Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillämpning av bolagsstyrningskoden vid årsstämmor 2005 och 2006.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillämpning av bolagsstyrningskoden vid årsstämmor 2005 och 2006."— Presentationens avskrift:

1 Tillämpning av bolagsstyrningskoden vid årsstämmor 2005 och 2006

2 2 Tillvägagångssätt Urval 2005: Materialet omfattade 104 bolag (streckmarkerat i rött) och inkluderade – Alla bolag på A-listan – Alla bolag på O-listan med börsvärde >3 miljarder 31/3 2005 – Övriga bolag på O-listan, Attract 40 Källor: – Kallelser till årsstämmor 2004, 2005 och 2006 – I vissa fall stämmokommunikéer till årsstämmor 2004 och 2005, årsredovisning för 2004 och 2005 samt telefonsamtal med representanter för företagen Urval 2006: Materialet omfattar 107 bolag och inkluderar – Kodbolagen (grönmarkerade) – Övriga bolag på O-listan Attract 40 – Exkluderats har de bolag som har årsstämma senare än 20/5 2006 eller där publiceringen av föreslagna styrelseledamöter, arvoden och/eller tillsättning av valberedning skedde efter den 27/4 2006

3 3 Frågor 1a. Finns en av föregående års årsstämma beslutad nomineringskommitté/ valberedning inför detta års årsstämma? 1b. Om ja, nominerar denna nomineringskommitté/valberedning stämmoordföranden? 1c. Om ja, är förslaget styrelsens ordförande? 2.Ges, enligt kallelsen, en redogörelse för styrelsens arbete på årsstämman ? 3a.Redovisas principer för ersättning till bolagsledningen? 3b.Om ja, beslutar årsstämman om dessa principer? 4.Väljer årsstämman styrelseordförande? 5.Beslutar årsstämman om arvode till styrelseordförande? 6a.Beslutas om valberedning? 6b.Om ja, enligt vilken metod? I. Ledamöter tillsätts vid årsstämman II. Beslut om procedur för tillsättning av ledamöter 7.Ges det möjlighet att delta i årsstämman på distans? 8.Anges det i kallelsen att årsstämman simultantolkas?

4 4 Resultat

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10 Resultat

11 11 Resultat

12 12 Resultat

13 13 Resultat

14 14 Resultat

15 15 Resultat

16 16 Fråga 1a. Finns en av föregående års årsstämma beslutad nomineringskommitté/valberedning inför detta års årsstämma? Fråga 1b. Om ja, nominerar denna nomineringskommitté/valberedning stämmoordföranden? Fråga 1c. Om ja, är förslaget styrelsens ordförande?

17 17 Fråga 1 Totalt 2005 Ja Nej Totalt 2006 A-listan 2005 A-listan 2006

18 18 Fråga 1 Ja Nej O-listan > 3mdr 2005 O-listan > 3mdr 2006 O-listan övr A40 2005 O-listan övr A40 2006

19 19 Fråga 1 Ja Nej Börsvärde <3mdr 2005 Börsvärde <3mdr 2006 Börsvärde 3- 10 mdr 2005 Börsvärde 3- 10 mdr 2006

20 20 Fråga 1 Ja Nej Börsvärde >10 mdr 2005 Börsvärde >10 mdr 2006

21 21 Fråga 1 Ja Nej Kodbolag 2005 Kodbolag 2006 Ej kodbolag 2005 Ej kodbolag 2006

22 22 Fråga 2. Ges, enligt kallelsen, en redogörelse för styrelsens arbete på årsstämman? Ja (%)

23 23 Fråga 2. Ges, enligt kallelsen, en redogörelse för styrelsens arbete på årsstämman? Ja (%)

24 24 Fråga 2. Ges, enligt kallelsen, en redogörelse för styrelsens arbete på årsstämman? Ja (%)

25 25 Fråga 3a. Redovisas principer för ersättning till bolagsledningen? Fråga 3b. Om ja, beslutar årsstämman om dessa principer? Ja Nej Totalt 2005 Totalt 2006 A-listan 2005 A-listan 2006

26 26 Fråga 3a. Redovisas principer för ersättning till bolagsledningen? Fråga 3b. Om ja, beslutar årsstämman om dessa principer?

27 27 Fråga 4. Väljer årsstämman styrelseordförande? Ja (%)

28 28 Fråga 4. Väljer årsstämman styrelseordförande? Ja (%)

29 29 Fråga 4. Väljer årsstämman styrelseordförande? Ja (%)

30 30 Fråga 5. Beslutar årsstämman om arvode till styrelseordförande? Ja (%)

31 31 Fråga 5. Beslutar årsstämman om arvode till styrelseordförande? Ja (%)

32 32 Fråga 5. Beslutar årsstämman om arvode till styrelseordförande? Ja (%)

33 33 Fråga 6a. Beslutas om valberedning? Ja Nej Beslut tidigare

34 34 Fråga 6a. Beslutas om valberedning? Ja Nej Beslut tidigare

35 35 Ja Nej Beslut tidigare Fråga 6a. Beslutas om valberedning?

36 36 Fråga 6b. Om ja, vilken metod? Ledamöter tillsätts vid årsstämman Beslut om procedur för tillsättning av ledamöter

37 37 Fråga 6b. Om ja, vilken metod? Ledamöter tillsätts vid årsstämman Beslut om procedur för tillsättning av ledamöter

38 38 Fråga 6b. Om ja, vilken metod? Ledamöter tillsätts vid årsstämman Beslut om procedur för tillsättning av ledamöter

39 39 Fråga 7. Ges det möjlighet att delta i årsstämman på distans? 2 bolag ger möjlighet att delta i årsstämman på distans. Båda är kodbolag, noterade på A-listan och har ett värde som överstiger 10 mdr.

40 40 Fråga 8.Anges det i kallelsen att årsstämman simultantolkas? Ja (%)

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46


Ladda ner ppt "Tillämpning av bolagsstyrningskoden vid årsstämmor 2005 och 2006."

Liknande presentationer


Google-annonser