Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regional digital agenda för Östergötland 1. En digital agenda för Sverige En regional digital agenda för Östergötland Förslag på insatsområden Förslag.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regional digital agenda för Östergötland 1. En digital agenda för Sverige En regional digital agenda för Östergötland Förslag på insatsområden Förslag."— Presentationens avskrift:

1 Regional digital agenda för Östergötland 1

2 En digital agenda för Sverige En regional digital agenda för Östergötland Förslag på insatsområden Förslag på handlingsplan 2

3 En digital agenda för Sverige "It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige" Befintliga resurser ska utnyttjas bättre. Agendan är ett komplement till pågående insatser inom exempelvis säkerhet, infrastruktur, kompetensförsörjning, tillit, tillgänglighet, användbarhet, standarder, entreprenörskap och innovation. 3

4 En regional digital agenda för Östergötland 2014-2020 Regionförbundet Östsam, samt Länsstyrelsen och Landstinget i Östergötland har undertecknat en avsiktsförklaring om att: ställa sig bakom det IT-politiska målet att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter, liksom att det finns en ambition att arbeta fram en regional digital agenda i bred samverkan med olika samhällsaktörer 4

5 Inriktning Den regionala digitala agendan för Östergötland ska inriktas på: sådant som är av specifikt östgötskt intresse utifrån situationen i regionen sådant där vi har särskilt bra förutsättningar för fortsatt utveckling och där vi kan tillföra andra kunskap/erfarenheter sådant som handlar om att stödja de regionala utvecklingsstrategierna så som de beskrivs i det regionala utvecklingsprogrammet (RUP). 5

6 Förslag på insatsområden Bredbandsinfrastruktur Digital kompetens och delaktighet – Omfattar även IT för lärande Digitala tjänster i offentlig verksamhet – Ex. e-hälsa och e-tjänster Digitalt stöd i offentlig verksamhet – e-förvaltning IT för företagande och entreprenörskap 6

7 Exempel: Uppdrag från kommunchefsnätverket Kommunchefsnätverket i Östergötland har uppdragit till idégruppen för en regional digital agenda att undersöka om det finns förutsättningar för att etablera en regional samverkan för e-tjänstutveckling. Frågeställningar: Hur ska en gemensam e-tjänstutveckling bedrivas, i vilka forum ska beslut fattas och det operativa arbetet bedrivas i praktiken? Vilka erfarenheter kan vi tillvara på från i det egna länet och i övriga Sverige? En plan för hur en sådan samverkan ska etableras, ska presenteras för Kommunchefsnätverket den 4 april. 7

8 Handlingsplan Presentation för berörda nätverk av politiker och tjänstemän i regionen (jan-mars) Genomförande av workshops med arbetsgrupper (mars-maj) Förslag på regional digital agenda tas fram (maj-juni) Agendaförslaget remitteras (juni-september) Konferens 17 september Agendan fastslås Upprättande av handlingsplaner utifrån insatsområden Genomförande av agendan påbörjas, 1 januari 2014 8


Ladda ner ppt "Regional digital agenda för Östergötland 1. En digital agenda för Sverige En regional digital agenda för Östergötland Förslag på insatsområden Förslag."

Liknande presentationer


Google-annonser