Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pallens Samfällighetsförening FÖRENINGSSTÄMMA 2013 Kvartersgården 2013-09-26, 19:00.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pallens Samfällighetsförening FÖRENINGSSTÄMMA 2013 Kvartersgården 2013-09-26, 19:00."— Presentationens avskrift:

1 Pallens Samfällighetsförening FÖRENINGSSTÄMMA 2013 Kvartersgården 2013-09-26, 19:00

2 Pallens Samfällighetsförening Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande och sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 4. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 5. Styrelsens och revisorernas berättelser * 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 7. Motioner * 8. Ersättning till styrelse och revisorer * 9. Underhållsplan * 10. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat * 11. Val av styrelse och styrelseordförande * 12. Val av revisor och revisorssuppleant * 13. Val av valberedning * 14. Övriga frågor * 15. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 16. Mötets avslutande

3 Pallens Samfällighetsförening Verksamhetsberättelse

4 Pallens Samfällighetsförening Verksamhetsberättelse

5 Pallens Samfällighetsförening Verksamhetsberättelse • Städdagar • Snöröjning • Gemensam middag • Gräsklippning • Avtalet med Comhem • Utbildning • Hemsida • Ekonomi

6 Pallens Samfällighetsförening Ekonomi

7 Pallens Samfällighetsförening Ekonomi

8 Pallens Samfällighetsförening Revisionsberättelse

9 Pallens Samfällighetsförening Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande och sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 4. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 5. Styrelsens och revisorernas berättelser * 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 7. Motioner * 8. Ersättning till styrelse och revisorer * 9. Underhållsplan * 10. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat * 11. Val av styrelse och styrelseordförande * 12. Val av revisor och revisorssuppleant * 13. Val av valberedning * 14. Övriga frågor * 15. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 16. Mötets avslutande

10 Pallens Samfällighetsförening Motioner • Infrastruktur - återkallad • Trädfällning i Pippiparken • Kulturförstärkande åtgärder

11 Pallens Samfällighetsförening Trädfällning i Pippiparken • Fälla tallarna i Pippiparken för ljus och trevnad • Uppskattad kostnad < 15 000:- • Boende runt parken tillfrågade, majoriteten stödjer • Styrelsen stödjer motionen

12 Pallens Samfällighetsförening Kulturförstärkande åtgärder • Involvera valberedningen i god tid innan stämman • Ordförande och sekreterare vid stämman utanför sittande styrelsen • Styrelsen arbetar redan enligt detta förslag

13 Pallens Samfällighetsförening Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande och sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 4. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 5. Styrelsens och revisorernas berättelser * 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 7. Motioner * 8. Ersättning till styrelse och revisorer * 9. Underhållsplan * 10. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat * 11. Val av styrelse och styrelseordförande * 12. Val av revisor och revisorssuppleant * 13. Val av valberedning * 14. Övriga frågor * 15. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 16. Mötets avslutande

14 Pallens Samfällighetsförening Ersättning till styrelse och revisorer

15 Pallens Samfällighetsförening Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande och sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 4. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 5. Styrelsens och revisorernas berättelser * 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 7. Motioner * 8. Ersättning till styrelse och revisorer * 9. Underhållsplan * 10. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat * 11. Val av styrelse och styrelseordförande * 12. Val av revisor och revisorssuppleant * 13. Val av valberedning * 14. Övriga frågor * 15. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 16. Mötets avslutande

16 Pallens Samfällighetsförening Underhållsplan • Styrelsen fick i uppdrag att se över vår framtida kostnader • Googlingar, uppskattningar, offerter bakom siffror • Plan fram till 2040, grövre ju längre fram i tiden

17 Pallens Samfällighetsförening

18

19

20

21 Underhållsplan fram till 2040 2 700 000 kr ~ 1500 / år / fastighet

22 Pallens Samfällighetsförening Underhållsfonder • Avsättning fram till 2012-2013 • Anläggning 1: 250kr • Anläggning 2: 900kr • Anläggning 3: 600kr

23 Pallens Samfällighetsförening Avsättning som idag

24 Pallens Samfällighetsförening Underhållsfonder • Avsättning fram till 2012-2013 • Anläggning 1: 250kr • Anläggning 2: 900kr • Anläggning 3: 600kr • Avsättning 2013-2014 -> • Anläggning 1: 900kr (+650) • Anläggning 2: 250kr (-650) • Anläggning 3: 800kr (+200)

25 Pallens Samfällighetsförening Avsättning anpassad efter underhållsplan

26 Pallens Samfällighetsförening Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande och sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 4. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 5. Styrelsens och revisorernas berättelser * 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 7. Motioner* 8. Ersättning till styrelse och revisorer * 9. Underhållsplan * 10. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat * 11. Val av styrelse och styrelseordförande * 12. Val av revisor och revisorssuppleant * 13. Val av valberedning * 14. Övriga frågor * 15. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 16. Mötets avslutande

