Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det allmänna ekonomiska läget

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det allmänna ekonomiska läget"— Presentationens avskrift:

1 Det allmänna ekonomiska läget
Variabel 2011* 2012** 2013** 2014** 2015** (förändring i %) Produktion (volym) 2,7 -0,8 -1,2 0,8 1,8 Lönesumma 4,7 3,2 0,9 1,4 2,0 Förtjänstnivå 2,7 3,2 2,0 1,3 1,2 Sysselsättning (volym) 1,1 0,4 -1,1 -0,3 0,6 Inflation 3,4 2,8 1,5 1,5 1,6 (%-enheter) Arbetslöshetsgrad 7,8 7,7 8,2 8,4 8,2 Skattegrad/BNP 43,6 44,0 45,4 45,5 45,3 Offentliga utgifter/BNP 55,2 56,6 58,6 58,9 58,4 Fin. överskott/BNP -1,0 -2,2 -2,6 -2,5 -2,0 Offentlig skuld/BNP 49,2 53,6 57,0 60,0 61,6 Bytesbalans/BNP -1,5 -2,0 -1,5 -0,8 -0,3 Euribor 3 kk, % 1,4 0,6 0,2 0,3 0,5 10 års ränta, % 3,0 1,9 1,9 2,3 2,9 Källa: Statistikcentralen, FM Konjunkturöversikt /MP

2 Prognossiffror för samhällsekonomin 2013
Inrättning Publicerad BKT, Arbets- Förändr. Inflation, % förändr. löshets- i förtj.nivå % grad, % index, % FM december -1,2 8,2 2,0 1,5 ETLA september -0,4 8,2 2,4 1,7 PTT september -0,3 8,2 2,1 1,5 PT september -0,6 8,1 2,1 1,6 Nordea december -1,0 8,1 2,0 1,5 Danske Bank december -1,3 8,2 2,1 1,4 - Aktia oktober -0,8 8,3 1,5 OP-Pohjola augusti 0,0 8,2 2,1 1,6 Finlands Bank december -1,0 8,1 2,1 1,4 Europeiska komission november -0,6 8,2 - - Handelsbanken december -1,2 8,1 2,1 1,5 /MP

3 Prognossiffror för samhällsekonomin 2014
Inrättning Publicerad BKT, Arbets- Förändr. Inflation, % förändr. löshets- i förtj.nivå % grad, % index, % FM december 0,8 8,4 1,3 1,5 ETLA september 1,6 8,2 1,3 1,7 PTT september 2,3 8,0 1,9 2,0 PT september 2,1 8,1 1,1 1,6 Nordea december 0,8 8,4 1,6 1,5 Danske Bank december 1,1 8,4 1,4 1,2 Aktia oktober 1,2 8,2 - 1,5 OP-Pohjola augusti 1,7 8,2 1,2 1,3 Finlands Bank december 0,6 8,1 1,5 1,6 Europeiska komission november 0,6 8,3 - - Handelsbanken december 1,5 8,1 1,7 1,6 /MP

4 Prognossiffror för samhällsekonomin 2015
Inrättning Publicerad BKT, Arbets- Förändr. Inflation, % förändr. löshets- i förtj.nivå % grad, % index, % FM december 1,8 8,2 1,2 1,6 ETLA september 2,7 7,9 1,0 1,6 PTT september - - - - PT september - - - - Nordea december 2,0 8,1 1,5 1,6 Danske Bank december 2,0 8,2 1,2 1,5 Aktia oktober 1,6 8,0 - 2,0 OP-Pohjola augusti - - - - Finlands Bank december 1,7 7,5 1,5 1,7 Europeiska komission november 1,6 8,1 - - Handelsbanken december 2,2 7,8 1,4 2,2 /MP

5 Förändring i BNP och arbetslöshetsgrad 1985-2015, %
10 5 -5 -10 Källa: Åren Statistikcentralen, prognos för åren FM /MP

6 Förändring i BNP och allmänt förtjänstnivåindex 1985-2015, %
Källa: Åren Statistikcentralen, prognos för åren FM /MP

7 Förändring i BNP och konsumentprisindex 1985-2015, %
Källa: Åren Statistikcentralen, prognos för åren FM /MP

8 Offentliga utgifter, % av BNP åren 1975-2015
70 60 50 40 Övriga offentliga samfund (statsförvaltning och socialskyddsfonder) 30 20 Lokalförvaltningen 10 Källa: Åren Statistikcentralen, prognos för åren FM och Kommunförbundet /MP

9 Skattegrad (skatter till offentliga samfund, % av BNP) åren 1975-2015
50 Skattegrad 45 40 35 30 Övriga offentliga samfund (statsförvaltning och socialskyddsfonder) 25 20 15 Statsandelar till kommunerna 10 5 Kommunernas skatteinkomster Källa: Åren Statistikcentralen, prognos för åren FM och Kommunförbundet /MP

10 Offentliga konsumtionsutgifter enligt uppgift år 2011 md € Källa: Statistikcentralen
Offentliga konsumtionsutgifter sammanlagt 46,2 md € därav: -kommuner och samkommuner 30,1 md € (65,1 %) Allmän förvalt-ning Försvar Samhäll- skydd och rätts-skipning Närings- livfrågor Miljö- skydd Bostads- försörjningoch samh.- utveckl. Hälso- och sjukvård Fritid , kultur, religion Utbild- ning Social trygghet /MP

11 Lokalförvaltningens konsumtionsutgifter enligt uppgift åren 1975-2011, md € (år 2011 priser)
30 25 20 15 10 5 Källa: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper /MP

12 Lokalförvaltningens konsumtionsutgifter enligt uppgift, de procentuella andelarna åren 1975-2011
% % 40 35 30 25 20 15 10 5 /MP Källa: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper

13 Statsskulden 1985-2015 Md € % BNP
Källa: Statskontoret, prognos för åren FM /MP

14 Kommunernas och samkommunernas lånestock 1985-2015
Md € % BNP Källa: Åren Statistiscentralen, prognos för åren FM /MP

15 Offentliga sektorns bruttoskuld 1985-2015
Md € % Källa: Åren Statistiscentralen, prognos för åren FM /MP


Ladda ner ppt "Det allmänna ekonomiska läget"

Liknande presentationer


Google-annonser