Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Finländarnas uppfattningar om äldrevården Kirsi Markkanen Utvecklingschef Tehy rf.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Finländarnas uppfattningar om äldrevården Kirsi Markkanen Utvecklingschef Tehy rf."— Presentationens avskrift:

1 Finländarnas uppfattningar om äldrevården Kirsi Markkanen Utvecklingschef Tehy rf

2 ©TNS 2014 Undersökningens genomförande 2 Insamling av material Materialet samlades in på Gallup Kanal tiden mellan 18–22.4.14. Det är TNS Gallup Oy:s svararpanel vars medlemmar särskilt rekryterats för att delta i opinionsundersökningar. Svarande belönas inte. Materialet representerar landets 15– 74-åriga befolkning (inkl. Ålands invånare). Sammanlagt gjordes 1087 intervjuer. Statistisk felmarginal högst ± 3 procentenheter. Undersökningens innehåll I underökningen granskades följande teman: uppfattningar om vårdens nivå i dagens Finland, uppfattningar om vårdens resurser, åsikter om hur äldres behov beaktas i vissa servicesituationer, förväntningar/krav på innehållet i vård och tjänster som erbjuds äldre, åsikter om vårdställe, kunskap om bra vårdställe, egna erfarenheter av äldrevård. Äldrevården

3 Äldrevårdens nivå i Finland

4 ©TNS 2014 4 Äldrevården 0 23 29 36 7 5 0510152025303540 Mycket bra Ganska bra Inte bra eller dålig Ganska dålig Mycket dålig Kan inte säga UPPFATTNINGAR OM ÄLDREVÅRDENS OCH TJÄNSTERNAS NIVÅ I DAGENS FINLAND % N = 1087

5 ©TNS 2014 5 Äldrevården 23 21 25 19 20 18 25 27 29 26 32 44 34 24 26 33 17 5 3 7 6 7 7 6 1 2 36 41 31 27 32 44 33 32 45 7 9 5 4 7 7 10 7 7 0 %20 %40 %60 %80 %100 % ALLA Kvinna Man 15–24-åringar 25–34-åringar 35–44-åringar 45–54-åringar 55–64-åringar 65 eller mer UPPFATTNINGAR OM ÄLDREVÅRDENS OCH TJÄNSTERNAS NIVÅ I DAGENS FINLAND 1/3 (%), N = 1087 Mycket braGanska braInte bra eller dålig Kan inte sägaGanska dåligMycket dålig

6 ©TNS 2014 6 Äldrevården

7 ©TNS 2014 7 Äldrevården 23 32 14 22 10 19 27 24 25 26 22 34 29 20 30 33 22 49 20 29 25 33 22 5 4 8 11 6 5 4 12 5 1 36 38 49 30 57 21 40 30 31 43 35 38 7 6 7 7 5 8 13 7 6 5 5 0 %20 %40 %60 %80 %100 % ALLA Ledande/högre tjänsteman Lägre tjänsteman Arbetare Företagare Studerande Pensionär Hushållets inkomster < 20000 €/år 20000-35000 € 35001-50000 € 50001-85000 € Över 85000€ UPPFATTNINGAR OM ÄLDREVÅRDENS OCH TJÄNSTERNAS NIVÅ I DAGENS FINLAND 3/3 (%), N = 1087 Mycket braGanska braInte bra eller dålig Kan inte sägaGanska dåligMycket dålig

8 Äldrevårdens resurser

9 ©TNS 2014 9 Äldrevården 6 5 3 2 3 51 46 40 33 28 14 15 14 22 14 24 26 32 34 5 8 11 21 0 %20 %40 %60 %80 %100 % Som kund hos detaljhandeln Som kund hos kollektivtrafiken (tåg, buss, flyg) Som kund hos hälso- och sjukvården Som kund hos myndigheter (skatteverk, Fpa) Som kund hos banker UPPFATTNINGAR OM HUR ÄLDRES BEHOV BEAKTAS I DAGENS FINLAND (%) N = 1087 Mycket braGanska braKan inte säga Ganska dåligtMycket dåligt

