Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Partnerskap för jämställdhet i Gävleborg Landstinget, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen, Högskolan, Winnet, Gävle kommun (Fiber Optic Valley)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Partnerskap för jämställdhet i Gävleborg Landstinget, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen, Högskolan, Winnet, Gävle kommun (Fiber Optic Valley)"— Presentationens avskrift:

1 Partnerskap för jämställdhet i Gävleborg Landstinget, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen, Högskolan, Winnet, Gävle kommun (Fiber Optic Valley)

2 Svensk jämställdhetspolitik Vad? Politik Jämställdhetspolitiska mål Varför? Teori Genussystem- teorin Hur? Strategi Jämställdhets- integrering

3 Jämställdhetsintegrering ”Jämställdhetsintegrering innebär (om) organisering, förbättring, utveckling och utvärdering av beslutsprocesser, så att ett jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen, av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet.” Europarådet 1998

4 Syfte och mål Partnerskapets syfte är att genom samverkan effektivisera och påskynda jämställdhetsarbetet i det regionala utvecklingsarbetet. Kompetensfrågorna är särskilt prioriterade för partnerskapets arbete.

5 Mål och syfte Målet för partnerskapets arbete under 2014- 2015 skall vara att: Kvinnor och män, flickor och pojkar i Gävleborg har förmåga, vilja och möjlighet att omsätta kunskap till handling och att skapa morgondagens samhälle och arbetsliv.

6 Organisation RÅD Den person som står som undertecknad i samverkansavtalet är också representant i partnerskapets råd. Rådet har till uppgift att specificera vilka åtgärder och uppdrag partnerskapet ska arbeta med. GENOMFÖRANDEGRUPP Till rådet finns en grupp knuten vilken har ett särskilt genomförandeansvar. Gruppen med genomförandeansvar utgörs av personer med specifika kunskaper och erfarenheter som anses värdefulla för genomförandet av rådets uppdrag.

7 Vad gör vi? Erfarenhets- och kunskapsutbyte. Omvärldsbevakning. Remissinstans Kunskapsspridning Kommunikation Stödja, samla och inspirera varandra i arbetet med jämställdhetsintegrering i den egna organisationen utifrån prioriterade områden.

8 Inriktning och handlingsplan Workshop 12 mars Partnerskapet arbetar under processledning för att tydliggöra vilken inriktning och vilka aktiviteter som partnerskapet ska samverka kring när det gäller jämställdhetsintegrering och kompetensfrågor under 2014-2015.

9 Kontakt Lena Aune Processledare Hållbarhetsresursen Lena.aune@regiongavleborg.se 026-65 02 34


Ladda ner ppt "Partnerskap för jämställdhet i Gävleborg Landstinget, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen, Högskolan, Winnet, Gävle kommun (Fiber Optic Valley)"

Liknande presentationer


Google-annonser