Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resultat från SWEA Framtidsenkät December 2008 - Januari 2009 REGION ANALYS: MAME Korta version 13 april 2009 Kontakt med enkätgruppen:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resultat från SWEA Framtidsenkät December 2008 - Januari 2009 REGION ANALYS: MAME Korta version 13 april 2009 Kontakt med enkätgruppen:"— Presentationens avskrift:

1 Resultat från SWEA Framtidsenkät December 2008 - Januari 2009 REGION ANALYS: MAME Korta version 13 april 2009 Kontakt med enkätgruppen: sweaenkaet@swea.org

2 13 april 2009 SWEA Framtidsenkät Resultat / Korta version: MAME 2 OBS! 15.6% av Sweor i region MAME gav inget svar på frågan

3 13 april 2009 SWEA Framtidsenkät Resultat / Korta version: MAME 3 OBS! 15.6% av Sweor i region MAME gav inget svar på frågan

4 13 april 2009 SWEA Framtidsenkät Resultat / Korta version: MAME 4 OBS! 15.9% av Sweor i region MAME gav inget svar på frågan

5 13 april 2009 SWEA Framtidsenkät Resultat / Korta version: MAME 5 OBS! 15.6% av Sweor i region MAME gav inget svar på frågan

6 13 april 2009 SWEA Framtidsenkät Resultat / Korta version: MAME 6 OBS! Eftersom vi inte vet avdelning för 237 Sweor, kan antalet från varje avdelning vara högre.

7 Sektion: SWEAs Syfte Inledningstext: – SWEAs syfte är “att värna om svenska språket, stödja och sprida kännedom om svensk kultur och svenska traditioner, förmedla personliga och professionella kontakter, samt etablera ett nätverk Sweor emellan världen över”. 12 frågor om SWEAs Syfte 13 april 20097 SWEA Framtidsenkät Resultat / Korta version: MAME

8 13 april 20098 SWEA Framtidsenkät Resultat / Korta version: MAME OBS! 1.6% av Sweor i region MAME gav inget svar på frågan

9 13 april 20099 SWEA Framtidsenkät Resultat / Korta version: MAME OBS! 2.5% av Sweor i region MAME gav inget svar på frågan

10 13 april 2009 SWEA Framtidsenkät Resultat / Korta version: MAME 10 OBS! 11.5% till 13.7% av Sweor i region MAME gav inget svar på dessa delfrågor

11 13 april 2009 SWEA Framtidsenkät Resultat / Korta version: MAME 11 OBS! 13.4%, 21.2%, resp. 24.3% av Sweor i region MAME gav inget svar på dessa delfrågor

12 13 april 2009 SWEA Framtidsenkät Resultat / Korta version: MAME 12 OBS! 30.8% Sweor i region MAME gav inget svar på frågan

13 13 april 2009 SWEA Framtidsenkät Resultat / Korta version: MAME 13

14 13 april 2009 SWEA Framtidsenkät Resultat / Korta version: MAME 14

15 13 april 2009 SWEA Framtidsenkät Resultat / Korta version: MAME 15 OBS! Ungefär 10% av Sweor i region MAME gav inget svar på dessa delfrågor

16 13 april 2009 SWEA Framtidsenkät Resultat / Korta version: MAME 16 OBS! Ungefär 10.7% av Sweor i region MAME gav inget svar på dessa delfrågor

17 13 april 2009 SWEA Framtidsenkät Resultat / Korta version: MAME 17 OBS! Ungefär 11% av Sweor i region MAME gav inget svar på dessa delfrågor

18 13 april 2009 SWEA Framtidsenkät Resultat / Korta version: MAME 18 OBS! 11.5% av Sweor i region MAME gav inget svar på frågan

19 13 april 2009 SWEA Framtidsenkät Resultat / Korta version: MAME 19

20 13 april 2009 SWEA Framtidsenkät Resultat / Korta version: MAME 20

21 13 april 2009 SWEA Framtidsenkät Resultat / Korta version: MAME 21 OBS! 11.8% av Sweor i region MAME gav inget svar på frågan

22 13 april 2009 SWEA Framtidsenkät Resultat / Korta version: MAME 22 OBS! 11.8% av Sweor i region MAME gav inget svar på frågan

23 Fråga #18: SWEA Int. aktiviteter 18) Om Du svarade “ja” på föregående frågan: I vilka av SWEA Internationals aktiviteter har Du deltagit under 2007-2008? (välj ett svarsalternativ på varje delfråga) 13 april 2009 SWEA Framtidsenkät Resultat / Korta version: MAME 23 JaNej 18A) Regionmöten 18B) Efterresor vid regionmötena 18C) Världsmötet 18D) Efterresor vid världsmötet 18E) Sverigemiddagen eller Confidencen i Sverige under sommaren 18F) Sommarluncher i Sverige 18G) Andra SWEA evenemang i Sverige under sommaren 18H) Kontakt-SWEA (bor en bit bort från avdelningen, kan svara på frågor)

24 13 april 2009 SWEA Framtidsenkät Resultat / Korta version: MAME 24

25 13 april 2009 SWEA Framtidsenkät Resultat / Korta version: MAME 25

26 13 april 2009 SWEA Framtidsenkät Resultat / Korta version: MAME 26

27 Skrivna svar som måste analyseras på regionsnivå (1) Fråga nummer Antal svarBeskrivning av frågan #2 4 Antal som fick fråga #2 efter att välja "inte bra alls" på #1 (hur bra SWEA överensstämmer med sitt syfte) 3 Varför de tycker att SWEA inte överenstämmer med sitt syfte #4 36 Antal som fick fråga #4 efter att välja "bara några få gör det" på #3 (hur väl Sweor lever upp till SWEAs syfte) 32 Kommentarer om varför de tycker att bara några få Sweor lever upp till SWEAs syfte #771 Egna anledningar för varför SWEA inte var till nytta när de flyttade mellan länder #9236 Kommentarer om det roligaste de har varit med om inom SWEA 13 april 2009 SWEA Framtidsenkät Resultat / Korta version: MAME 27

28 Skrivna svar som måste analyseras på regionsnivå (2) Fråga nummer Antal svarVad frågan handlar om #1254 Kommentarer om hur nöjd de är med angivna aspekter av SWEA #1536 Kommentarer om varför de inte är lika aktiv i SWEA som de kanske skulle vilja vara #1937 Kommentarer efter att ha rangordnat angivna aspekter av den organisation de vill vara medlem i om 5 år #2244 Egna alternativ för sysselsättning i stället för en av de givna alternativ #2630 Egna alternativ för varför de flyttade utomlands ursprungligen #2866 Kommentarer om det var något annat de skulle vilja framföra (som sista frågan) 13 april 2009 SWEA Framtidsenkät Resultat / Korta version: MAME 28


Ladda ner ppt "Resultat från SWEA Framtidsenkät December 2008 - Januari 2009 REGION ANALYS: MAME Korta version 13 april 2009 Kontakt med enkätgruppen:"

Liknande presentationer


Google-annonser