Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 KILA-FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ORDINARIE STÄMMA 2007-08-26 1 VÄLKOMNA TILL KILA – FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGS.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 KILA-FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ORDINARIE STÄMMA 2007-08-26 1 VÄLKOMNA TILL KILA – FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGS."— Presentationens avskrift:

1 1 KILA-FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ORDINARIE STÄMMA 2007-08-26 1 VÄLKOMNA TILL KILA – FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGS ORDINARIE STÄMMA DEN 26 AUG. 2007

2 2 KILA-FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ORDINARIE STÄMMA 2007-08-26 2 KILA

3 3 KILA-FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ORDINARIE STÄMMA 2007-08-26 3 FLATÖ, inkl 27+85—N ETAPP 1

4 4 KILA-FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ORDINARIE STÄMMA 2007-08-26 4 Företaget skall utföras i den omfattning och till de nivåer och dimensioner som framgår av upprättade handlingar och ritningar. Förslaget har anpassats till de vilkor och rekomendationer som Länstyrelsen ger i sitt beslut. Uppschaktade jordmassor planeras ut på omgivande mark (gäller inte tomtmark), alternativt transporteras till annan plats. Uppschaktade stenar, stubbar och rör ska undanskaffas. För företagets utförande får ett arbetsområde om 15 m från dikets släntkrön tas i anspråk på båda sidor om diket jämte tillfartsväg. Inom arbetsområdet får uppschaktade jordmassor utplaneras. Tomtmark är undantagen, där ska påverkan begränsas.

5 5 KILA-FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ORDINARIE STÄMMA 2007-08-26 5

6 6 KILA-FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ORDINARIE STÄMMA 2007-08-26 6

7 7 KILA-FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ORDINARIE STÄMMA 2007-08-26 7

8 8 KILA-FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ORDINARIE STÄMMA 2007-08-26 8

9 9 KILA-FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ORDINARIE STÄMMA 2007-08-26 9

10 10 KILA-FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ORDINARIE STÄMMA 2007-08-26 10

11 11 KILA-FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ORDINARIE STÄMMA 2007-08-26 11

12 12 KILA-FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ORDINARIE STÄMMA 2007-08-26 12 Verksamhetsår 1 maj 2006 – 30 april 2007 Kila-Flatö Dikningsföretag av 1950 1 maj 2006 – 30 april 2007 Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening 1 maj 2006 – 30 april 2007

13 13 KILA-FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ORDINARIE STÄMMA 2007-08-26 13 Mötets öppnande Val av ordförande för stämman Val av sekreterare Val av två justeringsmän och tillika rösträknare Kallelse till stämman Upprättande av röstlängd Styrelsens och revisorernas berättelser Ansvarsfrihet för styrelsen Framställan från styrelsen och motioner från medlemmar –Styrelsens förslag till åtgärder av Flatö etapp 2 –Styrelsens mandat för tecknande av nytt banklån Ersättning till styrelsen och revisorerna Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter Val av revisorer och suppleanter Fråga om val av valberedning Övriga frågor Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt Avslutning

14 14 KILA-FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ORDINARIE STÄMMA 2007-08-26 14 Mötets öppnande Val av ordförande för stämman Val av sekreterare Val av två justeringsmän och tillika rösträknare Kallelse till stämman Upprättande av röstlängd Styrelsens och revisorernas berättelser Ansvarsfrihet för styrelsen Framställan från styrelsen och motioner från medlemmar –Styrelsens förslag till åtgärder av Flatö etapp 2 –Styrelsens mandat för tecknande av nytt banklån Ersättning till styrelsen och revisorerna Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter Val av revisorer och suppleanter Fråga om val av valberedning Övriga frågor Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt Avslutning

15 15 KILA-FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ORDINARIE STÄMMA 2007-08-26 15 Mötets öppnande Val av ordförande för stämman Val av sekreterare Val av två justeringsmän och tillika rösträknare Kallelse till stämman Upprättande av röstlängd Styrelsens och revisorernas berättelser Ansvarsfrihet för styrelsen Framställan från styrelsen och motioner från medlemmar –Styrelsens förslag till åtgärder av Flatö etapp 2 –Styrelsens mandat för tecknande av nytt banklån Ersättning till styrelsen och revisorerna Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter Val av revisorer och suppleanter Fråga om val av valberedning Övriga frågor Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt Avslutning

16 16 KILA-FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ORDINARIE STÄMMA 2007-08-26 16 Mötets öppnande Val av ordförande för stämman Val av sekreterare Val av två justeringsmän och tillika rösträknare Kallelse till stämman Upprättande av röstlängd Styrelsens och revisorernas berättelser Ansvarsfrihet för styrelsen Framställan från styrelsen och motioner från medlemmar –Styrelsens förslag till åtgärder av Flatö etapp 2 –Styrelsens mandat för tecknande av nytt banklån Ersättning till styrelsen och revisorerna Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter Val av revisorer och suppleanter Fråga om val av valberedning Övriga frågor Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt Avslutning