10 ©TNS 2014 10 Äldrevården 3 4 3 6 6 1 4 2 2 40 39 41 37 47 32 38 45 42 14 10 18 34 12 24 7 2 4 32 35 28 19 23 32 40 38 11 12 10 4 12 11 14 0 %20 %40 %60 %80 %100 % ALLA Kvinna Man 15 ‒ 24-åringar 25 ‒ 34-åringar 35 ‒ 44-åringar 45 ‒ 54-åringar 55 ‒ 64-åringar 65 eller mera UPPFATTNINGAR OM HUR ÄLDRES BEHOV BEAKTAS I DAGENS FINLAND: som hälsovårdens kunder 1/3 (%), N = 1087 Mycket braGanska braKan inte säga Ganska dåligtMycket dåligt

11 ©TNS 2014 11 Äldrevården 3 3 4 3 2 4 2 6 1 40 35 41 32 55 40 36 48 38 14 13 11 30 15 23 15 9 10 32 37 32 25 27 25 37 24 39 11 12 10 1 8 13 12 0 %20 %40 %60 %80 %100 % ALLA Huvudstadsregionen Stadsliknande kommuner Tätortskommuner Landsbygdskommuner Västra Finland Helsingfors-Nyland Södra Finland Norra och Östra Finland UPPFATTNINGAR OM HUR ÄLDRES BEHOV BEAKTAS I DAGENS FINLAND: som hälsovårdens kunder 2/3 (%), N = 1087 Mycket braGanska braKan inte säga Ganska dåligtMycket dåligt

12 ©TNS 2014 12 Äldrevården 3 2 2 4 12 5 2 5 7 1 3 2 40 39 33 50 20 41 40 45 40 38 47 46 14 9 10 27 36 6 13 16 11 5 4 32 34 48 26 35 17 37 30 25 41 37 38 11 16 7 10 6 1 15 7 12 9 8 10 0 %20 %40 %60 %80 %100 % ALLA Ledande/högre tjänsteman Lägre tjänsteman Arbetare Företagare Studerande Pensionär Hushållets inkomster > 20000 €/år 20000-35000 € 35001-50000 € 50001-85000 €- Över 85000 € UPPFATTNINGAR OM HUR ÄLDRES BEHOV BEAKTAS I DAGENS FINLAND : som hälsovårdens kunder 3/3 (%), N = 1087 Mycket braGanska braKan inte säga Ganska dåligtMycket dåligt

13 Saker som förutsätts av äldrevården

14 ©TNS 2014 14 Äldrevården 80 75 73 68 65 52 51 43 020406080100 Kostnaderna för servicen är skäliga Tekniska säkerhetshjälpmedel står till förfogande (t.ex. för nödsituationer eller för att kalla på hjälp) Saker i anslutning till hälsofrågor sköts såsom respektive situation kräver Möjlighet att få rehabilitering om det krävs av hälsotillståndet Besök tillräckligt ofta Vid behov individuell hjälpperson som t.ex. går ut med en Vid behov läkarhembesök Kan utnyttja konditionskartläggningar och olika konditionsprogram och med dem själv se till sin kondition SAKER MAN SKULLE KRÄVA OM MAN SJÄLV VAR I BEHOV AV VÅRD OCH SERVICE SOM ERBJUDS ÄLDRE OCH BOR ENSAM HEMMA 1/2 (%), N = 1087

15 ©TNS 2014 15 Äldrevården 40 31 26 2 1 9 020406080100 Regelbundna besök (enligt viss tidtabell) Utsedd personlig vårdare Tillgång till hjälpmedel som underlättar det dagliga livet (t.ex. matautomat). Endast hälsovårdsexperter ser till saker i anslutning till hälsan Annat Inget av ovanstående Kan inte säga SAKER MAN SKULLE KRÄVA OM MAN SJÄLV VAR I BEHOV AV VÅRD OCH SERVICE SOM ERBJUDS ÄLDRE OCH BOR ENSAM HEMMA 2/2 (%), N = 1087