27 Pallens Samfällighetsförening Ekonomi Anläggning 1 -96 949 kr Indirekt lån från underhållsfonderna - inte bra! Vi behöver balansera budgeten och skapa en buffert • Höja avgifterna något över kostnadsökningarna • Minska fondavsättningen till förmån för en buffert • 3 år för att komma ikapp • Hoppas på lite snö

28 Pallens Samfällighetsförening Avsättning anpassad efter budget

29 Pallens Samfällighetsförening Utgifts- och inkomststat

30 Pallens Samfällighetsförening Utgifts- och inkomststat

31 Pallens Samfällighetsförening Uttaxering 2013-2014

32 Pallens Samfällighetsförening Uttaxering 2013-2014 • Debiteringslängd finns uppsatt och på hemsida • Garageelen kommer på fakturan • Bifaller stämman styrelsens förslag?

33 Pallens Samfällighetsförening Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande och sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 4. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 5. Styrelsens och revisorernas berättelser * 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 7. Motioner* 8. Ersättning till styrelse och revisorer * 9. Underhållsplan * 10. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat * 11. Val av styrelse och styrelseordförande * 12. Val av revisor och revisorssuppleant * 13. Val av valberedning * 14. Övriga frågor * 15. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 16. Mötets avslutande

34 Pallens Samfällighetsförening Val av styrelse och styrelseordförande • Ordförande, ett års mandat • Karin Vikner • Ledamöter, ett års mandat • Vivianne Schill Bergquist, Sten Lindau • Ledamöter, två års mandat • För infasning till föreslagen ändring i mandatperiod • Eva Janhagen, Tero Moilanen • Suppleanter, ett års mandat • Dijana Jelic, Lena Kollberg

35 Pallens Samfällighetsförening Val av revisor och revisorssuppleant • Revisor, ett års mandat • Jan Schüllerqvist (omval) • Revisorssuppleant, ett års mandat • Christina Frösslund (omval)

36 Pallens Samfällighetsförening Val av valberedning • Ett års mandat • Christina Lorenzen – Sammankallande (omval) • Anders Forsman (omval) • Robert Hecht (omval) • Bertil Persund (omval)

37 Pallens Samfällighetsförening Övriga frågor • Underhåll av kvartersgården • Områdesansvariga • Pallens framtida infrastruktur • Ändring av föreningens stadgar

38 Pallens Samfällighetsförening Underhåll av kvartersgården • 30 000 ligger kvar i budget • Väldigt låg uppslutning vid möte • Engagera områdesansvariga för att ragga hjälp? • Köpa in tjänsten?

39 Pallens Samfällighetsförening Områdesansvariga Gröna områdetLars von GoësÖnskar att sluta. (kan vara kvar i nödfall) Gula områdetMagnus ArdenstedtKvar, vid förnyat förtroende. Röda områdetAnders ForsmanKvar, vid förnyat förtroende. kring lekstugeparken Röda området Kerstin Alexandersson Önskar att sluta. (kvar året ut) kring Pippiparken Kvartersgården Jan-Eric NilssonÖnskar att sluta

40 Pallens Samfällighetsförening Pallens framtida infrastruktur • Tillsätt en arbetsgrupp som skall ha ett förslag klart 28/2 2014 • Intresserade anmäler sitt intresse till styrelsen (styrelsen@pallengribby.se)

41 Pallens Samfällighetsförening Ändring av föreningens stadgar • Vi behöver ha med underhållsfonder i stadgorna • Krav enligt Sammfällighetslagen • Förslag för 2 års mandatperiod för ledamöter • Överlapp i perioderna • Ordförande och suppleanter ett års mandatperiod • Fasa in mandat perioderna • En extra stämma för att klubba beslutet • Vad kostar ändringen

42 Pallens Samfällighetsförening Ändring av föreningens stadgar § 6 Styrelse val Styrelsen utses vid ordinarie föreningsstämma för tiden mellan två ordinarie stämmor. Stämman utser ordföranden för en period av ett år, styrelseledamöterna väljs på två år med växelvis val av halva antalet ledamöter varje år, suppleanterna väljs på ett år. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. Övriga befattningar utser styrelsen inom sig.

43 Pallens Samfällighetsförening Ändring av föreningens stadgar Ny paragraf §12 Underhålls- och förnyelsefond Till föreningens underhålls- och förnyelsefonder skall ske årliga avsättningar. Beloppen framgår av utgifts- och inkomststaten.

44 Pallens Samfällighetsförening Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande och sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 4. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 5. Styrelsens och revisorernas berättelser * 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 7. Motioner* 8. Ersättning till styrelse och revisorer * 9. Underhållsplan * 10. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat * 11. Val av styrelse och styrelseordförande * 12. Val av revisor och revisorssuppleant * 13. Val av valberedning * 14. Övriga frågor * 15. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 16. Mötets avslutande

45 Pallens Samfällighetsförening Tack för idag!


Ladda ner ppt "Pallens Samfällighetsförening FÖRENINGSSTÄMMA 2013 Kvartersgården 2013-09-26, 19:00."

Liknande presentationer


Google-annonser