Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dagordning Varaslättens Bredband ekonomisk förening § 1.Mötets öppnande § 2.Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. § 3.Godkännande av röstlängden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dagordning Varaslättens Bredband ekonomisk förening § 1.Mötets öppnande § 2.Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. § 3.Godkännande av röstlängden."— Presentationens avskrift:

1

2 Dagordning Varaslättens Bredband ekonomisk förening § 1.Mötets öppnande § 2.Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. § 3.Godkännande av röstlängden. § 4.Val av två justeringspersoner § 5.Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. § 6.Fastställande av dagordningen. § 7.Styrelsens årsredovisning § 8.Revisionsberättelsen. § 9.Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. § 10.Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. § 11.Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer. § 12.Beslut om medlemsavgift och andra avgifter. § 13.Budget § 14.Val av ordförande § 15.Val av styrelseledamöter. § 16.Val av revisorer och revisorssuppleanter. § 17.Val av valberedning § 18.Övriga ärenden § 19.Mötets avslutande

3

4  Empower AB lägger bredbandskanalisation i VA-område, har grävt 40 km  Valdemars Maskinstation gräver övriga områden, har grävt 30 km  Totalt färdigställt 105 km, i dagsläget totalt 70 km  Gräver på flera ställen samtidigt  Grävning har försenats på grund av olika anledningar.

5  Vi har anställt 1 person samt ytterligare 1 inhyrd.  Försöker att följa aktuell karta i samråd med markägare kan förändringar ske längs vägen  Markägare är till stor hjälp för ev. rör som redan finns ex. dränering.  Blåsning samt svetsning av fiber påbörjas i maj  Preliminärt datum för driftsättning är aug-sep

6

7 Under tiden ni fikar finns ett formulär för frågor till Telia eller till Styrelsen. Vänligen fyll i det, så svarar vi så gott vi kan!

8

9  Medlemsavgift för 2014: 50 kronor  Serviceavgift: 150 kronor inkl. moms  Anslutningsavgift nr 2 av 3, à 625 kronor inkl. moms faktureras samtidigt.  Anslutningsavgift nr 3 betalas i mars 2015

10  Antalet anslutningar idag är ca 270 st.

11

12  Grävning för kanalisation från tomtgräns till husvägg.  Material till detta finns hos: Sven-Åke Brink, Mattias Björk, Sören Eriksson & Kenneth Blomstervall

13

14 Instruktioner

15

16

17

18  På hemsidan finns entreprenörer för både grävning och installation i huset.

19  Tjänsteleverantör Telia står för installation av mediaomvandlare samt tillhandahåller smartbox.  Medlemmen ansvarar för vidare installation i huset.

20 www.varaslattensbredband.se Facebook.com/varaslattensbredband

21


Ladda ner ppt "Dagordning Varaslättens Bredband ekonomisk förening § 1.Mötets öppnande § 2.Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. § 3.Godkännande av röstlängden."

Liknande presentationer


Google-annonser