Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 KILA-FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ORDINARIE STÄMMA 2008-07-23 1 VÄLKOMNA TILL KILA – FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGS.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 KILA-FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ORDINARIE STÄMMA 2008-07-23 1 VÄLKOMNA TILL KILA – FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGS."— Presentationens avskrift:

1 1 KILA-FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ORDINARIE STÄMMA 2008-07-23 1 VÄLKOMNA TILL KILA – FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGS ORDINARIE STÄMMA DEN 23 JULI 2008

2 2 KILA-FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ORDINARIE STÄMMA 2008-07-23 2 FLATÖ, inkl 27+85—N ETAPP 2

3 3 KILA-FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ORDINARIE STÄMMA 2008-07-23 3

4 4 KILA-FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ORDINARIE STÄMMA 2008-07-23 4

5 5 KILA-FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ORDINARIE STÄMMA 2008-07-23 5

6 6 KILA-FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ORDINARIE STÄMMA 2008-07-23 6

7 7 KILA-FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ORDINARIE STÄMMA 2008-07-23 7

8 8 KILA-FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ORDINARIE STÄMMA 2008-07-23 8

9 9 KILA-FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ORDINARIE STÄMMA 2008-07-23 9

10 10 KILA-FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ORDINARIE STÄMMA 2008-07-23 10

11 11 KILA-FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ORDINARIE STÄMMA 2008-07-23 11 Verksamhetsår 1 maj 2007 – 30 april 2008 Kila-Flatö Dikningsföretag av 1950 1 maj 2007 – 30 april 2008 Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening 1 maj 2007 – 30 april 2008

12 12 KILA-FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ORDINARIE STÄMMA 2008-07-23 12 Mötets öppnande •Val av ordförande för stämman •Val av sekreterare •Val av två justeringsmän och tillika rösträknare •Kallelse till stämman •Upprättande av röstlängd •Styrelsens och revisorernas berättelser •Ansvarsfrihet för styrelsen •Framställan från styrelsen och motioner från medlemmar - Styrelsens förslag till utdebitering - Styrelsens mandat för kronofogdeärende •Ersättning till styrelsen och revisorerna •Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd •Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter •Val av revisorer och suppleanter •Fråga om val av valberedning •Övriga frågor •Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt •Avslutning

13 13 KILA-FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ORDINARIE STÄMMA 2008-07-23 13 Mötets öppnande •Val av ordförande för stämman •Val av sekreterare •Val av två justeringsmän och tillika rösträknare •Kallelse till stämman •Upprättande av röstlängd •Styrelsens och revisorernas berättelser •Ansvarsfrihet för styrelsen •Framställan från styrelsen och motioner från medlemmar - Styrelsens förslag till utdebitering - Styrelsens mandat för kronofogdeärende Ersättning till styrelsen och revisorerna •Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd •Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter •Val av revisorer och suppleanter •Fråga om val av valberedning •Övriga frågor •Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt •Avslutning

14 14 KILA-FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ORDINARIE STÄMMA 2008-07-23 14 Mötets öppnande •Val av ordförande för stämman •Val av sekreterare •Val av två justeringsmän och tillika rösträknare •Kallelse till stämman •Upprättande av röstlängd •Styrelsens och revisorernas berättelser •Ansvarsfrihet för styrelsen •Framställan från styrelsen och motioner från medlemmar - Styrelsens förslag till utdebitering - Styrelsens mandat för kronofogdeärende •Ersättning till styrelsen och revisorerna •Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd •Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter •Val av revisorer och suppleanter •Fråga om val av valberedning •Övriga frågor •Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt •Avslutning

15 15 KILA-FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ORDINARIE STÄMMA 2008-07-23 15 Mötets öppnande •Val av ordförande för stämman •Val av sekreterare •Val av två justeringsmän och tillika rösträknare •Kallelse till stämman •Upprättande av röstlängd •Styrelsens och revisorernas berättelser •Ansvarsfrihet för styrelsen •Framställan från styrelsen och motioner från medlemmar - Styrelsens förslag till utdebitering - Styrelsens mandat för kronofogdeärende •Ersättning till styrelsen och revisorerna •Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd •Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter •Val av revisorer och suppleanter •Fråga om val av valberedning •Övriga frågor •Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt •Avslutning

