Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regional digital agenda för Östergötland Kira Berg Daniel Johansson Fredrik Eriksson 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regional digital agenda för Östergötland Kira Berg Daniel Johansson Fredrik Eriksson 1."— Presentationens avskrift:

1 Regional digital agenda för Östergötland Kira Berg Daniel Johansson Fredrik Eriksson 1

2 En digital agenda för Sverige "It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige" • Befintliga resurser ska utnyttjas bättre. Agendan är ett komplement till pågående insatser inom exempelvis säkerhet, infrastruktur, kompetensförsörjning, tillit, tillgänglighet, användbarhet, standarder, entreprenörskap och innovation. 2

3 En regional digital agenda för Östergötland 2014-2020 Regionförbundet Östsam, samt Länsstyrelsen och Landstinget i Östergötland har undertecknat en avsiktsförklaring om att: • ställa sig bakom det IT-politiska målet att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter, liksom att • det finns en ambition att arbeta fram en regional digital agenda i bred samverkan med olika samhällsaktörer 3

4 Inriktning Den regionala digitala agendan för Östergötland ska inriktas på: • sådant som är av specifikt östgötskt intresse utifrån situationen i regionen • sådant där vi har särskilt bra förutsättningar för fortsatt utveckling och där vi kan tillföra andra kunskap/erfarenheter • sådant som handlar om att stödja de regionala utvecklingsstrategierna så som de beskrivs i det regionala utvecklingsprogrammet (RUP). 4

5 Förslag på insatsområden • Bredbandsinfrastruktur • Digital kompetens och delaktighet – Omfattar även IT för lärande • Digitala tjänster i offentlig verksamhet – Ex. e-hälsa och e-tjänster • Digitalt stöd i offentlig verksamhet – e-förvaltning • IT för företagande och entreprenörskap 5

6 Exempel: Uppdrag från kommunchefsnätverket Kommunchefsnätverket i Östergötland har uppdragit till idégruppen för en regional digital agenda att undersöka om det finns förutsättningar för att etablera en regional samverkan för e-tjänstutveckling. Frågeställningar: • Hur ska en gemensam e-tjänstutveckling bedrivas, i vilka forum ska beslut fattas och det operativa arbetet bedrivas i praktiken? • Vilka erfarenheter kan vi tillvara på från i det egna länet och i övriga Sverige? En plan för hur en sådan samverkan ska etableras, ska presenteras för Kommunchefsnätverket den 4 april. 6

7 Handlingsplan • Presentation för berörda nätverk av politiker och tjänstemän i regionen (jan-mars) • Genomförande av workshops med arbetsgrupper (mars-maj) • Förslag på regional digital agenda tas fram (maj-juni) • Agendaförslaget remitteras (juni-september) • Konferens 17 september • Agendan fastslås • Upprättande av handlingsplaner utifrån insatsområden • Genomförande av agendan påbörjas, 1 januari 2014 7

8 Kontaktuppgifter 8 Daniel Johansson, 013-26 27 30 daniel.johansson@ostsam.se daniel.johansson@ostsam.se Fredrik Eriksson, 013-26 33 53 fredrik.c.eriksson@linkoping.se fredrik.c.eriksson@linkoping.se Kira Berg, 013-26 27 64 Kira.berg@ostsam.se


Ladda ner ppt "Regional digital agenda för Östergötland Kira Berg Daniel Johansson Fredrik Eriksson 1."

Liknande presentationer


Google-annonser