Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Årsmöte och Proffsdagarna 14-15 maj 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Årsmöte och Proffsdagarna 14-15 maj 2014."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Årsmöte och Proffsdagarna 14-15 maj 2014

2 1993-10-04

3 Årsmöte

4 Dagordning 1.Öppnande av årsmöte 2.Fastställande av dagordning 3.Fråga om mötets behöriga utlysande 4.Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 5.Val av justeringsman 6.Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 7.Den ekonomiska redovisningen för verksamhetsåret 8.Revisionsberättelse för verksamhetsåret 9.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 10.Val av styrelseledamöter för kommande verksamhetsår 11.Val av revisorer för kommande verksamhetsår 12.Val av valberedning för kommande verksamhetsår 13.Fastställande av medlemsavgift för 2014 14.Övriga frågor 15.Mötets avslutning

5 Verksamhetsberättelse Styrelsen  Maria Kolak, Malmö stad, ordförande  Marco Bencic, Lernia, kassör tom 2013-11-26  Sten Odelberg, Region Skåne, kassör from 2013-11-26  Jacob Sandström, Skövde kommun, sekreterare  Karin Helmrich, Örebro kommun, ledamot  Mats Lundahl, Sundsvalls kommun, ledamot  Henrik Voss, Västra Götalandsregionen, ledamot  Kristina Eriksson, Danderyds Sjukhus AB, ledamot  Jan Henricsson, Preem AB, ledamot from 2013-11-26

6 Verksamhetsberättelse Revisor  Per Carlsson, Sigtuna kommun, ordinarie  Ingrid-Maria Suomela Lindström, Stockholms läns sjukvårdsområde, ersättare Valberedning  Elisabeth Colliander, Södersjukhuset AB  Ann Djerf Svensson, Region Skåne

7 Verksamhetsberättelse Medlemsavgift och medlemmar  1 500 kronor per medlemsorganisation  97 medlemsorganisation Styrelsemöten  Åtta protokollförda styrelsemöten  Telefonmöte och avstämning via mail Extra årsmöte  26 november 2013  Val av kassör och val av ny ledamot

8 Verksamhetsberättelse Proffsdagar  23-24 maj 2013  Clarion Hotell i Stockholm Utveckling  Utvecklingsdag 26 november 2013  Prioritering av önskemål  Kravdokument  1 500 timmar för utveckling av Raindance 2014 Höst och Raindance 2015 Vår  Samarbete med CGI  Förbättrad utvecklingsprocess

9 Verksamhetsberättelse Hemsida  www.raindanceanv.se Ekonomi  Resultaträkning  Balansräkning

10 Proffsdagar

11 14 – 15 maj 2014 Onsdagen den 14 maj 11:00-11:15Beställda utvecklingspunkter, styrelsen 11:15-11:30Anpassad inloggningssida, Umeå Universitet 11:30-12:00KRP och nytt Workflow – projekt, Malmö stad 12:00-13:00Lunch

12 Proffsdagar 14 – 15 maj 2014 Onsdagen den 14 maj 13:00-13:20Helhetsgrepp om versionsbyte, Region Skåne 13:20-13:50Mobil uppföljningsapplikation, Sigtuna kommun 13:50-14:00Paus 14:00-14:30Uppföljning av inköp, Malmö stad 14:30-15:00Kaffe

13 Proffsdagar 14 – 15 maj 2014 Onsdagen den 14 maj 15:00-15:20Kundfaktura via Excel, Örebro kommun 15:20-16:00Komponentavskrivningar, Sandvikens kommun 16:00-16:30Ny kravrutin, Skövde kommun 16:30-17:00 Tjänstebeställningar och effektivare fakturamatchning genom beloppsmatchning, Region Skåne 17:00-18:30Egen tid 18:30Middag


Ladda ner ppt "Välkommen till Årsmöte och Proffsdagarna 14-15 maj 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser