Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Högskolerankning – Sveriges bästa högskolor när studenterna själv får välja 1Handelshögskolan i Stockholm 2Lunds universitet 3Chalmers tekniska högskola.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Högskolerankning – Sveriges bästa högskolor när studenterna själv får välja 1Handelshögskolan i Stockholm 2Lunds universitet 3Chalmers tekniska högskola."— Presentationens avskrift:

1 Högskolerankning – Sveriges bästa högskolor när studenterna själv får välja 1Handelshögskolan i Stockholm 2Lunds universitet 3Chalmers tekniska högskola 4Uppsala universitet 5Sveriges lantbruksuniversitet 6Umeå universitet 7Kungliga Tekniska högskolan 8Högskolan i Jönköping 9Karolinska institutet 10Linköpings universitet 11Göteborgs universitet 12Blekinge tekniska högskola 13Luleå tekniska universitet 14Högskolan i Borås 15Stockholms universitet 16Högskolan i Halmstad 17Högskolan i Gävle 18Mittuniversitetet 19Linneuniversitetet 20Malmö högskola 21Karlstads universitet 22Örebro universitet 23Mälardalens högskola 24Gymnastik- och idrottshögskolan 25Högskolan i Skövde 26Södertörns högskola Källa: Fokus, 30 mars 2012

2 Högskolerankning – Flest får jobb efter examen 1 Karolinska institutet 2 Kungl.Tekniska högskolan 3 Linköpings universitet 4 Gymnastik- och idrottshögskolan 5 Chalmers tekniska högskola 6 Handelshögskolan i Stockholm 7 Mälardalens högskola 8 Högskolan i Skövde 9 Sveriges lantbruksuniversitet 10 Uppsala universitet 11 Stockholms universitet 12 Högskolan i Jönköping 13 Örebro universitet 14 Högskolan i Halmstad 15 Blekinge tekniska högskola 16 Malmö högskola 17 Göteborgs universitet 18 Lunds universitet 19 Högskolan i Gävle 20 Linneuniversitetet 21 Mittuniversitetet 22 Umeå universitet 23 Högskolan i Borås 24 Karlstads universitet 25 Södertörns högskola 26 Luleå tekniska universitet Källa: Fokus, 30 mars 2012

3 Högskolerankning – Mest internationella samarbeten 1 Umeå universitet 2 Göteborgs universitet 3 Lunds universitet 4 Blekinge tekniska högskola 5 Chalmers tekniska högskola 6 Högskolan i Borås 7 Högskolan i Jönköping 8 Kungl.Tekniska högskolan 9 Sveriges lantbruksuniversitet 10 Uppsala universitet 11 Handelshögskolan i Stockholm 12 Linköpings universitet 13 Luleå tekniska universitet 14 Mittuniversitetet 15 Högskolan i Gävle 16 Högskolan i Halmstad 17 Karlstads universitet 18 Karolinska institutet 19 Malmö högskola 20 Stockholms universitet 21 Örebro universitet 22 Högskolan i Skövde 23 Linneuniversitetet 24 Gymnastik- och idrottshögskolan 25 Mälardalens högskola 26 Södertörns högskola Källa: Fokus, 30 mars 2012

4 Högskolerankning – Bästa bibliotek 1Karolinska institutet 2Sveriges lantbruksuniversitet 3 Gymnastik- och idrottshögskolan 4Handelshögskolan i Stockholm 5Uppsala universitet 6 Lunds universitet 7Göteborgs universitet 8Linköpings universitet 9 Högskolan i Gävle 10 Chalmers tekniska högskola 11Umeå universitet 12 Luleå tekniska universitet 13 Mittuniversitetet 14 Högskolan i Borås 15 Stockholms universitet 16 Södertörns högskola 17 Malmö högskola 18 Blekinge tekniska högskola 19 Mälardalens högskola 20 Kungl.Tekniska högskolan 21 Högskolan i Halmstad 22 Linneuniversitetet 23 Örebro universitet 24 Högskolan i Jönköping 25 Karlstads universitet 26 Högskolan i Skövde Källa: Fokus, 30 mars 2012

