Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 ITHU och arbetsgrupp Studentportalsnätverket Gun Wallius GU.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 ITHU och arbetsgrupp Studentportalsnätverket Gun Wallius GU."— Presentationens avskrift:

1 1 ITHU och arbetsgrupp Studentportalsnätverket Gun Wallius GU

2 2 Presentation »Syftet med nätverket »Historia »Organisation »Träffar »Framtiden

3 3 Varför nätverk? »Gemensamma frågeställningar •Vad står era portaler för idag? •Vilka målgrupper? •Vilken slags information, vilka tjänster? o Självadministration, infokanal, administrativ besparing, kommunikationskanal, nöje? »Oavsett vilka portalramverk som används bör vi kunna ta hjälp av varandra. »Sammanställningar av tjänster, portalramverk, LMS på de olika lärosätena »Knyta kontakter

4 4 Syfte med nätverk Alla medlemmar i nätverket är med och bestämmer syftet, vi själva är vår uppdragsgivare. Enligt medlemmar är syftet med nätverket att: »Ge inspiration »Ge erfarenhetsbyte »Ge stöd »Ha omvärldsbevakning »Söka framtidsplaner »Ge möjlighet att knyta kontakter »Kartlägga lärosätenas teknikval, systemförvaltning, arbetsprocesser, dokumentation, studentinformation m.m. »Undersöka studentportalernas relation till kringliggande system »Ha studentfokus »Vara forum för gemensamma frågor »Verka för att höja kvaliteten på studenttjänsterna »Ge kompetensutveckling »Främja samarbete mellan lärosäten »Vara påverkansgrupp gentemot Ladokkonsortiet och Ladok3 »…?

5 5 Medlemmar, representerade lärosäten/org. »Blekinge Tekniska Högskola »Chalmers »Göteborgs universitet »Högskolan Borås »Högskolan Dalarna »Högskolan Gävle »Högskolan Halmstad »Högskolan Skövde »Högskolan Kristianstad »Högskolan Väst »Karlstads universitet »Karolinska institutet »Kungliga musikhögskolan »Kungliga tekniska högskolan »Ladok, Umeå »Linköpings universitet »Linnéuniversitetet »Luleå tekniska universitet »Lunds universitet »Mittuniversitetet »Mälardalens högskola »Stockholms universitet »Sveriges lantbruksuniversitet »Södertörns högskola »Umeå universitet »Uppsala universitet »VHS, Ladokkonsortiet »Örebro universitet

6 6 Starten »Tankar om nätverk på flera håll »Workshop på NUAK 2010 »Första träff i Uppsala i december 2010 •54 deltagare från 18 lärosäten/org •Beslut om att hålla nästa träff ihop med ITHU (Nätverket för IT i Högre utbildning) »Träff med ITHU i Karlstad »Som arbetsgrupp under ITHU, träff i Halmstad

7 7 Vad är ITHU? »ITHU, Nätverket för IT i Högre utbildning, bildades på uppdrag av NSHU (Nätuniversitetet) för fyra år sedan »Är sanktionerat av nästa alla universitet och högskolor i Sverige »Har tidigare fått anslag i form av årlig avgift från deltagande lärosäten, resurser tas numera in i som avgifter för träffar »Styrgrupp väljs årligen av medlemmarna »ITHU organiserar arbetet i form av arbetsgrupper (e-möten, Öppna lärarresurer, Studentportalsnätverket etc)

8 8 Organisation inom nätverket »Ansvariga, arbetsgrupp •Sköter medlemslista, webb, medlemsenkäter »Förslag på agenda för kommande träffar tas fram av medlemmarna på träffarna »Representant i ITHU´s styrelse

9 9 Nätverksträffar »Arrangeras inom ITHU »Gemensam för alla arbetsgrupper inom ITHU »En gång per termin »Halva träffen eget studentportalsspår och halva gemensamt med övriga ITHU (hitintills) »Hålls på olika lärosäten som hjälper till med arrangemanget

10 10 Exempel på punkter från träffarna »Laget-runt-presentation av egna studentportalen, systemförvaltningsmodell, ramverk och teknik »Mobila tjänster »Portalramverk med dess styrkor, svagheter och utvecklingspotential »Ideala studenttjänster – genomgång av en specifik tjänst, hur den ska se ut för att vara attraktiv för alla lärosäten »Ut ur portalen-tanken »Sociala medier »Ladok3

11 11 Att jobba på inför framtiden »Mer engagemang från medlemmarna •Förslag till punkter på träffarna •Personer till arbetsgrupp »Bättre och mer interaktiva webbsidor •Plats på Linnéuniversitetets Moodle under uppbyggnad •Listningar av olika slag •Forum »Kopplingar till andra nätverk (ex Suniweb)

12 12 Studentportalsnätverket »Bli medlem genom att maila någon ansvarig för arbetsgruppen: •Linnea Johansson, LTU •Håkan Fasth, HH •Gun Wallius, GU »www.ithu.se, välj Studentportalwww.ithu.se


Ladda ner ppt "1 ITHU och arbetsgrupp Studentportalsnätverket Gun Wallius GU."

Liknande presentationer


Google-annonser