16 ©TNS 2014 16 Äldrevården 73 84 62 58 75 72 76 78 80 020406080100 ALLA Kvinna Man 15–24-åringar 25–34-åringar 35–44-åringar 45–54-åringar 55–64-åringar 65 eller mera SAKER MAN SKULLE KRÄVA OM MAN SJÄLV VAR I BEHOV AV VÅRD OCH SERVICE SOM ERBJUDS ÄLDRE (OM MAN BOR HEMMA) hälsofrågor sköts så som varje tillstånd kräver (%) N = 1087

17 ©TNS 2014 17 Äldrevården 51 63 38 42 43 48 49 58 65 020406080100 ALLA Kvinna Man 15 ‒ 24-åringar 25 ‒ 34-åringar 35 ‒ 44-åringar 45 ‒ 54-åringar 55 ‒ 64-åringar 65 eller mera SAKER MAN SKULLE KRÄVA OM MAN SJÄLV VAR I BEHOV AV VÅRD OCH SERVICE SOM ERBJUDS ÄLDRE (OM MAN BOR HEMMA): vid behov kommer läkare hem 1/3 (%) N = 1087

18 ©TNS 2014 18 Äldrevården 82 81 76 75 68 020406080100 Mat och näring så mycket man behöver Kostnaderna för servicen är skäliga Vid behov har man möjlighet till privatliv på vårdstället Utom hälsofrågor fästs tillräcklig uppmärksamhet vid primära behov Anhöriga har möjlighet att komma så ofta man önskar Möjlighet att inverka på valet av vårdställe Uppmärksamhet fästs vid att man hålls vital till sinnet SAKER MAN SKULLE KRÄVA OM MAN SJÄLV VAR I BEHOV AV VÅRD OCH SERVICE SOM ERBJUDS ÄLDRE om man vårdas/får service på anstalt 1/2 (%), N = 1087

19 ©TNS 2014 19 Äldrevården 53 50 35 3 0 8 020406080100 Man stöds och sporras att delta i diverse verksamheter som ordnas på vårdstället Hälsovårdsexperter med kunskaper i äldrevård ser till alla hälsorelaterade saker Man uppmuntras att bilda kontakter med vårdställets andra boende Man uppmuntras och understöds att höra till samfund utanför vårdstället Annat Inget av ovanstående Kan inte säga SAKER MAN SKULLE KRÄVA OM MAN SJÄLV VAR I BEHOV AV VÅRD OCH SERVICE SOM ERBJUDS ÄLDRE: om man vårdas/får service på anstalt 2/2 (%), N = 1087

20 ©TNS 2014 20 Äldrevården 75 86 64 63 76 75 81 83 020406080100 ALLA Kvinna Man 15-24-åringar 25-34-åringar 35-44-åringar 45-54-åringar 55-64-åringar 65 eller mera SAKER MAN SKULLE KRÄVA OM MAN SJÄLV VAR I BEHOV AV VÅRD OCH SERVICE SOM ERBJUDS ÄLDRE (OM MAN ÄR PÅ ANSTALT): möjlighet att inverka på valet av vårdställe 1/3 (%), N = 1087

21 ©TNS 2014 21 Äldrevården 75 71 79 71 95 67 80 84 69 85 78 70 020406080100 ALLA Ledande/högre tjänsteman Lägre tjänsteman Arbetare Företagare Studerande Pensionär Hushållets inkomster < 20000 € 20000-35000€ 35001-50000€ 50001-85000€ Över 85000 € SAKER MAN SKULLE KRÄVA OM MAN SJÄLV VAR I BEHOV AV VÅRD OCH SERVICE SOM ERBJUDS ÄLDRE (OM MAN ÄR PÅ ANSTALT): möjlighet att inverka på valet av vårdställe 3/3 (%), N = 1087