16 16 KILA-FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ORDINARIE STÄMMA 2008-07-23 16 Mötets öppnande •Val av ordförande för stämman •Val av sekreterare •Val av två justeringsmän och tillika rösträknare •Kallelse till stämman •Upprättande av röstlängd •Styrelsens och revisorernas berättelser •Ansvarsfrihet för styrelsen •Framställan från styrelsen och motioner från medlemmar - Styrelsens förslag till utdebitering - Styrelsens mandat för kronofogdeärende •Ersättning till styrelsen och revisorerna •Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd •Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter •Val av revisorer och suppleanter •Fråga om val av valberedning •Övriga frågor •Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt •Avslutning

17 17 KILA-FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ORDINARIE STÄMMA 2008-07-23 17 Mötets öppnande •Val av ordförande för stämman •Val av sekreterare •Val av två justeringsmän och tillika rösträknare •Kallelse till stämman •Upprättande av röstlängd •Styrelsens och revisorernas berättelser •Ansvarsfrihet för styrelsen •Framställan från styrelsen och motioner från medlemmar - Styrelsens förslag till utdebitering - Styrelsens mandat för kronofogdeärende •Ersättning till styrelsen och revisorerna •Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd •Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter •Val av revisorer och suppleanter •Fråga om val av valberedning •Övriga frågor •Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt •Avslutning

18 18 KILA-FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ORDINARIE STÄMMA 2008-07-23 18 Mötets öppnande •Val av ordförande för stämman •Val av sekreterare •Val av två justeringsmän och tillika rösträknare •Kallelse till stämman •Upprättande av röstlängd •Styrelsens och revisorernas berättelser •Ansvarsfrihet för styrelsen •Framställan från styrelsen och motioner från medlemmar - Styrelsens förslag till utdebitering - Styrelsens mandat för kronofogdeärende •Ersättning till styrelsen och revisorerna •Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd •Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter •Val av revisorer och suppleanter •Fråga om val av valberedning •Övriga frågor •Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt •Avslutning

19 19 KILA-FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ORDINARIE STÄMMA 2008-07-23 19 VERKSAMHETSBERÄTTELSER

20 20 KILA-FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ORDINARIE STÄMMA 2008-07-23 20 REVISIONSBERÄTTELSE

21 21 KILA-FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ORDINARIE STÄMMA 2008-07-23 21 Mötets öppnande •Val av ordförande för stämman •Val av sekreterare •Val av två justeringsmän och tillika rösträknare •Kallelse till stämman •Upprättande av röstlängd •Styrelsens och revisorernas berättelser •Ansvarsfrihet för styrelsen •Framställan från styrelsen och motioner från medlemmar - Styrelsens förslag till utdebitering - Styrelsens mandat för kronofogdeärende •Ersättning till styrelsen och revisorerna •Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd •Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter •Val av revisorer och suppleanter •Fråga om val av valberedning •Övriga frågor •Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt •Avslutning

22 22 KILA-FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ORDINARIE STÄMMA 2008-07-23 22 Mötets öppnande •Val av ordförande för stämman •Val av sekreterare •Val av två justeringsmän och tillika rösträknare •Kallelse till stämman •Upprättande av röstlängd •Styrelsens och revisorernas berättelser •Ansvarsfrihet för styrelsen •Framställan från styrelsen och motioner från medlemmar - Styrelsens förslag till utdebitering - Styrelsens mandat för kronofogdeärende •Ersättning till styrelsen och revisorerna •Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd •Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter •Val av revisorer och suppleanter •Fråga om val av valberedning •Övriga frågor •Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt •Avslutning

