Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2010 Presskonferens 9.2.2011 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2010 Presskonferens 9.2.2011 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma."— Presentationens avskrift:

1 Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2010 Presskonferens 9.2.2011 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma

2 Förändring, % -22,84 17,53 9,78 2009 -23,71 18,23 10,72 2010 bsp 3,8 4,0 9,6 2010 bsp 4,6 0,5 13,4 2009 6,877,377,37,5 1,802,1418,9-6,4 -1,66-1,670,65,7 0,291,49* Md euro: -3,31-3,75*13,3-6,1 2,151,84-14,460,5 3,523,9512,23,8 -21,83 17,45 8,63 2008 6,39 1,92 -1,57 0,61 -3,52 1,34 3,39 9.2.2011 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Skatteinkomster Lånestock 31.12. Statsandelar Årsbidrag Avskrivnigar och nedskrivn. Räkenskapsperiodens resultat Verksamhetsbidrag Investeringsutgifter Ökning av långfristiga lån Likvida medel 31.12. Centrala poster i kommunernas bokslut åren 2008-2010 Exkl. Åland, inkl. särredovisade affärsverk. Källa: Statistikcentralen * Inkluderar en bokföringsmässig vinst på ca. 950 miljoner euro som huvudstadsregionens kommuner erhållit p.g.a. grundandet av samkommunen Helsinforsregionens miljötjänster (HRM) Affären påverkar även investeringsutgifterna.

3 Årsbidrag: Md euro euro/invånare % av investeringar som avskrivs 1) Årets resultat, md euro Antal kommuner (kommunindelningen 2010) : Md euro Lånestock: euro/invånare Antal kommuner sammanlagt 1,10 211 49 -0,16 6,11 1 173 428 2004 1,11 213 52 -0,05 7,05 1 347 416 2005 1,72 327 74 1,02 7,67 1 461 415 2006 2,02 382 81 0,74 8,15 1 545 400 2007 2,14 400 85 1,49* 10,72 2 005 326 2010 bsp 1,92 362 66 0,61 8,63 1 629 399 2008 Årsbidrag < invest. som avskrivs 1) 290286248219161222 Årsbidrag negativt92934032830 1,80 337 69 0,29 9,78 1 838 332 2009 198 26 9.2.2011 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Årsbidrag negativt138134795285729 Årsbidrag < avskrivningar25025718413961131113 Årsbidrag < avskrivningar32532624318161178117 % av avskrivnigar7977118135128122108 * Inkluderar en bokföringsmässig vinst på ca. 950 miljoner euro som huvudstadsregionens kommuner erhållit p.g.a. grundandet av samkommunen Helsinforsregionens miljötjänster (HRM) 1) Egen anskaffningsutgift för investeringar som är föremål för avskrivningar Uppgifter om kommunernas ekonomi åren 2004-2010 Exkl. Åland, inkl. särredovisade affärsverk. Källa: Statistikcentralen Antal kommuner (resp. års kommunindelning) :

4 Kommunernas årsbidrag 1997-2010, €/inv. Enligt kommunstorlek (exkl. Åland) Källa: Statistikcentralen, år 2010 enligt bokslutsprognoser. 9.2.2011 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma

5 Källa: Statistikcentralen, år 2010 enligt bokslutsprognoser. Kommunernas årsbidrag, avskrivningar och investeringar Alla kommuner, €/inv.

6 9.2.2011 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Källa: Statistikcentralen, år 2010 enligt bokslutsprognoser. Kommunernas årsbidrag, avskrivningar och investeringar Kommuner med under 6 000 invånare, €/inv. (exkl. Åland)

7 9.2.2011 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kommunernas årsbidrag, avskrivningar och investeringar Kommuner med 6 000-20 000 invånare, €/inv. (exkl. Åland) Källa: Statistikcentralen, år 2010 enligt bokslutsprognoser.

8 9.2.2011 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kommunernas årsbidrag, avskrivningar och investeringar Kommuner med 20 001-100 000 invånare, €/inv. Källa: Statistikcentralen, år 2010 enligt bokslutsprognoser.

9 9.2.2011 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kommunernas årsbidrag, avskrivningar och investeringar Kommuner med över 100 000 invånare, €/inv. Källa: Statistikcentralen, år 2010 enligt bokslutsprognoser.