22 ©TNS 2014 22 Äldrevården 68 80 56 59 70 68 74 73 64 020406080100 ALLA Kvinna Man 15 ‒ 24-åringar 25 ‒ 34-åringar 35 ‒ 44-åringar 45 ‒ 54-åringar 55 ‒ 64-åringar 65 eller mera SAKER MAN SKULLE KRÄVA OM MAN SJÄLV VAR I BEHOV AV VÅRD OCH SERVICE SOM ERBJUDS ÄLDRE (OM MAN ÄR PÅ ANSTALT): uppmärksamhet fästs vid att man hålls vital till sinnet 1/3 (%), N = 1087

23 ©TNS 2014 23 Äldrevården 50 57 43 35 47 44 50 65 64 020406080100 ALLA Kvinna Man 15 ‒ 24-åringar 25 ‒ 34-åringar 35 ‒ 44-åringar 45 ‒ 54-åringar 55 ‒ 64-åringar 65 eller mera SAKER MAN SKULLE KRÄVA OM MAN SJÄLV VAR I BEHOV AV AV VÅRD OCH SERVICE SOM ERBJUDS ÄLDRE (OM MAN ÄR PÅ ANSTALT): hälsovårdsexperter med kunskap i äldrevård ser till alla hälsorelaterade frågor 1/3 (%). N = 1087

24 ©TNS 2014 24 Äldrevården 50 41 62 58 54 28 62 48 44 61 52 54 020406080100 ALLA Ledande/högre tjänsteman Lägre tjänsteman Arbetare Företagare Studerande Pensionär Hushållets inkomster < 20000 € 20000-35000€ 35001-50000€ 50001-85000€ Över 85000€ SAKER MAN SKULLE KRÄVA OM MAN SJÄLV VAR I BEHOV AV VÅRD OCH SERVICE SOM ERBJUDS ÄLDRE (OM MAN ÄR PÅ ANSTALT): hälsovårdsexperter med kunskap i äldrevård ser till alla hälsorelaterade frågor 3/3 (%). N = 1087

25 Åsikter om äldrevården

26 ©TNS 2014 26 Äldrevården 31 17 22 12 45 53 39 48 12 15 14 16 12 10 22 20 5 3 4 0 %20 %40 %60 %80 %100 % Äldres egna önskemål bör vara det allra viktigaste rättesnöret i lösningar om äldrevården. För att få vård behövs inte nödvändigtvis läkare utan den första kontakten kan lika väl ske genom en sjukskötare med utbildning i äldrevård Jag anser att åldrande alltid har rätt att få hem den service de behöver Äldres frågor borde överlåtas åt personer utbildade i äldrevård att beslutas. ÅSIKTER OM ÄLDREVÅRDEN 1/3 (%), N = 1087 Helt av samma åsiktDelvis av samma åsikt Kan inte sägaDelvis av annan åsikt Helt av annan åsikt

27 ©TNS 2014 27 Äldrevården 7 10 14 7 9 51 46 35 38 28 15 25 21 18 25 19 14 22 27 25 8 5 8 10 13 0 %20 %40 %60 %80 %100 % Jag är beredd att använda egna pengar för att köpa åldersrelaterade behandlingar och service. Debatten i offentligheten rör sig alltför mycket om vården när det vore bättre att tala mera om vård för att förebygga problem. Debatten i offentligheten rör sig alltför mycket kring problem och negativa saker Den allmänna hälsovårdsutbildningen är helt tillräcklig för att arbeta med uppgifter som gäller äldrevården Trots att också äldrevården har sina problem är debatten om den, mycket mer negativ än det verkligen finns orsak till. ÅSIKTER OM ÄLDREVÅRDEN 2/3 (%), N = 1087 Helt av samma åsiktDelvis av samma åsikt Kan inte sägaDelvis av annan åsikt Helt av annan åsikt

