Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ITHU och arbetsgrupp Studentportalsnätverket

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ITHU och arbetsgrupp Studentportalsnätverket"— Presentationens avskrift:

1 ITHU och arbetsgrupp Studentportalsnätverket
Gun Wallius GU

2 Syftet med nätverket Historia Organisation Träffar Framtiden
Presentation Syftet med nätverket Historia Organisation Träffar Framtiden

3 Varför nätverk? Gemensamma frågeställningar
Vad står era portaler för idag? Vilka målgrupper? Vilken slags information, vilka tjänster? Självadministration, infokanal, administrativ besparing, kommunikationskanal, nöje? Oavsett vilka portalramverk som används bör vi kunna ta hjälp av varandra. Sammanställningar av tjänster, portalramverk, LMS på de olika lärosätena Knyta kontakter

4 Syfte med nätverk Alla medlemmar i nätverket är med och bestämmer syftet, vi själva är vår uppdragsgivare. Enligt medlemmar är syftet med nätverket att: Ge inspiration Ge erfarenhetsbyte Ge stöd Ha omvärldsbevakning Söka framtidsplaner Ge möjlighet att knyta kontakter Kartlägga lärosätenas teknikval, systemförvaltning, arbetsprocesser, dokumentation, studentinformation m.m. Undersöka studentportalernas relation till kringliggande system Ha studentfokus Vara forum för gemensamma frågor Verka för att höja kvaliteten på studenttjänsterna Ge kompetensutveckling Främja samarbete mellan lärosäten Vara påverkansgrupp gentemot Ladokkonsortiet och Ladok3 …?

5 Medlemmar, representerade lärosäten/org.
Blekinge Tekniska Högskola Ladok, Umeå Chalmers Linköpings universitet Göteborgs universitet Linnéuniversitetet Högskolan Borås Luleå tekniska universitet Högskolan Dalarna Lunds universitet Högskolan Gävle Mittuniversitetet Högskolan Halmstad Mälardalens högskola Högskolan Skövde Stockholms universitet Högskolan Kristianstad Sveriges lantbruksuniversitet Högskolan Väst Södertörns högskola Karlstads universitet Umeå universitet Karolinska institutet Uppsala universitet Kungliga musikhögskolan VHS, Ladokkonsortiet Kungliga tekniska högskolan Örebro universitet Systemförvaltare, LPW-ansvariga, Ladokansvariga, informatörer, systemutvecklare…

6 Starten Tankar om nätverk på flera håll Workshop på NUAK 2010
Första träff i Uppsala i december 2010 54 deltagare från 18 lärosäten/org Beslut om att hålla nästa träff ihop med ITHU (Nätverket för IT i Högre utbildning) Träff med ITHU i Karlstad Som arbetsgrupp under ITHU, träff i Halmstad

7 Vad är ITHU? ITHU, Nätverket för IT i Högre utbildning, bildades på uppdrag av NSHU (Nätuniversitetet) för fyra år sedan Är sanktionerat av nästa alla universitet och högskolor i Sverige Har tidigare fått anslag i form av årlig avgift från deltagande lärosäten, resurser tas numera in i som avgifter för träffar Styrgrupp väljs årligen av medlemmarna ITHU organiserar arbetet i form av arbetsgrupper (e-möten, Öppna lärarresurer, Studentportalsnätverket etc)

8 Organisation inom nätverket
Ansvariga, arbetsgrupp Sköter medlemslista, webb, medlemsenkäter Förslag på agenda för kommande träffar tas fram av medlemmarna på träffarna Representant i ITHU´s styrelse

9 Nätverksträffar Arrangeras inom ITHU
Gemensam för alla arbetsgrupper inom ITHU En gång per termin Halva träffen eget studentportalsspår och halva gemensamt med övriga ITHU (hitintills) Hålls på olika lärosäten som hjälper till med arrangemanget

10 Exempel på punkter från träffarna
Laget-runt-presentation av egna studentportalen, systemförvaltningsmodell, ramverk och teknik Mobila tjänster Portalramverk med dess styrkor, svagheter och utvecklingspotential Ideala studenttjänster – genomgång av en specifik tjänst, hur den ska se ut för att vara attraktiv för alla lärosäten Ut ur portalen-tanken Sociala medier Ladok3

11 Att jobba på inför framtiden
Mer engagemang från medlemmarna Förslag till punkter på träffarna Personer till arbetsgrupp Bättre och mer interaktiva webbsidor Plats på Linnéuniversitetets Moodle under uppbyggnad Listningar av olika slag Forum Kopplingar till andra nätverk (ex Suniweb)

12 Studentportalsnätverket
Bli medlem genom att maila någon ansvarig för arbetsgruppen: Linnea Johansson, LTU Håkan Fasth, HH Gun Wallius, GU välj Studentportal


Ladda ner ppt "ITHU och arbetsgrupp Studentportalsnätverket"

Liknande presentationer


Google-annonser