Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2010 Presskonferens 9.2.2011 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2010 Presskonferens 9.2.2011 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma."— Presentationens avskrift:

1 Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2010 Presskonferens Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma

2 Förändring, % -22,84 17,53 9, ,71 18,23 10, bsp 3,8 4,0 9, bsp 4,6 0,5 13, ,877,377,37,5 1,802,1418,9-6,4 -1,66-1,670,65,7 0,291,49* Md euro: -3,31-3,75*13,3-6,1 2,151,84-14,460,5 3,523,9512,23,8 -21,83 17,45 8, ,39 1,92 -1,57 0,61 -3,52 1,34 3, Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Skatteinkomster Lånestock Statsandelar Årsbidrag Avskrivnigar och nedskrivn. Räkenskapsperiodens resultat Verksamhetsbidrag Investeringsutgifter Ökning av långfristiga lån Likvida medel Centrala poster i kommunernas bokslut åren Exkl. Åland, inkl. särredovisade affärsverk. Källa: Statistikcentralen * Inkluderar en bokföringsmässig vinst på ca. 950 miljoner euro som huvudstadsregionens kommuner erhållit p.g.a. grundandet av samkommunen Helsinforsregionens miljötjänster (HRM) Affären påverkar även investeringsutgifterna.

3 Årsbidrag: Md euro euro/invånare % av investeringar som avskrivs 1) Årets resultat, md euro Antal kommuner (kommunindelningen 2010) : Md euro Lånestock: euro/invånare Antal kommuner sammanlagt 1, ,16 6, , ,05 7, , ,02 7, , ,74 8, , ,49* 10, bsp 1, ,61 8, Årsbidrag < invest. som avskrivs 1) Årsbidrag negativt , ,29 9, Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Årsbidrag negativt Årsbidrag < avskrivningar Årsbidrag < avskrivningar % av avskrivnigar * Inkluderar en bokföringsmässig vinst på ca. 950 miljoner euro som huvudstadsregionens kommuner erhållit p.g.a. grundandet av samkommunen Helsinforsregionens miljötjänster (HRM) 1) Egen anskaffningsutgift för investeringar som är föremål för avskrivningar Uppgifter om kommunernas ekonomi åren Exkl. Åland, inkl. särredovisade affärsverk. Källa: Statistikcentralen Antal kommuner (resp. års kommunindelning) :

4 Kommunernas årsbidrag , €/inv. Enligt kommunstorlek (exkl. Åland) Källa: Statistikcentralen, år 2010 enligt bokslutsprognoser Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma

5 Källa: Statistikcentralen, år 2010 enligt bokslutsprognoser. Kommunernas årsbidrag, avskrivningar och investeringar Alla kommuner, €/inv.

6 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Källa: Statistikcentralen, år 2010 enligt bokslutsprognoser. Kommunernas årsbidrag, avskrivningar och investeringar Kommuner med under invånare, €/inv. (exkl. Åland)

7 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kommunernas årsbidrag, avskrivningar och investeringar Kommuner med invånare, €/inv. (exkl. Åland) Källa: Statistikcentralen, år 2010 enligt bokslutsprognoser.

8 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kommunernas årsbidrag, avskrivningar och investeringar Kommuner med invånare, €/inv. Källa: Statistikcentralen, år 2010 enligt bokslutsprognoser.

9 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kommunernas årsbidrag, avskrivningar och investeringar Kommuner med över invånare, €/inv. Källa: Statistikcentralen, år 2010 enligt bokslutsprognoser.

10 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Källa: Statistikcentralen, år 2010 enligt bokslutsprognoser. Samkommunernas årsbidrag, avskrivningar och investeringar 1), €/inv. 1) I investeringarna 2010 ingår inte anskaffningspriset i anslutning till grundandet av HRM

11 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kommunernas och samkommunernas årsbidrag, avskrivningar och investeringar 1), md € Källa: Statistikcentralen, år 2010 enligt bokslutsprognoser. 1) I investeringarna 2010 ingår inte anskaffningspriset i anslutning till grundandet av HRM

12 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Sedan år 1997 har inte kommunsektorns årsbidrag ett enda år räckt till för att täcka investeringsutgifterna för anläggnings- tillgångar som skall avskrivas. Det har uppstått ett s.k. inkomst- finansieringsunderskott som kommunerna har täckt genom att sälja egendom och framför allt med lån. Det samlade underskottet i inkomstfinansieringen åren är över 9 miljarder euro. Kommunesektorns skuldbörda har under samma period ökat ca. 8 miljarder euro. Tillgångar som skall avskrivas = t.ex. gator, skolor, daghem, ledningsnät. Tillgångar som inte avskrivs = jord- och vattenområden, placeringar. Underskott i inkomstfinansieringen

13 Kommunsektorns resultat för räkenskapsperioderna , md € 2) Avskrivningar ersatta med egen anskaffningsutgift för investeringar som avskrivs. 1) Årsbidrag – avskrivningar + extraordinära poster, netto Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Källa: Statistikcentralen, år 2010 enligt bokslutsprognoser. * Inkluderar en bokföringsmässig vinst på ca. 950 miljoner euro som huvudstadsregionens kommuner erhållit p.g.a. grundandet av samkommunen Helsinforsregionens miljötjänster (HRM)

14 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kumulativ skillnad mellan kommunsektorns årsbidrag och av- skrivningar samt inkomstfinansieringsunderskott 1) , md € 1)Årsbidrag – egen anskaffningsutgift för investeringar som avskrivs Källa: Statistikcentralen, år 2010 enligt bokslutsprognoser.