10 9.2.2011 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Källa: Statistikcentralen, år 2010 enligt bokslutsprognoser. Samkommunernas årsbidrag, avskrivningar och investeringar 1), €/inv. 1) I investeringarna 2010 ingår inte anskaffningspriset i anslutning till grundandet av HRM

11 9.2.2011 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kommunernas och samkommunernas årsbidrag, avskrivningar och investeringar 1), md € Källa: Statistikcentralen, år 2010 enligt bokslutsprognoser. 1) I investeringarna 2010 ingår inte anskaffningspriset i anslutning till grundandet av HRM

12 9.2.2011 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Sedan år 1997 har inte kommunsektorns årsbidrag ett enda år räckt till för att täcka investeringsutgifterna för anläggnings- tillgångar som skall avskrivas. Det har uppstått ett s.k. inkomst- finansieringsunderskott som kommunerna har täckt genom att sälja egendom och framför allt med lån. Det samlade underskottet i inkomstfinansieringen åren 1997-2010 är över 9 miljarder euro. Kommunesektorns skuldbörda har under samma period ökat ca. 8 miljarder euro. Tillgångar som skall avskrivas = t.ex. gator, skolor, daghem, ledningsnät. Tillgångar som inte avskrivs = jord- och vattenområden, placeringar. Underskott i inkomstfinansieringen

13 Kommunsektorns resultat för räkenskapsperioderna 1997-2010, md € 2) Avskrivningar ersatta med egen anskaffningsutgift för investeringar som avskrivs. 1) Årsbidrag – avskrivningar + extraordinära poster, netto 9.2.2011 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Källa: Statistikcentralen, år 2010 enligt bokslutsprognoser. * Inkluderar en bokföringsmässig vinst på ca. 950 miljoner euro som huvudstadsregionens kommuner erhållit p.g.a. grundandet av samkommunen Helsinforsregionens miljötjänster (HRM)

14 9.2.2011 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kumulativ skillnad mellan kommunsektorns årsbidrag och av- skrivningar samt inkomstfinansieringsunderskott 1) 1997-2010, md € 1)Årsbidrag – egen anskaffningsutgift för investeringar som avskrivs Källa: Statistikcentralen, år 2010 enligt bokslutsprognoser.

15 9.2.2011 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Källa: Statistikcentralen, år 2010 enligt bokslutsprognoser. 2) Inkomstfinansieringsunderskott + vinster/förluster av egendomsförsäljning 1) Årsbidrag – egen anskaffningsutgift för investeringar som avskrivs Kommunsektorns kumulativa inkomstfinansieringsunderskott, justerat resultat samt förändring i lånestocken, md €

16 - 2000 Fasta Finland 40001-100000 10001- 20000 2001- 6000 20001- 40000 100001- 6001- 10000 9.2.2011 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kommunernas årsbidrag enligt kommunstorlek 2010 (BSP) Årsbidrag i % av avskrivningar och investeringar som avskrivs 1) Fasta Finland I % av egen anskaffningsutgift för investeringar som avskrivs 1) I % av avskrivningar 1) (Investeringsutgifter– inköp av land- och vattenområden – inköp av aktier och andelar) – finansieringsandelar för investeringar Källa: Statistikcentralen Antal invånare 31.12.2010 (förhandsuppgift)

17 Kommunernas kumulativa inkomstfinansieringsunderskott 1) 1997-2010, €/inv. Enligt kommunstorlek (exkl. Åland) 9.2.2011 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Källa: Statistikcentralen, år 2010 enligt bokslutsprognoser. 1) Årsbidrag – egen anskaffningsutgift för investeringar som avskrivs

18 Egentliga Finland Södra Karelen Birkaland Norra Österbotten Mellersta Finland Norra Savolax Södra Savolax Norra Karelen Egentliga Tavastland Satakunta Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Kymmenedalen i % av avskriv. Österbotten i % av inv. 1) Fasta Finland: Mellersta Österbotten Nyland Kajanaland Lappland 9.2.2011 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma I % av egen anskaffningsutgift för investeringar som avskrivs 1) I % av avskrivningar 1) (Investeringsutgifter– inköp av land- och vattenområden – inköp av aktier och andelar) – finansieringsandelar för investeringar Källa: Statistikcentralen Kommunernas årsbidrag enligt kommunstorlek 2010 (BSP) Årsbidrag i % av avskrivningar och investeringar som avskrivs 1)

19 9.2.2011 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kommunernas och samkommunernas lånestock och likvida medel 31.12.1991-2010, md € Källa: Statistikcentralen, år 2010 enligt bokslutsprognoser.

