Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det allmänna ekonomiska läget Variabel (förändring i %) Produktion (volym) Lönesumma Förtjänstnivå Sysselsättning (volym) Inflation (%-enheter) Arbetslöshetsgrad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det allmänna ekonomiska läget Variabel (förändring i %) Produktion (volym) Lönesumma Förtjänstnivå Sysselsättning (volym) Inflation (%-enheter) Arbetslöshetsgrad."— Presentationens avskrift:

1 Det allmänna ekonomiska läget Variabel (förändring i %) Produktion (volym) Lönesumma Förtjänstnivå Sysselsättning (volym) Inflation (%-enheter) Arbetslöshetsgrad Skattegrad/BNP Offentliga utgifter/BNP Offentlig skuld/BNP Euribor 3 kk, % 10 års ränta, % Bytesbalans/BNP Fin. överskott/BNP 2011*2012** 2013** 2014** 2015** Källa: Statistikcentralen, FM Konjunkturöversikt /MP 2,7 4,7 2,7 1,1 3,4 7,8 43,6 55,2 49,2 1,4 3,0 -1,5 -1,0 -0,8 3,2 0,4 2,8 7,7 44,0 56,6 53,6 0,6 1,9 -2,0 -2,2 -1,2 0,9 2,0 -1,1 1,5 8,2 45,4 58,6 57,0 0,2 1,9 -1,5 -2,6 0,8 1,4 1,3 -0,3 1,5 8,4 45,5 58,9 60,0 0,3 2,3 -0,8 -2,5 1,8 2,0 1,2 0,6 1,6 8,2 45,3 58,4 61,6 0,5 2,9 -0,3 -2,0

2 Prognossiffror för samhällsekonomin 2013 Inrättning Publicerad BKT,Inflation, % Arbets-Förändr. förändr.löshets-i förtj.nivå % grad, %index, % december -1,21,58,22,0FM september -0,41,78,22,4ETLA september -0,3 1,58,22,1PTT september -0,6 1,68,12,1PT december -1,01,5 8,1 2,0Nordea december -1,31,48,22,1Danske Bank oktober -0,8 1,5 8,3 - Aktia augusti 0,01,68,22,1OP-Pohjola december -1,0 1,4 8,1 - Finlands Bank november -0,6-8,2 Europeiska komission december -1,2 1,5 8,1 2,1 Handelsbanken 2, /MP

3 Inrättning Publicerad BKT,Inflation, % Arbets-Förändr. förändr.löshets-i förtj.nivå % grad, %index, % Prognossiffror för samhällsekonomin ,81,58,41,3 1,61,78,21,3 2,32,08,01,9 2,11,68,11,1 0,81,58,41,6 1,11,28,41,4 1,21,58,2 - 1,71,38,21,2 0,61,68,11,5 0,6-8,3 1,51,68,11, /MP december FM september ETLA september PTT september PT december Nordea december Danske Bank oktober Aktia augusti OP-Pohjola december Finlands Bank november Europeiska komission december Handelsbanken

4 Inrättning Publicerad BKT,Inflation, % Arbets-Förändr. förändr.löshets-i förtj.nivå % grad, %index, % Prognossiffror för samhällsekonomin /MP december FM september ETLA september PTT september PT december Nordea december Danske Bank oktober Aktia augusti OP-Pohjola december Finlands Bank november Europeiska komission december Handelsbanken 1,81,68,21,2 2,71,67,91, ,01,68,11,5 2,01,58,21,2 1,62,08, ,7 7,51,5 1,6-8,1 2,2 7,81,

5 Förändring i BNP och arbetslöshetsgrad , % Källa: Åren Statistikcentralen, prognos för åren FM /MP % %

6 Förändring i BNP och allmänt förtjänstnivåindex , % Källa: Åren Statistikcentralen, prognos för åren FM /MP %

7 Förändring i BNP och konsumentprisindex , % Källa: Åren Statistikcentralen, prognos för åren FM /MP %

8 % Offentliga utgifter, % av BNP åren Källa: Åren Statistikcentralen, prognos för åren FM och Kommunförbundet /MP Övriga offentliga samfund (statsförvaltning och socialskyddsfonder) Lokalförvaltningen

9 % Skattegrad (skatter till offentliga samfund, % av BNP) åren Källa: Åren Statistikcentralen, prognos för åren FM och Kommunförbundet /MP Kommunernas skatteinkomster Statsandelar till kommunerna Skattegrad Övriga offentliga samfund (statsförvaltning och socialskyddsfonder)

10 Offentliga konsumtionsutgifter enligt uppgift år 2011 md € Källa: Statistikcentralen FörsvarNärings- livfrågor Allmän förvalt- ning Fritid, kultur, religion Samhäll- skydd och rätts- skipning Miljö- skydd Bostads- försörjning och samh.- utveckl. Utbild- ning Social trygghet Hälso- och sjukvård Offentliga konsumtionsutgifter sammanlagt 46,2 md € därav: -kommuner och samkommuner 30,1 md € (65,1 %) /MP

11 Lokalförvaltningens konsumtionsutgifter enligt uppgift åren , md € (år 2011 priser) Källa: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper md € md € /MP

12 Lokalförvaltningens konsumtionsutgifter enligt uppgift, de procentuella andelarna åren % % Källa: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper /MP

13 Statsskulden Md € Källa: Statskontoret, prognos för åren FM % BNP /MP

14 Kommunernas och samkommunernas lånestock Md € Källa: Åren Statistiscentralen, prognos för åren FM /MP % BNP

15 Offentliga sektorns bruttoskuld Md € Källa: Åren Statistiscentralen, prognos för åren FM /MP %


Ladda ner ppt "Det allmänna ekonomiska läget Variabel (förändring i %) Produktion (volym) Lönesumma Förtjänstnivå Sysselsättning (volym) Inflation (%-enheter) Arbetslöshetsgrad."

Liknande presentationer


Google-annonser