17 17 KILA-FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ORDINARIE STÄMMA 2007-08-26 17 Mötets öppnande Val av ordförande för stämman Val av sekreterare Val av två justeringsmän och tillika rösträknare Kallelse till stämman Upprättande av röstlängd Styrelsens och revisorernas berättelser Ansvarsfrihet för styrelsen Framställan från styrelsen och motioner från medlemmar –Styrelsens förslag till åtgärder av Flatö etapp 2 –Styrelsens mandat för tecknande av nytt banklån Ersättning till styrelsen och revisorerna Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter Val av revisorer och suppleanter Fråga om val av valberedning Övriga frågor Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt Avslutning

18 18 KILA-FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ORDINARIE STÄMMA 2007-08-26 18 Mötets öppnande Val av ordförande för stämman Val av sekreterare Val av två justeringsmän och tillika rösträknare Kallelse till stämman Upprättande av röstlängd Styrelsens och revisorernas berättelser Ansvarsfrihet för styrelsen Framställan från styrelsen och motioner från medlemmar –Styrelsens förslag till åtgärder av Flatö etapp 2 –Styrelsens mandat för tecknande av nytt banklån Ersättning till styrelsen och revisorerna Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter Val av revisorer och suppleanter Fråga om val av valberedning Övriga frågor Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt Avslutning

19 19 KILA-FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ORDINARIE STÄMMA 2007-08-26 19 Mötets öppnande Val av ordförande för stämman Val av sekreterare Val av två justeringsmän och tillika rösträknare Kallelse till stämman Upprättande av röstlängd Styrelsens och revisorernas berättelser Ansvarsfrihet för styrelsen Framställan från styrelsen och motioner från medlemmar –Styrelsens förslag till åtgärder av Flatö etapp 2 –Styrelsens mandat för tecknande av nytt banklån Ersättning till styrelsen och revisorerna Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter Val av revisorer och suppleanter Fråga om val av valberedning Övriga frågor Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt Avslutning

20 20 KILA-FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ORDINARIE STÄMMA 2007-08-26 20 VERKSAMHETSBERÄTTELSER

21 21 KILA-FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ORDINARIE STÄMMA 2007-08-26 21 REVISIONSBERÄTTELSE

22 22 KILA-FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ORDINARIE STÄMMA 2007-08-26 22 Mötets öppnande Val av ordförande för stämman Val av sekreterare Val av två justeringsmän och tillika rösträknare Kallelse till stämman Upprättande av röstlängd Styrelsens och revisorernas berättelser Ansvarsfrihet för styrelsen Framställan från styrelsen och motioner från medlemmar –Styrelsens förslag till åtgärder av Flatö etapp 2 –Styrelsens mandat för tecknande av nytt banklån Ersättning till styrelsen och revisorerna Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter Val av revisorer och suppleanter Fråga om val av valberedning Övriga frågor Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt Avslutning

23 23 KILA-FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ORDINARIE STÄMMA 2007-08-26 23 Mötets öppnande Val av ordförande för stämman Val av sekreterare Val av två justeringsmän och tillika rösträknare Kallelse till stämman Upprättande av röstlängd Styrelsens och revisorernas berättelser Ansvarsfrihet för styrelsen Framställan från styrelsen och motioner från medlemmar –Styrelsens förslag till åtgärder av Flatö etapp 2 –Styrelsens mandat för tecknande av nytt banklån Ersättning till styrelsen och revisorerna Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter Val av revisorer och suppleanter Fråga om val av valberedning Övriga frågor Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt Avslutning

24 24 KILA-FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ORDINARIE STÄMMA 2007-08-26 24 FLATÖ, inkl 27+85—N ETAPP 2 Styrelsens förslag och motivering

25 25 KILA-FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ORDINARIE STÄMMA 2007-08-26 25 Flatö-delen Förslag 2 Att vänta med utgrävningen av Flatö-diket och undersöka möjligheten att öka andelen öppet dike för att få ner kostnaden. Det finns en möjlighet, om ALLA DELÄGARE är överens, och att Miljödomstolen godkänner att täckdike ändras till öppet dike. Detta borde minska kostnaden för samfälligheten Flatö.

26 26 KILA-FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ORDINARIE STÄMMA 2007-08-26 26 Flatö delen inkl 27+85--N, ETAPP 2 Alt 1Alt 2 Arbete Material Totalt490 000540 000 Besiktning tillkommer Mandat önskas för XXX XXX kronor

27 27 KILA-FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ORDINARIE STÄMMA 2007-08-26 27 Styrelsens förslag Alt 2 att få mandat teckna banklån på max 300 000 kr.