28 ©TNS 2014 28 Äldrevården 5 2 4 3 3 27 20 16 14 15 26 21 17 13 35 31 42 38 33 18 21 17 26 37 0 %20 %40 %60 %80 %100 % Också i frågor gällande äldrevården borde var och en koncentrera sig mer på att se till sig själv och familjemedlemmarna i stället för att förvänta sig att samhället kommer till hjälp. Äldrevårdens verkliga tillstånd är avsevärt bättre än man kunde tro på basis av debatten i offentligheten Frågor i anslutning till äldres vård skall absolut överlåtas åt läkare att beslutas. Samhällets ansvar för vården av äldre betonas alltför mycket Vem som helst kan arbeta med uppgifter i anslutning till äldrevården ÅSIKTER OM ÄLDREVÅRDEN 3/3 (%), n = 1087 Helt av samma åsiktDelvis av samma åsikt Kan inte sägaDelvis av annan åsikt Helt av annan åsikt

29 ©TNS 2014 29 Äldrevården 14 16 12 15 8 9 17 16 20 35 38 32 30 27 33 35 38 46 21 13 28 33 30 20 19 10 8 22 21 27 23 17 25 20 8 11 6 1 8 15 12 11 6 0 %20 %40 %60 %80 %100 % ALLA Kvinna Man 15-24-åringar 25-34-åringar 35-44-åringar 45-54-åringar 55-64-åringar 65 eller mera ”Debatten om äldrevården rör sig alltför mycket kring problem och negativa saker" 1/3 (%), N = 1087 Helt av samma åsiktDelvis av samma åsikt Kan inte sägaDelvis av annan åsikt Helt av annan åsikt

30 ©TNS 2014 30 Äldrevården 12 15 9 7 8 12 13 17 48 49 39 43 47 48 59 16 9 23 35 26 12 10 9 2 20 23 16 15 22 21 25 16 18 4 5 3 4 1 8 5 3 4 0 %20 %40 %60 %80 %100 % ALLA Kvinna Man 15-24-åringar 25-34-ålingar 35-44-åringar 45-54-åringar 55-64-åringar 65 eller mera "Äldres frågor borde överlåtas åt vårdare med utbildning i äldrevård att beslutas" 1/3 (%), N = 1087 Helt av samma åsiktDelvis av samma åsikt Kan inte sägaDelvis av annan åsikt Helt av annan åsikt

31 ©TNS 2014 31 Äldrevården 17 22 13 9 17 26 16 19 53 54 51 44 51 57 50 61 57 15 8 22 37 17 14 10 5 3 11 10 9 8 8 9 11 17 5 5 4 1 7 4 5 7 4 0 %20 %40 %60 %80 %100 % ALLA Kvinna Man 15-24-åringar 25-34-åringar 35-44-åringar 45-54-åringar 55-64-åringar 65 eller mera ”För att få vård behövs inte nödvändigtvis läkare utan den första kontakten kunde lika väl ske genom sjukskötare med utbildning i äldrevård" 1/3 (%) N = 1087 Helt av samma åsiktDelvis av samma åsikt Kan inte sägaDelvis av annan åsikt Helt av annan åsikt

32 ©TNS 2014 32 Äldrevården 4 4 3 1 0 4 2 5 11 16 15 18 13 8 18 26 21 14 28 44 31 16 13 15 6 42 45 38 30 38 50 40 47 17 22 13 12 18 22 27 15 10 0 %20 %40 %60 %80 %100 % ALLA Kvinna Man 15-24-åringar 25-34-åringar 35-44-åringar 45-54-åringar 55-64-åringar 65 eller mera ”Frågor i anslutning till äldres vård skall absolut överlåtas åt läkare att beslutas" 1/3 (%), N = 1087 Helt av samma åsiktDelvis av samma åsikt Kan inte sägaDelvis av annan åsikt Helt av annan åsikt

33 Att känna till ett bra vårdställe

34 ©TNS 2014 34 Äldrevården 41 13 46 01020304050 Ja Nej Kan inte säga FINNS NÅGOT BRA VÅRDSTÄLLE FÖR ÄLDRE NÄRA DITT HEM (%) N = 1087

35 ©TNS 2014 35 Äldrevården

36 ©TNS 2014 36 Äldrevården

37 ©TNS 2014 37 Äldrevården


Ladda ner ppt "Finländarnas uppfattningar om äldrevården Kirsi Markkanen Utvecklingschef Tehy rf."

Liknande presentationer


Google-annonser