23 23 KILA-FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ORDINARIE STÄMMA 2008-07-23 23 Mötets öppnande •Val av ordförande för stämman •Val av sekreterare •Val av två justeringsmän och tillika rösträknare •Kallelse till stämman •Upprättande av röstlängd •Styrelsens och revisorernas berättelser •Ansvarsfrihet för styrelsen •Framställan från styrelsen och motioner från medlemmar - Styrelsens förslag till utdebitering - Styrelsens mandat för kronofogdeärende •Ersättning till styrelsen och revisorerna •Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd •Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter •Val av revisorer och suppleanter •Fråga om val av valberedning •Övriga frågor •Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt •Avslutning

24 24 KILA-FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ORDINARIE STÄMMA 2008-07-23 24 Mötets öppnande •Val av ordförande för stämman •Val av sekreterare •Val av två justeringsmän och tillika rösträknare •Kallelse till stämman •Upprättande av röstlängd •Styrelsens och revisorernas berättelser •Ansvarsfrihet för styrelsen •Framställan från styrelsen och motioner från medlemmar - Styrelsens förslag till utdebitering - Styrelsens mandat för kronofogdeärende •Ersättning till styrelsen och revisorerna •Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd •Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter •Val av revisorer och suppleanter •Fråga om val av valberedning •Övriga frågor •Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt •Avslutning

25 25 KILA-FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ORDINARIE STÄMMA 2008-07-23 25 Mötets öppnande •Val av ordförande för stämman •Val av sekreterare •Val av två justeringsmän och tillika rösträknare •Kallelse till stämman •Upprättande av röstlängd •Styrelsens och revisorernas berättelser •Ansvarsfrihet för styrelsen •Framställan från styrelsen och motioner från medlemmar - Styrelsens förslag till utdebitering - Styrelsens mandat för kronofogdeärende •Ersättning till styrelsen och revisorerna •Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd •Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter •Val av revisorer och suppleanter •Fråga om val av valberedning •Övriga frågor •Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt •Avslutning

26 26 KILA-FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ORDINARIE STÄMMA 2008-07-23 26 Mötets öppnande •Val av ordförande för stämman •Val av sekreterare •Val av två justeringsmän och tillika rösträknare •Kallelse till stämman •Upprättande av röstlängd •Styrelsens och revisorernas berättelser •Ansvarsfrihet för styrelsen •Framställan från styrelsen och motioner från medlemmar - Styrelsens förslag till utdebitering - Styrelsens mandat för kronofogdeärende •Ersättning till styrelsen och revisorerna •Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd •Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter •Val av revisorer och suppleanter •Fråga om val av valberedning •Övriga frågor •Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt •Avslutning

27 27 KILA-FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ORDINARIE STÄMMA 2008-07-23 27 Mötets öppnande •Val av ordförande för stämman •Val av sekreterare •Val av två justeringsmän och tillika rösträknare •Kallelse till stämman •Upprättande av röstlängd •Styrelsens och revisorernas berättelser •Ansvarsfrihet för styrelsen •Framställan från styrelsen och motioner från medlemmar - Styrelsens förslag till utdebitering - Styrelsens mandat för kronofogdeärende •Ersättning till styrelsen och revisorerna •Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd •Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter •Val av revisorer och suppleanter •Fråga om val av valberedning •Övriga frågor •Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt •Avslutning

28 28 KILA-FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ORDINARIE STÄMMA 2008-07-23 28 Ledamot:Sören EricsonTill 2008 Ledamot:Jan ZetterbergTill 2009 Ledamot:Peter BövikTill 2008 Ledamot:Linus BilleTill 2008 Ledamot:Peter LarssonTill 2009

29 29 KILA-FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ORDINARIE STÄMMA 2008-07-23 29 Mötets öppnande •Val av ordförande för stämman •Val av sekreterare •Val av två justeringsmän och tillika rösträknare •Kallelse till stämman •Upprättande av röstlängd •Styrelsens och revisorernas berättelser •Ansvarsfrihet för styrelsen •Framställan från styrelsen och motioner från medlemmar - Styrelsens förslag till utdebitering - Styrelsens mandat för kronofogdeärende •Ersättning till styrelsen och revisorerna •Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd •Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter •Val av revisorer och suppleanter •Fråga om val av valberedning •Övriga frågor •Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt •Avslutning