20 - 2000 Fasta Finland 40001-100000 10001- 20000 2001- 6000 20001- 40000 100001- 6001- 10000 9.2.2011 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Källa: Statistikcentralen, år 2010 enligt bokslutsprognoser. Kommunernas lånestock enligt kommunstorlek åren 2008-2010, euro/invånare Antal invånare 31.12.2010 (förhandsuppgift)

21 20092008Fasta Finland: 9.2.2011 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kommunernas lånestock enligt landskap åren 2009-2010, euro/invånare Egentliga Finland Södra Karelen Birkaland Norra Österbotten Mellersta Finland Norra Savolax Södra Savolax Norra Karelen Egentliga Tavastland Satakunta Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Kymmenedalen Österbotten Mellersta Österbotten Nyland Kajanaland Lappland Källa: Statistikcentralen, år 2010 enligt bokslutsprognoser.

22 Förändring, %: 2009 3,3 4,2 -22,41 0,5 7,5 0,20 2,31 -2,04 0,16 0,43 2008 6,9 7,9 -21,43 7,5 11,6 -0,13 2,40 -1,94 0,26 0,72 3,3 3,6 -24,06 5,4 3,1 0,10 3,00 -2,24 0,20 0,96 2011** 3,5 -23,19 4,0 7,4 0,17 2,72 -2,13 1,02 1) 1,61 1) 2010* 10,07 -32,48 9,75 -31,18 10,76 -34,82 10,42 -33,61 17,61 6,91 17,53 6,43 19,31 7,65 18,32 7,42 9.2.2011 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kommunernas och samkommunernas resultaträkning för åren 2008-2011, md € Verksamhetsinkomster Verksamhetsutgifter Verksamhetsbidrag Skatteinkomster Statsandelar Finansieringsposter, netto Årsbidrag Avskrivningar Extraordinära poster, netto Årets resultat Verksamhetsinkomster Verksamhetsutgifter Skatteinkomster Statsandelar Källa: Åren 2008-2010 Statistikcentralen. År 2011 uppskattning Kommunförbundet 1) Inkluderar en bokföringsmässig vinst på ca. 950 miljoner euro som huvudstadsregionens kommuner erhållit p.g.a. grundandet av samkommunen Helsinforsregionens miljötjänster (HRM)

23 2009 2,31 0,16 -0,39 -3,99 0,24 0,67 -1,00 -0,16 2,40 -1,30 0,19 0,05 0,18 4,22 10,88 2010* 2,72 1,02 1) -1,30 1) -5,91 1) 0,22 2,31 1) -0,94 -0,93 1) 3,43 1) -1,34 0,18 0,09 1) 0,49 4,71 12,00 2008 2,40 0,26 -0,53 -4,13 0,21 0,91 -0,88 -0,25 1,52 -1,04 0,12 0,27 -0,26 4,04 9,60 2011** 3,00 0,20 -0,40 -4,00 0,20 0,60 -0,40 -0,10 2,20 -1,40 0,20 0,00 0,50 5,21 13,00 9.2.2011 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 1) Beloppen inkluderar poster i anslutning till grundandet av HRM. Posternas effekter på hela kommunsektorns finansiella ställning är neutral. Kommunernas och samkommunernas finansieringskalkyl för åren 2008-2011, md € Kassaflödet i verksamheten Årsbidrag Extraordinära poster, netto Korrektivposter till internt tillförda medel Kassaflödet för investeringarnas del Investeringsutgifter Finansieringsandelar för invest. Försäljning av tillgångar Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Kassaflödet för finansieringens del Förändr. av utgivna lån Ökning av långfristiga lån Minskning av långfristiga lån Förändr. av kortfristiga lån Övriga förändringar Förändring av likvida medel Likvida medel 31.12. Lånestock 31.12. Källa: Åren 2008-2010 Statistikcentralen. År 2011 uppskattning Kommunförbundet


Ladda ner ppt "Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2010 Presskonferens 9.2.2011 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma."

Liknande presentationer


Google-annonser