Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunpussel Din uppgift är att sortera de organisatoriska delar på nästa sida på ett sådant sätt att det överensstämmer med hur din kommun är organiserad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunpussel Din uppgift är att sortera de organisatoriska delar på nästa sida på ett sådant sätt att det överensstämmer med hur din kommun är organiserad."— Presentationens avskrift:

1 Kommunpussel Din uppgift är att sortera de organisatoriska delar på nästa sida på ett sådant sätt att det överensstämmer med hur din kommun är organiserad. Här nedanför ser du ett exempel på hur det skulle kunna se ut. Om det nu är så att det i din kommun inte finns just de förvaltningar eller nämnder som vi givit förslag på så är det bara att ändra och byta namn tills det stämmer med din kommun (Klicka på texten och skriv in det nya namnet, för att ändra bilder krävs större kunskaper i PowerPoint). 2. Det som är viktigt här är också att ta reda på vad respektive organisatorisk del sysslar med. Vad är t.ex kommunfullmäktiges uppgifter, vad sysslar räddningsnämnden med osv. Skriv in detta på sidan 3. 3. Du skall även beskriva hur beslutsprocessen fungerar om kommunen behöver göra en investering av större slaget, t.ex etablering av en ny brandstation. Vilka förvaltningar och nämnder är inblandade då (detta skriver du på sida 4) Dra först bilderna så de hamnar på rätt plats. Skapa pilar med ritverktyget och dra dem mellan delarna för att visa relation. Behöver du ändra namn på rutan, markera texten och skriv in rätt namn. På sidan 3 skriver du in vad respektive organisationsdel gör. På pusselbitarna står ett nummer, skriv en kommentar under respektive nummer.

2 Vilken bild ska in här? (radera ”delete” denna ruta innan du för hit bilden) Och vilken ska in här? (radera ”delete” denna ruta innan du för hit bilden) Kommun- fullmäktige 1 Arbetsmarknads nämnden 2 Lantmäteri kontoret 3 Gymnasie nämnden 4 Barn- och ungdoms nämnden 5 Personal kontor 6 Tekniska nämnden 7 Socialkontoret 8 Näringslivs kontor 9 Räddnings nämnden 10 Informations kontor 11 12 Räddnings tjänsten 13 Stadsplanerings nämnden 14 Kommun lednings kontor 15 Administrativa kontoret 16 Flykting- och invandrar kontoret 17 Överförmyndar nämnd 18 Tekniska kontoret 19 Revision 20 Byggnads- och miljönämnden 21 Planerings kontor 22 Kollektivtrafik nämnden 23 Vård- och omsorgs nämnden 24 Miljö- och hälsoskydds kontoret 25 Arbetsmarknads kontoret 26 Vård- och omsorgs kontoret 27 Stadsdels nämnd 28 29 Byggnads nämnds kontoret 30 31 Utbildnings kontoret 32 Kommun direktör 33 Stadsbyggnads kontoret 34 Social nämnden 35 Val nämnden 36 Kommunala bolag 37 Beskriv vad de respektive organisatoriska delarna gör på nästa sida.

3 Beskriv vad respektive organisatorisk del gör. På pusselbitarna står ett nummer, skriv en kommentar under respektive nummer. 1.14.27. 2.15.28. 3.16.29. 4.17.30. 5.18.31. 6.19.32. 7.20.33. 8.21.34. 9.22.35. 10.23.36. 11.24.37. 12.25.38. 13.26.39.

4 Skriv här… Beskriv hur beslutsprocessen fungerar om kommunen behöver göra en investering av större slaget.


Ladda ner ppt "Kommunpussel Din uppgift är att sortera de organisatoriska delar på nästa sida på ett sådant sätt att det överensstämmer med hur din kommun är organiserad."

Liknande presentationer


Google-annonser