30 30 KILA-FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ORDINARIE STÄMMA 2008-07-23 30 Revisor:Gudrun LönbrattTill 2008 Revisor:Lennart LönnbrattTill 2009 Revisorsuppleant:Kerstin EdmanTill 2008 Suppleant:Roland AnderssonTill 2008 Suppleant:Rolf JanssonTill 2008

31 31 KILA-FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ORDINARIE STÄMMA 2008-07-23 31 Mötets öppnande •Val av ordförande för stämman •Val av sekreterare •Val av två justeringsmän och tillika rösträknare •Kallelse till stämman •Upprättande av röstlängd •Styrelsens och revisorernas berättelser •Ansvarsfrihet för styrelsen •Framställan från styrelsen och motioner från medlemmar - Styrelsens förslag till utdebitering - Styrelsens mandat för kronofogdeärende •Ersättning till styrelsen och revisorerna •Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd •Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter •Val av revisorer och suppleanter •Fråga om val av valberedning •Övriga frågor •Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt •Avslutning

32 32 KILA-FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ORDINARIE STÄMMA 2008-07-23 32 Sammankallande:Thorvald ThorberntssonTill 2008 Knut ThorberntssonTill 2008 Odd LindahlTill 2008

33 33 KILA-FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ORDINARIE STÄMMA 2008-07-23 33 Mötets öppnande •Val av ordförande för stämman •Val av sekreterare •Val av två justeringsmän och tillika rösträknare •Kallelse till stämman •Upprättande av röstlängd •Styrelsens och revisorernas berättelser •Ansvarsfrihet för styrelsen •Framställan från styrelsen och motioner från medlemmar - Styrelsens förslag till utdebitering - Styrelsens mandat för kronofogdeärende •Ersättning till styrelsen och revisorerna •Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd •Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter •Val av revisorer och suppleanter •Fråga om val av valberedning •Övriga frågor •Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt •Avslutning

34 34 KILA-FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ORDINARIE STÄMMA 2008-07-23 34 Mötets öppnande •Val av ordförande för stämman •Val av sekreterare •Val av två justeringsmän och tillika rösträknare •Kallelse till stämman •Upprättande av röstlängd •Styrelsens och revisorernas berättelser •Ansvarsfrihet för styrelsen •Framställan från styrelsen och motioner från medlemmar - Styrelsens förslag till utdebitering - Styrelsens mandat för kronofogdeärende •Ersättning till styrelsen och revisorerna •Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd •Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter •Val av revisorer och suppleanter •Fråga om val av valberedning •Övriga frågor •Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt •Avslutning

35 35 KILA-FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ORDINARIE STÄMMA 2008-07-23 35 Mötets öppnande •Val av ordförande för stämman •Val av sekreterare •Val av två justeringsmän och tillika rösträknare •Kallelse till stämman •Upprättande av röstlängd •Styrelsens och revisorernas berättelser •Ansvarsfrihet för styrelsen •Framställan från styrelsen och motioner från medlemmar - Styrelsens förslag till utdebitering - Styrelsens mandat för kronofogdeärende •Ersättning till styrelsen och revisorerna •Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd •Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter •Val av revisorer och suppleanter •Fråga om val av valberedning •Övriga frågor •Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt •Avslutning

36 36 KILA-FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ORDINARIE STÄMMA 2008-07-23 36 TACK FÖR ATT NI KOM TILL: KILA – FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGS ORDINARIE STÄMMA DEN 23 JULI 2008 VÄLKOMNA IGEN NÄSTA ÅR!

37 37 KILA-FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ORDINARIE STÄMMA 2008-07-23 37

38 38 KILA-FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ORDINARIE STÄMMA 2008-07-23 38 Stadgar


Ladda ner ppt "1 KILA-FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ORDINARIE STÄMMA 2008-07-23 1 VÄLKOMNA TILL KILA – FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGS."

Liknande presentationer


Google-annonser