Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Leif Håkansson’s Square Dancer Rotation. Leif Håkansson's Square Dancer Rotation 2 Vad är det? Ett datorprogram som talar om för dansare –om de skall.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Leif Håkansson’s Square Dancer Rotation. Leif Håkansson's Square Dancer Rotation 2 Vad är det? Ett datorprogram som talar om för dansare –om de skall."— Presentationens avskrift:

1 Leif Håkansson’s Square Dancer Rotation

2 Leif Håkansson's Square Dancer Rotation 2 Vad är det? Ett datorprogram som talar om för dansare –om de skall sitta denna tip –vem de skall dansa med –om de skall dansa Beau eller Belle i paret –i vilken square de skall dansa Ett datorprogram som hjälper till att –administrera uppgifter om dansare –hantera danser med flera dansprogram –administrera danser

3 Leif Håkansson's Square Dancer Rotation 3 Varför då? Fördelar ”sittandet” på ett rättvist sätt Blandar dansarna så att man får olika partners i tiparna Blandar dansarna för att alla skall någon gång ha dansat i samma square som alla andra Tar hänsyn till en hel mängd individuella önskemål

4 Leif Håkansson's Square Dancer Rotation 4 Bakgrund Det fanns ett problem med statiska squarer Udda par kom aldrig in i en square Matematiker hittade på metoder att rotera par och organisera vem som skulle sitta Metoden datoriserades och finns idag som ”computer cards”

5 Leif Håkansson's Square Dancer Rotation 5 Bakgrund ”Computer cards” klarar inte av tillkommande par och par som lämnar dansen Vic Ceder skrev ett datorprogram som kan hantera närvaroförändringar och rotera par Vics program är f.n. inte anpassat till singeldansare.

6 Leif Håkansson's Square Dancer Rotation 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 Leif Håkansson's Square Dancer Rotation 11

12 Leif Håkansson's Square Dancer Rotation 12

13 Leif Håkansson's Square Dancer Rotation 13

14 Leif Håkansson's Square Dancer Rotation 14

15 Leif Håkansson's Square Dancer Rotation 15

16 Leif Håkansson's Square Dancer Rotation 16

17 Leif Håkansson's Square Dancer Rotation 17

18 Leif Håkansson's Square Dancer Rotation 18

19 Leif Håkansson's Square Dancer Rotation 19 Programmet finns att ladda ned från ftp://leifhakansson.homeftp.net/public

20 Leif Håkansson's Square Dancer Rotation 20

21 Leif Håkansson's Square Dancer Rotation 21

22 Leif Håkansson's Square Dancer Rotation 22

23 Leif Håkansson's Square Dancer Rotation 23 Client Server Nätverk

24 Leif Håkansson's Square Dancer Rotation 24 Absent/Present Client Caller Client Display Client Caller Client Display Client Absent/Present Client Server Registration Client Nätverk

25 Leif Håkansson's Square Dancer Rotation 25 Slave Server Caller Client Master Server Display Client Absent/Present Client Registration Client Caller Client Slave Server Absent/Present Client Caller Client Display Client Absent/Present Client Entrance Dance hall A Dance hall C Dance hall B Registration Client Caller Client Master Server Display Client Registration Client Absent/Present Client

26 Leif Håkansson's Square Dancer Rotation 26 Computer to computer connection

27 Leif Håkansson's Square Dancer Rotation 27 Computer network Router

28 Leif Håkansson's Square Dancer Rotation 28 Generella principer ”Vikt” = (Antal dansade tips) / (Antal tips närvarande tips +1) Ju lägre ”vikt” desto högre prioritet att få dansa

29 Leif Håkansson's Square Dancer Rotation 29 Generella principer Dansade inte föregående tip Dansade föregående tipCoordinated sitouts Sortera in de närvarande dansarna (utom de som markerats ”Must not dance next tip”) i två ”tunnor” ordnade efter vikt så att den med lägst vikt finns överst i varje ”tunna”. Används inte i detta skede

30 Leif Håkansson's Square Dancer Rotation 30 Generella principer Normal dancer1st Standby Group2nd Standby Group BeauBelleBeau or Belle Flytta dansare till de tre nya ”tunnorna”. Börja från vänster och töm varje ”tunna” innan nästa påbörjas. ”Must dance”

31 Leif Håkansson's Square Dancer Rotation 31 Generella principer BeauBelleBeau or Belle

32 Leif Håkansson's Square Dancer Rotation 32 Generella principer Efter flytten fördelas de återstående ”Beau or Belle” dansarna till ”Beau” resp. ”Belle” ”tunnorna”. Vi kan nu beräkna hur många set (squares) som kan bildas med hjälp av parametern ”Couples per set”

33 Leif Håkansson's Square Dancer Rotation 33 Generella principer ”Tunnorna” sorteras nu så att dansare med högst vikt ligger överst Vi kan nu dra ett streck där vi kan bilda nya set (square)

34 Leif Håkansson's Square Dancer Rotation 34 Generella principer Den dansare som kommit med men som vill ha sin sitout samtidigt som en dansare som inte kommit med flyttas nu till den tredje ”tunnan” i sin grupp, som tidigare inte använts. Processen görs nu om från början. Dansaren som flyttats till den tredje ”tunnan” har nu lägre prioritet än de som suttit föregående tip och kommer troligen inte med. Dansaren kan dock komma med även nu om det krävs för att få ihop det antal set (square) som det finns dansare för. Om det nu finns dansare som skall ha koordinerade sitout med andra dansare görs följande:

35 Leif Håkansson's Square Dancer Rotation 35 Generella principer Beau och Belle paras nu ihop baserat på statistik över hur ofta de tidigare varit ett par. Om det finns definierat Students och Experienced dancers prioriteras bildning av par mellan dessa. Varje nybildat par sätts nu ihop med andra par till set (square) baserat på hur ofta de tidigare varit i samma set (square). Vid bildandet tas även hänsyn till Students och Experienced dancers så att flera Students eller Experienced dancers inte skall finnas i samma set (square). Prioriteringen görs genom att manipulera statistiken så att det aldrig kan bli låsningar utan att set (squares) alltid kan bildas.


Ladda ner ppt "Leif Håkansson’s Square Dancer Rotation. Leif Håkansson's Square Dancer Rotation 2 Vad är det? Ett datorprogram som talar om för dansare –om de skall."

Liknande presentationer


Google-annonser