Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En guide till SKLs Millenniemålsprojekt 2010-2012 (2015)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En guide till SKLs Millenniemålsprojekt 2010-2012 (2015)"— Presentationens avskrift:

1 En guide till SKLs Millenniemålsprojekt 2010-2012 (2015)

2 SKL:s Millenniemålsprojekt SKLs Millenniemålprojekt vänder sig till kommuner och landsting och syftar till att öka kännedomen om FN:s millenniemål. Projektet ska stimulera till lokala och regionala aktiviteter som bidrar till millenniemålen.

3 FN:s Millenniemål 1.Halvera fattigdomen och hungern i världen 2.Alla barn ska ha rätt att gå i grundskolan 3.Öka jämställdheten 4.Minska barnadödligheten 5.Minska mödradödligheten 6.Stoppa spridningen av HIV/Aids 7.Säkerställ en hållbar miljö/klimatutveckling 8.Öka samarbetet mellan världens länder kring bistånd, rättvis handel och skuldavskrivningar

4 Millenniemålsprojektets utgångspunkt • Global utveckling sker lokalt! • Svenska kommuner och landsting arbetar redan idag med frågor som har bäring på global utveckling och FN:s Millenniemål

5 Stödpaket • SKL erbjuder stöd i arbetet med att systematisera, utveckla och kommunicera kommunens/landstingets lokala och internationella arbete samt dess koppling till ett globalt sammanhang • Stöd ges i form av: – Processer/workshops – Verktyg – Kommunikationskoncept/produkter

6 Varför bli en Millenniekommun? Genom att bli en Millenniekommun skapar kommunen ett sammanhang där mycket som redan görs får en gemensam inriktning. Man får en bas för att göra mer. Millenniemålen blir en utgångspunkt för att sprida information om hur det ser ut i världen och vad kommunen, medarbetarna, medborgarna, föreningarna och företagen kan göra för att bidra.

7 Tre steg för att bli en millenniekommun 1.Uttrycka en politisk vilja att bidra till positiv utveckling i världen 2.Göra en analys av vad kommunen gör idag för att stärka millenniemålen 3.Göra en kommunikationsplan för att öka kunskap och engagemang

8 Del av kommunens hållbarhetsarbete • Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet i ett kommunalt perspektiv tar inte slut vid kommunens gränser. • Det ömsesidiga beroendet mellan oss i Sverige och människor, kommuner och länder långt härifrån ökar ständigt. • Det som händer här påverkar andra och det som händer på andra håll påverkar oss i allt större utsträckning. • Miljö, säkerhet, och ekonomi griper över alla gränser.

9 Hur jobbar en Millenniekommun? 1.Miljö & klimat 2.Etiska & sociala krav vid upphandling 3.Utbyte, vänskolor, dagsverksinsamlingar 4.Främja lokala frivilligorganisationers arbete 5.Stärka invandrargruppers möjligheter 6.Egen miljöteknikexport 7.Kunskapsöverföring – kommunala partnerskap

10 Vem står bakom? • SKL:s Internationella beredning initiativtagare • Sveriges Kommuner och landsting har uppdraget av Sida • Sida finansierar satsningen • SKL International genomför på uppdrag av SKL

11 Mål (2012) • 100 svenska kommuner/landsting är utnämnda till Millenniekommuner/landsting • 90 kommuner har genomfört lokala kommunikationsaktiviteter riktade mot kommunens invånare • 80 kommuner har tagit initiativ med fokus på millenniemålen (t ex projekt, placeringar, etc.)

12 Mervärde • Processtöd för kopplingen lokalt-globalt – Översikt, aktörsanalys, strategi, prioriteringar • Plan för kommunikation/dialog med kommunmedborgarna – Koncept/produkter för lokal kampanj • Tillgång till verktyg • Utbyte/nätverksträffar med andra millenniekommuner

13 Mervärde enl. millenniekommunerna • Millenniemålsperspektivet förtydligar kopplingar internt • Kommunikationsparaply som förklarar kommunens roll i ett globalt sammanhang • Kopplingen till föreningslivet gör att kommunen/föreningar kan fånga upp medborgarnas engagemang

14 www.millenniekommun.se • Information, verktyg och berättelser från svenska kommuner finns på webbplatsen. • Där finns också en tecknad film om hur det ser ut i världen, vad millenniemålen är och vad kommuner gör för att bidra till målen

15 Se vår film Världens story på 2 minuter • Du hittar filmen på millenniekommun.se och på Youtube. • På USB-minnet finns filmen som fil. Använd den gärna i presentationer. • Tipsa gärna dina bekanta om att filmen finns på youtube.

16 Kontakt Daniel Sköld Projektledare SKL International daniel.skold@skl.se 08-452 75 21 Irini Mavroudis Kommunikatör SKL International Irini.mavroudis@skl.se 08-452 75 28 www.millenniekommun.se


Ladda ner ppt "En guide till SKLs Millenniemålsprojekt 2010-2012 (2015)"

Liknande presentationer


Google-annonser