28 28 KILA-FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ORDINARIE STÄMMA 2007-08-26 28 Flatö-delen Förslag 1 Styrelsens rekommenderar att den billigaste entreprenören kontrakteras och utgrävningen startar till hösten. Styrelsen måste då få stämmans mandat för utdebitering av kostnaden samt mandat för att teckna ett banklån på motsvarande belopp med amorteringstid 5 år. Förslag 2 Att vänta med utgrävningen av Flatö-diket och undersöka möjligheten att öka andelen öppet dike för att få ner kostnaden. Det finns en möjlighet, om ALLA DELÄGARE är överens, och att Miljödomstolen godkänner att täckdike ändras till öppet dike. Detta borde minska kostnaden för samfälligheten Flatö.

29 29 KILA-FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ORDINARIE STÄMMA 2007-08-26 29 Mötets öppnande Val av ordförande för stämman Val av sekreterare Val av två justeringsmän och tillika rösträknare Kallelse till stämman Upprättande av röstlängd Styrelsens och revisorernas berättelser Ansvarsfrihet för styrelsen Framställan från styrelsen och motioner från medlemmar –Styrelsens förslag till åtgärder av Flatö etapp 2 –Styrelsens mandat för tecknande av nytt banklån Ersättning till styrelsen och revisorerna Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter Val av revisorer och suppleanter Fråga om val av valberedning Övriga frågor Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt Avslutning

30 30 KILA-FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ORDINARIE STÄMMA 2007-08-26 30 Mötets öppnande Val av ordförande för stämman Val av sekreterare Val av två justeringsmän och tillika rösträknare Kallelse till stämman Upprättande av röstlängd Styrelsens och revisorernas berättelser Ansvarsfrihet för styrelsen Framställan från styrelsen och motioner från medlemmar –Styrelsens förslag till åtgärder av Flatö etapp 2 –Styrelsens mandat för tecknande av nytt banklån Ersättning till styrelsen och revisorerna Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter Val av revisorer och suppleanter Fråga om val av valberedning Övriga frågor Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt Avslutning

31 31 KILA-FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ORDINARIE STÄMMA 2007-08-26 31 Mötets öppnande Val av ordförande för stämman Val av sekreterare Val av två justeringsmän och tillika rösträknare Kallelse till stämman Upprättande av röstlängd Styrelsens och revisorernas berättelser Ansvarsfrihet för styrelsen Framställan från styrelsen och motioner från medlemmar –Styrelsens förslag till åtgärder av Flatö etapp 2 –Styrelsens mandat för tecknande av nytt banklån Ersättning till styrelsen och revisorerna Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter Val av revisorer och suppleanter Fråga om val av valberedning Övriga frågor Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt Avslutning

32 32 KILA-FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ORDINARIE STÄMMA 2007-08-26 32 Mötets öppnande Val av ordförande för stämman Val av sekreterare Val av två justeringsmän och tillika rösträknare Kallelse till stämman Upprättande av röstlängd Styrelsens och revisorernas berättelser Ansvarsfrihet för styrelsen Framställan från styrelsen och motioner från medlemmar –Styrelsens förslag till åtgärder av Flatö etapp 2 –Styrelsens mandat för tecknande av nytt banklån Ersättning till styrelsen och revisorerna Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter Val av revisorer och suppleanter Fråga om val av valberedning Övriga frågor Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt Avslutning

33 33 KILA-FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ORDINARIE STÄMMA 2007-08-26 33 Ledamot:Sören EricsonTill 2008 Ledamot:Jan ZetterbergTill 2007 Ledamot:Peter BövikTill 2007 Ledamot:Jan ZetterbergTill 2007 Ledamot:Linus BilleTill 2008 Ledamot:Peter LarssonTill 2007

34 34 KILA-FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ORDINARIE STÄMMA 2007-08-26 34 Mötets öppnande Val av ordförande för stämman Val av sekreterare Val av två justeringsmän och tillika rösträknare Kallelse till stämman Upprättande av röstlängd Styrelsens och revisorernas berättelser Ansvarsfrihet för styrelsen Framställan från styrelsen och motioner från medlemmar –Styrelsens förslag till åtgärder av Flatö etapp 2 –Styrelsens mandat för tecknande av nytt banklån Ersättning till styrelsen och revisorerna Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter Val av revisorer och suppleanter Fråga om val av valberedning Övriga frågor Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt Avslutning