15 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Källa: Statistikcentralen, år 2010 enligt bokslutsprognoser. 2) Inkomstfinansieringsunderskott + vinster/förluster av egendomsförsäljning 1) Årsbidrag – egen anskaffningsutgift för investeringar som avskrivs Kommunsektorns kumulativa inkomstfinansieringsunderskott, justerat resultat samt förändring i lånestocken, md €

16 Fasta Finland Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kommunernas årsbidrag enligt kommunstorlek 2010 (BSP) Årsbidrag i % av avskrivningar och investeringar som avskrivs 1) Fasta Finland I % av egen anskaffningsutgift för investeringar som avskrivs 1) I % av avskrivningar 1) (Investeringsutgifter– inköp av land- och vattenområden – inköp av aktier och andelar) – finansieringsandelar för investeringar Källa: Statistikcentralen Antal invånare (förhandsuppgift)

17 Kommunernas kumulativa inkomstfinansieringsunderskott 1) , €/inv. Enligt kommunstorlek (exkl. Åland) Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Källa: Statistikcentralen, år 2010 enligt bokslutsprognoser. 1) Årsbidrag – egen anskaffningsutgift för investeringar som avskrivs

18 Egentliga Finland Södra Karelen Birkaland Norra Österbotten Mellersta Finland Norra Savolax Södra Savolax Norra Karelen Egentliga Tavastland Satakunta Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Kymmenedalen i % av avskriv. Österbotten i % av inv. 1) Fasta Finland: Mellersta Österbotten Nyland Kajanaland Lappland Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma I % av egen anskaffningsutgift för investeringar som avskrivs 1) I % av avskrivningar 1) (Investeringsutgifter– inköp av land- och vattenområden – inköp av aktier och andelar) – finansieringsandelar för investeringar Källa: Statistikcentralen Kommunernas årsbidrag enligt kommunstorlek 2010 (BSP) Årsbidrag i % av avskrivningar och investeringar som avskrivs 1)

19 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kommunernas och samkommunernas lånestock och likvida medel , md € Källa: Statistikcentralen, år 2010 enligt bokslutsprognoser.

20 Fasta Finland Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Källa: Statistikcentralen, år 2010 enligt bokslutsprognoser. Kommunernas lånestock enligt kommunstorlek åren , euro/invånare Antal invånare (förhandsuppgift)

21 Fasta Finland: Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kommunernas lånestock enligt landskap åren , euro/invånare Egentliga Finland Södra Karelen Birkaland Norra Österbotten Mellersta Finland Norra Savolax Södra Savolax Norra Karelen Egentliga Tavastland Satakunta Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Kymmenedalen Österbotten Mellersta Österbotten Nyland Kajanaland Lappland Källa: Statistikcentralen, år 2010 enligt bokslutsprognoser.

22 Förändring, %: ,3 4,2 -22,41 0,5 7,5 0,20 2,31 -2,04 0,16 0, ,9 7,9 -21,43 7,5 11,6 -0,13 2,40 -1,94 0,26 0,72 3,3 3,6 -24,06 5,4 3,1 0,10 3,00 -2,24 0,20 0, ** 3,5 -23,19 4,0 7,4 0,17 2,72 -2,13 1,02 1) 1,61 1) 2010* 10,07 -32,48 9,75 -31,18 10,76 -34,82 10,42 -33,61 17,61 6,91 17,53 6,43 19,31 7,65 18,32 7, Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kommunernas och samkommunernas resultaträkning för åren , md € Verksamhetsinkomster Verksamhetsutgifter Verksamhetsbidrag Skatteinkomster Statsandelar Finansieringsposter, netto Årsbidrag Avskrivningar Extraordinära poster, netto Årets resultat Verksamhetsinkomster Verksamhetsutgifter Skatteinkomster Statsandelar Källa: Åren Statistikcentralen. År 2011 uppskattning Kommunförbundet 1) Inkluderar en bokföringsmässig vinst på ca. 950 miljoner euro som huvudstadsregionens kommuner erhållit p.g.a. grundandet av samkommunen Helsinforsregionens miljötjänster (HRM)

23 2009 2,31 0,16 -0,39 -3,99 0,24 0,67 -1,00 -0,16 2,40 -1,30 0,19 0,05 0,18 4,22 10, * 2,72 1,02 1) -1,30 1) -5,91 1) 0,22 2,31 1) -0,94 -0,93 1) 3,43 1) -1,34 0,18 0,09 1) 0,49 4,71 12, ,40 0,26 -0,53 -4,13 0,21 0,91 -0,88 -0,25 1,52 -1,04 0,12 0,27 -0,26 4,04 9, ** 3,00 0,20 -0,40 -4,00 0,20 0,60 -0,40 -0,10 2,20 -1,40 0,20 0,00 0,50 5,21 13, Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 1) Beloppen inkluderar poster i anslutning till grundandet av HRM. Posternas effekter på hela kommunsektorns finansiella ställning är neutral. Kommunernas och samkommunernas finansieringskalkyl för åren , md € Kassaflödet i verksamheten Årsbidrag Extraordinära poster, netto Korrektivposter till internt tillförda medel Kassaflödet för investeringarnas del Investeringsutgifter Finansieringsandelar för invest. Försäljning av tillgångar Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Kassaflödet för finansieringens del Förändr. av utgivna lån Ökning av långfristiga lån Minskning av långfristiga lån Förändr. av kortfristiga lån Övriga förändringar Förändring av likvida medel Likvida medel Lånestock Källa: Åren Statistikcentralen. År 2011 uppskattning Kommunförbundet


Ladda ner ppt "Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2010 Presskonferens 9.2.2011 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma."

Liknande presentationer


Google-annonser