Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

28.11.2013 /hp Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2012 Övriga utgifter 0,5 md € Investeringar 4,6 md € Övr. verksamhetskostn. 0,6.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "28.11.2013 /hp Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2012 Övriga utgifter 0,5 md € Investeringar 4,6 md € Övr. verksamhetskostn. 0,6."— Presentationens avskrift:

1 28.11.2013 /hp Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2012 Övriga utgifter 0,5 md € Investeringar 4,6 md € Övr. verksamhetskostn. 0,6 md € Understöd 2,2 md € Köp av material 4,1 md € Köp av tjänster 9,3 md € Lönebikostnader 4,9 md € Löner och arvoden 16,3 md € Minskning av lån 1,5 md € Räntekostnader 0,3 md € Externa utgifter totalt 44,3 md € (enligt resultaträkning och finansieringskalkyl) Verksamhetens kostnader 37,4 md €: Låneomkostnader 1,8 md €: Källa: Statistikcentralen

2 28.11.2013 /hp Källa: Statistikcentralen Övriga inkomster 1,7 md € Upplåning 3,0 md € Avgiftsintäkter 2,1 md € Försäljningsintäkter 6,8 md € Statsandelar 8,1 md € Fastighetsskatt 1,3 md € Samfundsskatt 1,2 md € Kommunens inkomstskatt 16,8 md € Övr. verksamhetsintäkter 2,8 md € Externa inkomster totalt 43,7 md € (enligt resultaträkning och finansieringskalkyl) Skatteinkomster totalt 19,3 md €: Verksamhetens intäkter totalt 11,6 md €: Beräkning av kommunernas och samkommunernas inkomster år 2012

3 14.5.2014 /hp Kommunernas och samkommunernas ekonomi 2014 Socialavgift. och pensioner 11 % Materialinköp 9 % Köp av tjänster 22 % Understöd 5 % Låneomkostn. 5 % Investeringar 10 % Övr. utgifter 2 % Statsandelar 18 % Finansiering och övr. utgifter 5 % Verksamhets- inkomster 26 % därav: kommunalskatt 39 % samfundskatt 3 % fastighetsskatt 3 % Upplåning 8 % Övr. inkomster 3 % Skatte- inkomster 45 % Löner 36 % Övriga uppgifter 19 % (Barnens daghem och familjedagvård har flyttats till undervisnings- och kulturverksamhet ) Social- och hälsovård 48 % (Verksamhetsutgifter och investeringar) (Verksamhetsutgifter och investeringar) Undervisnings- och kulturverks. 28 % därav: försäljningsink. 15 % avgifter 5 % övr. inkomster 6 % Kommunernas och samkommunernas beräknade externa inkomster ca 46,5 md € och externa utgifter ca 46,4 md € enligt resultaträkning och finansieringskalkyl Källa: Basserviceprogrammet/Kommunförbundet (Verksamhetsutgifter och investeringar)

4 14.5.2014 /hp Kommunernas och samkommunernas externa utgifter 1) 1997-2014, md € Källa: Kommunförbundets beräkning på basis av uppgifter från Statistikcentralen åren 1997-2013 och Basserviceprogrammet/Kommunförbundet år 2014. 1) Externa totalutgifter enligt resultaträkningen och finansieringskalkylen. Investeringar och övriga utgifter inkluderar år 2010 poster i anslutning till grundandet av samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM). 2) Bl.a. materialinköp, understöd och hyror. 3) Bl.a. räntekostnader och minskning av lån, övriga finansiella kostnader samt utlåning. 40 35 30 25 20 15 10 5 0 50 45 23,5 23,8 25,3 27,0 27,5 28,3 29,6 31,1 32,9 34,4 37,4 38,4 42,6 46,4 23,2 42,3 44,3 45,9

5 14.5.2014 /hp 90 80 70 60 50 40 30 10 0 20 100 % 1) Externa totalutgifter enligt resultaträkningen och finansieringskalkylen. Investeringar och övriga utgifter inkluderar år 2010 poster i anslutning till grundandet av samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM). 2) Bl.a. materialinköp, understöd och hyror. 3) Bl.a. räntekostnader och minskning av lån, övriga finansiella kostnader samt utlåning. Kommunernas och samkommunernas externa utgifter 1) 1997-2014, % av totalutgifter Källa: Kommunförbundets beräkning på basis av uppgifter från Statistikcentralen åren 1997-2013 och Basserviceprogrammet/Kommunförbundet år 2014.

6 14.5.2014 /hp 1) Externa totalinkomster enligt resultaträkningen och finansieringskalkylen. Övriga inkomster inkluderar år 2010 poster i anslutning till grundandet av samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM). 2) Kompensering av lättnader i beskattningen i form av höjning av statsandelarna påverkar statsandelsnivån fr.o.m. år 2002. 3) BL.a. upplåning, ränteinkomster och övriga finansiella inkomster, extraordinära inkomster, finansieringsandelar för invesreringar, försäljning av tillgångar, minskning av utlåningen. Kommunernas och samkommunernas externa inkomster 1) 1997-2014, md € Källa: Kommunförbundets beräkning på basis av uppgifter från Statistikcentralen åren 1997-2013 och Basserviceprogrammet/Kommunförbundet år 2014. 40 35 30 25 20 15 10 5 0 50 45 23,2 23,8 25,4 26,7 27,8 28,1 29,4 30,9 33,4 34,4 36,9 38,6 43,1 46,5 22,3 41,7 43,7 46,5

7 14.5.2014 /hp 90 80 70 60 50 40 30 10 0 % 20 100 % Kommunernas och samkommunernas externa inkomster 1) 1997-2014, % av totalinkomster 1) Externa totalinkomster enligt resultaträkningen och finansieringskalkylen. Övriga inkomster inkluderar år 2010 poster i anslutning till grundandet av samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM). 2) Kompensering av lättnader i beskattningen i form av höjning av statsandelarna påverkar statsandelsnivån fr.o.m. år 2002. 3) BL.a. upplåning, ränteinkomster och övriga finansiella inkomster, extraordinära inkomster, finansieringsandelar för invesreringar, försäljning av tillgångar, minskning av utlåningen. Källa: Kommunförbundets beräkning på basis av uppgifter från Statistikcentralen åren 1997-2013 och Basserviceprogrammet/Kommunförbundet år 2014.

8 % 1)1) 14.5.2014 /hp Verksamhetsutgifternas förändring i kommuner och samkommuner åren 1991-2014, procent Källa: Åren 1991-2013 Statistikcentralen. Uppskattningarna för år 2014 Basserviceprogrammet/Kommunförbundet. 1) Uppgifterna för år 1997 är inte jämförbara med tidigare år bl.a. på grund av huvudmannamodellen inom undervisningsväsendet

9 14.5.2014 /hp Källa: Åren 1997-2013 Statistikcentralen. Uppskattningarnas för år 2014 Basserviceprogrammet. 1) Skattefinansiering = skatteinkomster + statsandelar (enligt kommunernas bokslut). Kommunernas och samkommunernas verksamhetsutgifter och skattefinansiering 1997-2014 Löpande priser indexerade, 1997=100


Ladda ner ppt "28.11.2013 /hp Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2012 Övriga utgifter 0,5 md € Investeringar 4,6 md € Övr. verksamhetskostn. 0,6."

Liknande presentationer


Google-annonser