35 35 KILA-FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ORDINARIE STÄMMA 2007-08-26 35 Suppleant:Roland AnderssonTill 2007 Suppleant:Rolf JanssonTill 2007 Revisor:Gudrun LönbrattTill 2007 Revisor:Lennart LönnbrattTill 2007 Revisorsuppleant:Kerstin EdmanTill 2007

36 36 KILA-FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ORDINARIE STÄMMA 2007-08-26 36 Mötets öppnande Val av ordförande för stämman Val av sekreterare Val av två justeringsmän och tillika rösträknare Kallelse till stämman Upprättande av röstlängd Styrelsens och revisorernas berättelser Ansvarsfrihet för styrelsen Framställan från styrelsen och motioner från medlemmar –Styrelsens förslag till åtgärder av Flatö etapp 2 –Styrelsens mandat för tecknande av nytt banklån Ersättning till styrelsen och revisorerna Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter Val av revisorer och suppleanter Fråga om val av valberedning Övriga frågor Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt Avslutning

37 37 KILA-FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ORDINARIE STÄMMA 2007-08-26 37 SammankallandeTorvald ThorberntsonTill 2007 Bo PetterssonTill 2007 Odd LindahlTill 2007

38 38 KILA-FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ORDINARIE STÄMMA 2007-08-26 38 Mötets öppnande Val av ordförande för stämman Val av sekreterare Val av två justeringsmän och tillika rösträknare Kallelse till stämman Upprättande av röstlängd Styrelsens och revisorernas berättelser Ansvarsfrihet för styrelsen Framställan från styrelsen och motioner från medlemmar –Styrelsens förslag till åtgärder av Flatö etapp 2 –Styrelsens mandat för tecknande av nytt banklån Ersättning till styrelsen och revisorerna Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter Val av revisorer och suppleanter Fråga om val av valberedning Övriga frågor Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt Avslutning

39 39 KILA-FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ORDINARIE STÄMMA 2007-08-26 39 För företagets utförande får ett arbetsområde om 15 m från dikets släntkrön tas i anspråk på båda sidor om diket jämte tillfartsväg. Inom arbetsområdet får uppschaktade jordmassor utplaneras. Tomtmark är undantagen, där ska påverkan begränsas. Vid framtida underhåll begränsas arbetsområdet till 10 m. Inom arbetsområdet får markägarna inte ändra markanvändningen så att Ledningens eller öppna dikets funktion äventyras, underhållet fördyras eller så att skador på ledningar, t.ex. rotinträngning uppkommer.

40 40 KILA-FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ORDINARIE STÄMMA 2007-08-26 40 Mötets öppnande Val av ordförande för stämman Val av sekreterare Val av två justeringsmän och tillika rösträknare Kallelse till stämman Upprättande av röstlängd Styrelsens och revisorernas berättelser Ansvarsfrihet för styrelsen Framställan från styrelsen och motioner från medlemmar –Styrelsens förslag till åtgärder av Flatö etapp 2 –Styrelsens mandat för tecknande av nytt banklån Ersättning till styrelsen och revisorerna Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter Val av revisorer och suppleanter Fråga om val av valberedning Övriga frågor Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt Avslutning

41 41 KILA-FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ORDINARIE STÄMMA 2007-08-26 41 Mötets öppnande Val av ordförande för stämman Val av sekreterare Val av två justeringsmän och tillika rösträknare Kallelse till stämman Upprättande av röstlängd Styrelsens och revisorernas berättelser Ansvarsfrihet för styrelsen Framställan från styrelsen och motioner från medlemmar –Styrelsens förslag till åtgärder av Flatö etapp 2 –Styrelsens mandat för tecknande av nytt banklån Ersättning till styrelsen och revisorerna Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter Val av revisorer och suppleanter Fråga om val av valberedning Övriga frågor Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt Avslutning

42 42 KILA-FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ORDINARIE STÄMMA 2007-08-26 42 Styrelsens ansvar för diket Styrelsen för dikesföretaget har ansvar för att hålla rent i diket så att vattnet kan rinna undan utan problem. Dikesföretaget (styrelsen) kan åtalas om skada inträffar pga kvarstående träd eller stenar. Det innebär att företaget har skyldighet och rätt att ta bort träd eller flytta stenar som finns i eller i anslutning till diket, trots markägarens eventuella motvilja. Därför uppmanas de markägare som inte röjt träd, där diket eller brunnar skall grävas, att göra detta innan grävarbetet startar. Annars kommer styrelsen tvingas tillse att sådan röjning blir verkställd. För mer information kontakta Rolf Larsson på Jordbruksverket.


Ladda ner ppt "1 KILA-FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ORDINARIE STÄMMA 2007-08-26 1 VÄLKOMNA TILL KILA – FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGS."

Liknande presentationer


Google-annonser