5 Högskolerankning – Billigaste staden 1 Karlstads universitet 2 Blekinge tekniska högskola 3 Högskolan i Halmstad 4 Högskolan i Borås 5 Högskolan i Skövde 6 Högskolan i Gävle 7 Luleå tekniska universitet 8 Linneuniversitetet 9 Lunds universitet 10 Malmö högskola 11 Sveriges lantbruksuniversitet 12 Högskolan i Jönköping 13 Umeå universitet 14 Örebro universitet 15 Mälardalens högskola 16 Uppsala universitet 17 Mittuniversitetet 18 Chalmers tekniska högskola 19 Göteborgs universitet 20 Linköpings universitet 21 Gymnastik- och idrottshögskolan 22 Handelshögskolan i Stockholm 23 Karolinska institutet 24 Kungl.Tekniska högskolan 25 Södertörns högskola 26 Stockholms universitet Källa: Fokus, 30 mars 2012

6 Högskolerankning – Mest fritidsaktiviteter i staden 1 Lulea tekniska universitet 2 Mittuniversitetet 3 Högskolan i Halmstad 4 Blekinge tekniska högskola 5 Högskolan i Gävle 6 Umeå universitet 7 Sveriges lantbruksuniversitet 8 Malmö högskola 9 Linneuniversitetet 10 Högskolan i Borås 11 Högskolan i Jönköping 12 Karlstads universitet 13 Högskolan i Skövde 14 Lunds universitet 15 Mälardalens högskola 16 Örebro universitet 17 Linköpings universitet 18 Chalmers tekniska högskola 19 Gymnastik- och idrottshögskolan 20 Handelshögskolan i Stockholm 21 Karolinska institutet 22 Kungl.Tekniska högskolan 23 Södertörns högskola 24 Stockholms universitet 25 Uppsala universitet 26 Göteborgs universitet Källa: Fokus, 30 mars 2012

7 Högskolerankning – Högst lön efter examen 1 Handelshögskolan i Stockholm 2 Kungl.Tekniska högskolan 3 Gymnastik- och idrottshögskolan 4 Högskolan i Gävle 5 Karolinska institutet 6 Chalmers tekniska högskola 7 Mittuniversitetet 8 Blekinge tekniska högskola 9 Uppsala universitet 10 Mälardalens högskola 11 Stockholms universitet 12 Lunds universitet 13 Örebro universitet 14Sveriges lantbruksuniversitet 15Göteborgs universitet 16Malmö högskola 17Högskolan i Halmstad 18Södertörns högskola 19Linköpings universitet 20Högskolan i Borås 21Karlstads universitet 22Linneuniversitetet 23Högskolan i Jönköping 24Umeå universitet 25Högskolan i Skövde 26Luleå tekniska universitet Källa: Fokus, 30 mars 2012

8 Högskolerankning – Flest utländska studenter 1 Blekinge tekniska högskola 2 Kungl.Tekniska högskolan 3 Högskolan i Gävle 4 Chalmers tekniska högskola 5 Handelshögskolan i Stockholm 6 Sveriges lantbruksuniversitet 7 Linköpings universitet 8 Lunds universitet 9 Uppsala universitet 10 Mälardalens högskola 11 Högskolan i Jönköping 12 Malmö högskola 13 Högskolan i Borås 14 Högskolan i Halmstad 15 Umeå universitet 16 Linneuniversitetet 17 Luleå tekniska universitet 18 Karolinska institutet 19 Stockholms universitet 20 Mittuniversitetet 21 Karlstads universitet 22 Högskolan i Skövde 23 Göteborgs universitet 24 Örebro universitet 25 Södertörns högskola 26 Gymnastik- och idrottshögskolan Källa: Fokus, 30 mars 2012

9 Högskolerankning – Lättast hitta bostad 1 Högskolan i Gävle 2 Mittuniversitetet 3 Blekinge tekniska högskola 4 Högskolan i Borås 5 Högskolan i Halmstad 6 Högskolan i Jönköping 7 Högskolan i Skövde 8 Karlstads universitet 9 Linköpings universitet 10 Linneuniversitetet 11 Luleå tekniska universitet 12 Mälardalens högskola 13 Umeå universitet 14 Örebro universitet 15 Sveriges lantbruksuniversitet 16 Chalmers tekniska högskola 17 Göteborgs universitet 18 Gymnastik- och idrottshögskolan 19 Handelshögskolan i Stockholm 20 Karolinska institutet 21 Kungl.Tekniska högskolan 22 Lunds universitet 23 Malmö högskola 24 Södertörns högskola 25 Stockholms universitet 26 Uppsala universitet Källa: Fokus, 30 mars 2012


Ladda ner ppt "Högskolerankning – Sveriges bästa högskolor när studenterna själv får välja 1Handelshögskolan i Stockholm 2Lunds universitet 3Chalmers tekniska högskola."

Liknande presentationer


Google-annonser