Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ta ett steg, öppna nya dörrar! Utveckla och utvecklas! JÄMRESURSEN II 2011 - 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ta ett steg, öppna nya dörrar! Utveckla och utvecklas! JÄMRESURSEN II 2011 - 2013."— Presentationens avskrift:

1 Ta ett steg, öppna nya dörrar! Utveckla och utvecklas! JÄMRESURSEN II 2011 - 2013

2 Ta ett steg, öppna nya dörrar! Utveckla och utvecklas! JÄMRESURSEN II Efter beslut från Sveriges kommuner och landsting, Länsstyrelsen Gävleborg och Landstinget Gävleborg har Region Gävleborg fått förnyade projektmedel från SKL för att förstärka det pågående arbetet med jämställdhetsintegrering i länets kommuner. Jämställdhetsintegrering är den strategi som ska säkra en jämställd medborgarservice för kvinnor och män och flickor och pojkar. Jämresursen II pågår två år (sep 2011 – dec 2013). Projektet genomförs av region Gävleborg på uppdrag av länets kommuner.

3 Ta ett steg, öppna nya dörrar! Utveckla och utvecklas! TIDSPLAN Jämresursen II Hösten 2011 Lägesinventering – hur ser det ut i kommunerna idag? Nätverksträff i oktober med befintliga jämställdhetsstrateger Projektupplägg och upplägg för respektive kommun 2012 - 2013 Genomförandefas Program för hållbarhet HT 2013 Uppföljningsfas

4 Ta ett steg, öppna nya dörrar! Utveckla och utvecklas! • Jämresursen II arbetar för att integrera jämställdhetsperspektivet i kommunernas verksamhet. • Fokus för arbetet är ett medborgar och brukarperspektiv. Det innebär att vi jobbar med jämställdhetsperspektivet som en kvalitetsfråga. • För att säkra en likvärdig medborgarservice för både kvinnor och män, flickor och pojkar ska jämställdhetsperspektivet integreras i styr – och ledningssystemen.

5 Ta ett steg, öppna nya dörrar! Utveckla och utvecklas! Jämresursen erbjuder: 1. Utbildning på ledningsnivå med särskilt fokus på mellanchefer. 2. Processtöd/Handledning Utbildningarna och processtödet kommer att skräddarsys utifrån varje kommuns Förutsättningar och vilja. Vid behov hjälper Jämresursen till med att utforma ett rimligt upplägg för arbetet med att jämställdhetsintegrera styr –och ledningssystemen.

6 Ta ett steg, öppna nya dörrar! Utveckla och utvecklas! Jämresursen erbjuder: 3. Utbildningsprogram jämställdhetsstrateger Varje kommun bör utbilda två personer, företrädesvis från olika verksamheter och olika nivå. Syftet med utbildningsprogrammet är att bredda kompetensen kring jämställdhetsintegrering i er organisation samt ge er interna resurser att fortsätta arbetet med jämställd medborgarservice. Utbildningsprogrammet består av 9 utbildningsdagar och genomförs under 2012 med 4 internat och en heldag: 23-24 februari, Gävle ”Grundläggande kunskaper i genus och jämställdhet ” 18-19 april, Vallsta ”Jämställdhetsintegrering, praktik och metod” 28-29 augusti, Järvsö ”Motstånd och maskulinitet” 20 september, Ockelbo ”Mission Impossible. Praktiskt arbete i skarpt läge” 22-23 oktober, Högbo ”Retorik, kommunicera jämställdhet” Inbjudningar och detaljerat utbildningsprogram kommer ut i vecka 50. Efter utbildningsprogrammet anordnar Jämresursen nätverksträffar för erfarenhets - och kunskapsutbyte för jämställdhetsstrategerna.

7 Ta ett steg, öppna nya dörrar! Utveckla och utvecklas! Jämresursen erbjuder: 4. Utbildning för informatörer och kommunikatörer i ”Jämställdhetsintegrerad information” Syftet med utbildningen är att ge informatörer/kommunikatörer som arbetar inom kommuner och landsting i Gävleborgs län redskap att kvalitetssäkra informationen utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Utbildningen består av två utbildningsdagar med följande innehåll: En genomgång av grundläggande begrepp som genus, jämställdhet, genusordning, jämställdhetsintegrering. Hur man gör en bildanalys utifrån ett genusperspektiv av infomaterial/hemsidor mm. Verktyg och praktiska metoder för hur man kan arbeta med jämställdhetsintegrerad information. Tillsammans med ett urval av deltagarna i grundutbildningen ska det under en fördjupningsdag framställas en jämställdhetsintegrerad bildbank. Utbildningen genomförs under våren 2012 och preliminära datum är: 9 feb/29 mars Grundutbildning (genomförs vid två olika tillfällen som deltagarna kan välja mellan) 8 maj Fördjupning arbete med framtagande av bildbank Inbjudan och detaljerade uppgifter kommer i vecka 50.

8 Ta ett steg, öppna nya dörrar! Utveckla och utvecklas! 5. Program för hållbarhet Rigga organisation för ett bestående arbete med jämställdhet/social hållbarhet? Nyckelfråga; hur förankra jämställdhetsarbetet i organisationen och i verksamheterna

9 Ta ett steg, öppna nya dörrar! Utveckla och utvecklas! Program för hållbarhet • Ledningen behöver ge uppdrag – utbildning viktigt • Ledningen behöver efterfråga resultat -utbildning viktigt Jämställdhetsstrategerna behöver ingå i en struktur: • organisatoriskt jmfr folkhälsofrågorna • innehållmässigt, uppdragen ska integreras i styr och ledningssystemen.

10 Ta ett steg, öppna nya dörrar! Utveckla och utvecklas! Nuläge: 1. Hur ska upplägget se ut i vår kommun? 2. När sätter vi igång arbetet med att jämställdhetsintegrera styr och ledningssystemen? 3. Behöver vi mer utbildningsinsatser eller kan vi använda den kompetens som finns? 4. Avgränsning? Ska vi fokusera på en viss verksamhet? Mellanchefsutbildning där? 5. Vilka/vilken ska gå strategutbildningen? Någon/några från utvald verksamhet?

11 Ta ett steg, öppna nya dörrar! Utveckla och utvecklas! Projektledare: Lena Aune (80%) 026-65 02 34 Lena.aune@regiongavleborg.se Carina Löfgren (20%) 026-65 02 36 Carina.lofgren@regiongavleborg.se


Ladda ner ppt "Ta ett steg, öppna nya dörrar! Utveckla och utvecklas! JÄMRESURSEN II 2011 - 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser