi, bokföring, regler och fantastiskt stöd för utvecklingen av affärsidén!” Frågan ställdes ej 2008 och 2009

13 Har du fått annan rådgivning/utbildning/information under 2010? (flera svar möjliga) Ja, via Almi Ja, via Coompanion Ja, via IFS Ja, via Skatteverket Ja, via Startlinjen Ja, via Drivhuset Ja, via Arbetsförmedlingen Ja, via Verksamt.se Nej 2010 20092008 12%** 1%** 0%** 32%** 1%** 21%** 22%** 44%44%44% * Fanns ej som svarsalternativ

14 Om du jämför med annan rådgivning du fick under 2009 inför start av eget företag (exempelvis av Almi, Coompanion, IFS, Skatteverket, Startlinjen eller andra), hur står sig NyföretagarCentrums rådgivning? Mycket bättre Något bättre Likvärdig Något sämre Mycket sämre 2010 * 20092008 25%23% 24%30%36% 8%7% 7%4% * Denna fråga ställdes ej 2010, se nästa sida för motsvarande frågeställning 2010.

15 Om du jämför med annan rådgivning/utbildning/information, hur står sig NyföretagarCentrums rådgivning jämfört med… Almi (415 svar) NyföretagarCentrum var mycket bättre NyföretagarCentrum var bättre Likvärdig NyföretagarCentrum var sämre NyföretagarCentrum var mycket sämre 2010 14% 25% 46% 11% 4% Frågan ställdes ej 2008 och 2009

16 Om du jämför med annan rådgivning/utbildning/information, hur står sig NyföretagarCentrums rådgivning jämfört med… Arbetsförmedlingen (709 svar) NyföretagarCentrum var mycket bättre NyföretagarCentrum var bättre Likvärdig NyföretagarCentrum var sämre NyföretagarCentrum var mycket sämre 2010 25% 33% 31% 8% 4% Frågan ställdes ej 2008 och 2009

17 Om du jämför med annan rådgivning/utbildning/information, hur står sig NyföretagarCentrums rådgivning jämfört med… Skatteverket (1075 svar) NyföretagarCentrum var mycket bättre NyföretagarCentrum var bättre Likvärdig NyföretagarCentrum var sämre NyföretagarCentrum var mycket sämre 2010 9% 23% 49% 16% 4% Frågan ställdes ej 2008 och 2009

18 Om du jämför med annan rådgivning/utbildning/information, hur står sig NyföretagarCentrums rådgivning jämfört med… Verksamt.se (749 svar) NyföretagarCentrum var mycket bättre NyföretagarCentrum var bättre Likvärdig NyföretagarCentrum var sämre NyföretagarCentrum var mycket sämre 2010 9% 26% 48% 14% 3% Frågan ställdes ej 2008 och 2009

19 Skulle du rekommendera andra som funderar på att starta företag att gå till NyföretagarCentrum för personlig rådgivning? Ja, absolut Ja, troligen Nej, troligen inte Nej, absolut inte 2010 20092008 67%67%69% 25%24%24% 6%7%6% 2%2%1%

20 Hur fick du först kännedom om NyföretagarCentrum? Almi Arbetsförmedlingen Banken Broschyr/info från NyföretagarCentrum Internet Kommunen Media Mässor Startlinjen/Tillväxtverket Trygghetsrådet Trygghetsstiftelsen Verksamt.se Vänner/bekanta 2010 3% 27% 3% 5% 18% 4% 6% 2% 1% 4% 0% 2% 26% Frågan ställdes ej 2008 och 2009

21 Är du man eller kvinna: Man Kvinna 2010 20092008 43%43%39% 57%57%61% 201020092008 82%83%80% 18%17%20% Var är du född? I Sverige Utanför Sverige

22 Hur gammal var du när du var på NyföretagarCentrum för rådgivning? Upp till 25 år 26-30 år 31-40 år 41-50 år 51-60 år 61 år eller äldre 2010 2009 *2008 * 9%15%15% 10%16%14% 26%28%30% 30%25%25% 20%13%12% 6%3%3% * Jämförelse med intern resultatundersökning, ej denna kundundersökning.


Ladda ner ppt "Vad tycker NyföretagarCentrums kunder om rådgivningen? Hur många har startat företag efter rådgivningen? Branscher, omsättning, anställda? Jämförelse 2008-2010."

Liknande presentationer


Google-annonser