Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2003-04-28Stortorps Brygga, presentation 2003-05-071 Presentation 2003-05-07 STORTORPS BRYGGA.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2003-04-28Stortorps Brygga, presentation 2003-05-071 Presentation 2003-05-07 STORTORPS BRYGGA."— Presentationens avskrift:

1 2003-04-28Stortorps Brygga, presentation 2003-05-071 Presentation 2003-05-07 STORTORPS BRYGGA

2 2003-04-28Stortorps Brygga, presentation 2003-05-07 2 Agenda  Välkomna ! Upprop, historik och erbjudande om medlemskap  Organisation, stadgar, avtal + en del övrig formalia  Interimsstyrelse, Nyttjanderättsavtal, Stadgar, Hyresavtal, Kölista, Hamnförordning, Försäkring  Bygglov är klart  Leverantörer / upphandling  Flytbrygga, Landfäste  Ekonomi  Insats, betalning  För var och en  Boj, kätting, sänke, båten, nycklar  Tidsaxel planerade aktiviteter  Övrigt  Information, Invigning  Föreningsstämma  Val av styrelse mm  Fördelning av båtplats

3 2003-04-28Stortorps Brygga, presentation 2003-05-07 3 Välkomna!  Upprop  Syfte och historik Syfte historik  Erbjudande om medlemskap Erbjudande om medlemskap

4 2003-04-28Stortorps Brygga, presentation 2003-05-07 4 Interimsstyrelse  Per Hedblom, Ordförande  Mia Lundberg, Kassör  Jan-Olof Cammersand, Sekreterare  Agne Pålsson, Ledamot

5 2003-04-28Stortorps Brygga, presentation 2003-05-07 5 Nyttjanderättsavtal samt några viktiga paragrafer i stadgarna  Nyttjanderättsavtal med kommunen för 5 år. Nyttjanderättsavtal  Inget vinstintresse  Del av bryggan öppen för allmänheten  Hålla området i städat skick  Hålla området fritt från icke medlemmar  Ingen vinteruppläggning  Stadgarna Stadgarna  Delägarskap i brygga samt nyttjanderätt  Ansvar  Uthyrning  Avyttring  Årshyra

6 2003-04-28Stortorps Brygga, presentation 2003-05-07 6 Avtal + övrig formalia  Hyresavtal Hyresavtal  Kölista Kölista  Byteskö Byteskö  Hamnförordning Hamnförordning  Försäkring

7 2003-04-28Stortorps Brygga, presentation 2003-05-07 7 Leverantörer / Upphandling  Flytbrygga  Situationsplan Situationsplan  Ritning (sommar, vinter)sommarvinter  Inkomna offerter Inkomna offerter  Föreslagen leverantör  Landfäste  Ritning Ritning  Inkomna offerter Inkomna offerter  Föreslagen leverantör  Beslut att föreslagna leverantörer väljs

8 2003-04-28Stortorps Brygga, presentation 2003-05-07 8 Ekonomi  Egen insats = 7000 Sek  Redan erlagt = 500 Sek  Resterande pengar betalas in på PG-nr: 360088-9. Ange namn.  3500 Kr senast 9 maj  3000 Kr senast 31 Maj  Årsavgift år 0 = O Kr; år 1 = 335 Kr  Budget Budget

9 2003-04-28Stortorps Brygga, presentation 2003-05-07 9 För var och en  Boj  Kätting  Sänke  Båt får inte vara större än att den passar till bryggan (båt ca 1,7 m bred)

10 2003-04-28Stortorps Brygga, presentation 2003-05-07 10 MajJuniJuli Nov 1 Offerter OK Inbetalning del 1 Inbetalning del 2 Rensning för landfäste Landfäste bygg Brygga i sjön Övrig anskaffning Invigning Tidsaxel Olja in Bryggan 61m 2

11 2003-04-28Stortorps Brygga, presentation 2003-05-07 11 Information  Primärt via mail för er som har, annars vanlig post  Hemsida: planeras

12 2003-04-28Stortorps Brygga, presentation 2003-05-07 12 § 18 Föreningsstämma  1. Val av ordförande för stämman.  2. Val av protokollförare.  3. Val av justeringsman.  4. Frågan om stämman utlysts i behörig ordning.  5. Fastställande av röstlängd.  6 Styrelsens redovisningshandlingar.  7. Revisionsberättelse.  8. Frågan om fastställande av balansräkning och resultaträkning.  9. Frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.

13 2003-04-28Stortorps Brygga, presentation 2003-05-07 13 § 18 Föreningsstämma  10. Beslut i anledning av förenings vinst eller förlust.  11. Fastställande av avgifter.  12. Bestämmande av arvode till styrelseledamöter och revisorer.  13. Inkomna motioner.  14. Val av nya styrelseledamöter och suppleanter. Styrelsen fördelar styrelseposterna sig sinsemellan.  15. Val av valberedning.  16. Val av ny revisor och revisorssuppleant.  17. Övriga ärenden.

14 2003-04-28Stortorps Brygga, presentation 2003-05-07 14 Tilldelning båtplats


Ladda ner ppt "2003-04-28Stortorps Brygga, presentation 2003-05-071 Presentation 2003-05-07 STORTORPS BRYGGA."

Liknande presentationer


Google-annonser